Kính gửi Tổng thống Obama Và các nghị viện Hoa Kỳ

17 Nov 2016

Hiện nay Hoa Kỳ bị chia rẽ bởi 2 thái cực đối chọi nhau thái quá, do Dân chủ quá trớn.

Thái cực mềm dẻo, đấu tranh cho hệ thống tiến bộ toàn cầu, trong đó có vì quyền lợi lâu dài rộng lớn của nước Mỹ, Thái cực cứng rắn, rút về đấu tranh cho bản thân nước Mỹ trước đã, rồi hãy tính đến thế giới sau này. Thái độ sáng suốt đúng nhất là cần tìm điểm tối ưu giữa hai Thái cực: Phải tính đến và phối hợp ngay cả chuyện thế giới và trong nước cùng một lúc. Và vừa Tự do Dân chủ, vừa phải Chuyên chính đúng mức đối với những thói hư tật xấu. Chắc các Quý Vị cũng đang tìm cách giải quyết sung đột nội bộ này. Là một người rất mến mộ nền Văn minh Tự do Dân chủ Nhân quyền của nước Mỹ, tôi xin kiến nghị, vì chính tương lai nước Hoa Kỳ, Nhân dân Mỹ cần khuyên, thậm chí yêu cầu ông Donald Trump cần phải chấp nhận bà Hillary làm phó tổng thống thứ nhất, hay làm cố vấn thực sự cho Tổng thống mới. Và đề nghị Bà Hillary nên chấp nhận là người hỗ trợ giúp đỡ chân thành cho ông Trump.

                                                                     Rất chân trọng !

                                                                    TS.  Vũ Duy Phú

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 141224