Hoàn thiện dần dần trang Web này

08 Nov 2016

TS. Vũ Duy Phú cùng các lão thành Cách Mạng  Nguyễn Văn An, Đào Xuân Xâm và Vũ Quốc Tuấn.

Trang Web này mới hình thành, nên rất nhiều tư liệu liên quan chưa  được đưa lên. Vì vậy, nếu độc giả nào quan tâm mà chưa thấy rõ xuất sứ, thì xin vào tìm hiểu trong trang Web: http://www.vids.org.vn

 

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 113518