Kính gửi Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo phương Tây

22 Sep 2016

Kính gửi Tổng thống Obama

và các nhà lãnh đạo phương Tây

Phương ngôn phương Đông đã có câu: Đi mới Bụt thì mặc áo cà sa, đi với Ma thì cần mặc áo giấy”. Hồ Chí Minh nói rằng, cần phải Đại đoàn kết, kể cả với những tư duy đối lập. Nhưng nên nhớ là đối với những người cùng MỤC ĐÍCH VÌ NHÂN ĐẠO VÀ HÒA BÌNH, VÌ TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI, (nhưng cách thức, biện pháp để đạt được mục đích đó có thể đối chọi nhau, cũng nên đoàn kết để cùng tìm ra lời giải) chứ không thể ĐOÀN KẾT VỚI KẺ THÙ CỦA NHÂN LOẠI. Vậy mà các ông đi với Trung quốc mà vẫn đem mọi chính sách đường lối của mình đối với CN Đại Hán ra bàn công khai trong nhân dân thì thua là cái chắc. Nếu nhân dân Trung quốc cũng được tham gia bàn bạc công khai chính sách đường lối của chính phủ của họ, thì nhân dân TQ sẽ không đi theo đường lối BÀNH TRƯỚNG BÁ QUYỀN XÂM LƯỢC  khắp nơi như chính phủ của họ đang làm. Còn nếu các chính phủ Phương Tây đem chính sách đối với TQ ra bàn trong nhân dân, thì nhân dân, chẳng hiểu sâu xa về mối nguy hiểm của CN Đại Hán, đương nhiên sẽ chống lại chủ trương bao vây ngăn chặn TQ, cuối cùng Phương Tây sẽ thua CN Đại Hán, cái chủ nghĩa quái thai mà ngay người TQ cũng xin từ bỏ, sẽ thua CN Đại Hán trong tương lai mà thôi. Cho nên, vì cả HÒA BÌNH , VĂN MINH và HẠNH PHÚC cho cả nhân dân TQ, xin có vài lời tư vấn cho các Quý Ngài như vậy.

                                                                                                                   Hà Nội, tháng 3, 2016

                                                                                                                         Vũ Duy Phú

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 141213