Câu chuyện nội bộ Việt nam

24 Sep 2016

    Tình hình đất nước ta và thế giới đã gần tới giới hạn mà Nhân dân ta gọi nôm na khái quát là “bùng nổ”, với cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu,  buộc Nhà nước nước ta (bao gồm từ Đảng, Quốc hội, Chính phủ lẫn Mặt trận) cần coi đây là THỜI CƠ, cần có những quyết sách mới hơn nữa, trước mắt là để rất kịp thời, nói một cách dễ hiểu là có thể ngay lập tức làm “xì hơi” sự bức súc lớn trong nhân dân, dọn đường cho các bước tiến tiếp theo đúng như Đại hội Đảng XII đã xác định.  Chúng tôi vẫn tin tưởng ở sự lãnh đạo của Trung ương, chỉ xin nêu thêm mấy ý kiến để các Đồng chí tham khảo. Kiến nghị Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Cộng sản VN Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc VN

  Hiện nay Nước ta quyết không tiếp tục giữ “trung lập” hình thức

Ta nhớ lại, Stalin cố “trung lập” để né tránh chiến tranh với Hítler, nhưng khi mọi việc thâu tóm phần Châu Âu của Hitler đã hoàn tất, thì Hitler đã xé toạc “cam kết” với Stalin, làm cho nước Nga – dù đã đoán biết vậy - vẫn rất bất ngờ, bị động và do đó ban đầu bị thiệt hại nặng.

Trung quốc quyết không đi theo CNTB, mà hết sức kiên định mục tiêu “Đại cục” thiên triều: gạt bỏ Hoa Kỳ, tiến lên bá chủ thế giới. Việc chấp nhận làm kinh tế thị trường với phương Tây chỉ là một biện pháp, cùng với trăm phương ngàn kế thâm hiểm đối nội, đối ngoại khác mà nhiều người, nhiều nước chưa nhận ra hết và chưa hiểu đầy đủ, nên khắp nơi thường là NHẦM LẪN nên dễ bị động, thất thiệt hay thất bại.

Nếu Trung quốc quyết không thay đổi mục tiêu “Đại cục”, thì mục tiêu biến Việt Nam trở thành một tỉnh của TQ đại bá là đương nhiên, có từ ngàn đời nay. Chúng ta đã có những chủ trương sai lầm sau khi Liên Xô sụp đổ. Nhưng hầu như những chủ trương sâu kín của TƯ ta với TƯ TQ chưa được công bố công khai, như một quyết định đã được toàn dân chấp nhận, do đó những điều đó , nếu có, cũng chưa thể coi là hợp hiến quốc gia và quốc tế. Nay để tránh xẩy ra chiến tranh với TQ như năm 1979, chúng ta đã hết sức giữ gìn tình “hữu nghị anh em”, “16 chữ vàng”, hết sức mềm dẻo, nhân nhượng . . như đã thấy. Nhưng trên bước đường thực hiện Đại cục của TQ, TQ không còn chấp nhận mọi sự mềm dẻo, nhân nhượng – giữ “trung lập” - nào khác nữa của chúng ta. Hơn thế, tình hình thế giới, tình hình nội bộ TQ, Hoa Kỳ, Nga, Châu Âu . . . . càng làm cho TQ cảm nhận rằng, đã đến lúc họ cần phải hành động – nếu không, họ , chủ nghĩa Đại bá, cũng không thể tồn tại - , bất kể VN mềm dẻo, nhân nhượng cái gì, đến mức như thế nào . . .(Vì vậy Trung quốc đã:

 • Đẩy mạnh kế hoạch toàn diện thâm nhập, thâu tóm sâu hơn nội bộ VN, vào các vùng miền, các lĩnh vực;
 • Tàn phá môi trường sống của cả miền Trung VN; Kiểm soát hoạt động sông Cửu Long và XNK của VN;
 • Ngăn cấm VN khai thác môi trường Biển Đông;
 • Chặn đứng các hoạt động quân sự bảo vệ bờ biển;
 • Rút phần lớn người Hoa liên quan về nước . . ., chuẩn bị ra tay trước nếu VN ta vẫn cố giữ “Trung lập” .v. v .và v. v. .  .(mà chúng tôi dân thường không thể biết hết)
 • Vậy VN chúng ta còn “Trung lập” để “chịu đòn” đến ngã gục nữa làm gì ? Bởi như vậy sẽ hứng chịu những cái kết cục mà họ đem đến: Nhân dân không thể chịu đựng được đang vùng dậy phản đối, nhà nước đành phải tìm cách dẹp yên dù phải vi phạm Hiến pháp và Luật Nhân quyền nặng hơn; Các nước tôn trọng chủ trương “Trung lập” của ta nên hỗ trợ, giúp đỡ có mức độ, bị giới hạn và do đó họ còn phải THẬN TRỌNG. . .; Lực lượng chống “Cộng” được dịp dồn chúng ta vào với kẻ thù dân tộc là CN Đại Hán . . ; Nhân tâm trong nước ngày một phân tán, chia rẽ nặng nề sâu rộng hơn, đến mức Nhà nước không thể chỉ vận dụng các biện pháp quyền lực, cảnh sát để ổn định xã hội; v.v. . .Mặt khác, để gia nhập TPP thì về kinh tế ta cần mở cửa rộng rãi hơn nữa, nếu không chấn chỉnh kỷ cương đủ mức, sự bùng lên về sản xuất kinh doanh mất kỷ cương càng làm rối loạn thêm xã hội (mà đàn áp trong thu hồi đất là một điển hình); Trong khi đó cần tập trung tiềm lực kinh tế đã yếu cho quốc phòng . . .

Vậy “TRUNG LẬP” chính là vật NGĂN CHẶN TINH THẦN YÊU NƯỚC, là BÓ TAY nhân dân, NGĂN CHẶN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC NƯỚC BẠN BÈ, mặt khác “Trung lập” hiện nay cũng không còn ngăn cản được TQ, trái lại đang giúp TQ thả sức hoành hành, THỰC HIỆN MỤC TIÊU thâu tóm hoàn toàn VN phục vụ cho chiến lược tổng thể của họ MÀ KHÔNG PHẢI TRẢ GIÁ.

Mất nước là điều nhân dân không thể chấp nhận!

Vì điều đó mấy ngàn năm nay nhân dân ta đã không chịu, tại sao dưới sự lãnh đạo sáng suốt anh minh của Đảng CSVN chúng ta lại phải chấp nhận ?

Trên tinh thần đó chúng tôi kiến nghị Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận như sau:

1.  Rất cương quyết, khẩn trương hơn nữa tiến hành có chất lượng nhất mọi công việc như Bộ Chính trị, TƯ Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã công bố hoặc đã dự kiến theo hướng sửa chữa, chấn chỉnh cái đã có và Đổi mới toàn diện mà Đại hội Đảng XII đã đề ra

 1.           Cần bổ sung nhiều chủ trương biện pháp rất đúng tư tưởng đường lối Hồ Chí Minh để làm XÌ HƠI sự bức xúc chỉ chờ bùng nổ trong nước hiện nay, đó là cần phải:
  1. Công khai, minh bạch tuyên bố dứt khoát hoàn toàn  quay về với TƯ TƯỞNG ĐƯỜNG LỐI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945 CỦA NHÂN DÂN TA, CỦA LÃNH TỤ HỒ CHÍ MINH để hoàn thành nốt về cách mạng Dân chủ, vẫn tôn trọng sự chủ trì của Đảng CSVN, (mà trước đó đã là Đảng Lao động VN), về với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, với chế độ đa nguyên, hết sức tôn trọng ý chí nhân dân, mọi quyết định quan trọng của Đất nước đều cần được Quốc hội phê duyệt, Đảng CSVN chỉ là tổ chức chủ trì và tư vấn tối cao.. .
  2. Công khai thừa nhận sau năm 1975 Đảng ta dù vẫn giữ vững TINH THẦN YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN, nhưng do NHẦM LẪN CÓ HỆ THỐNG đã có những sai lầm rất tệ hại về đường lối xây dựng nền kinh tế, trong quản trị xây dựng văn hóa xã hội, những điều mà chính Liên Xô và các nước Đông Âu đã mất từ 50 năm đến 70 năm mới nhận ra. THỪA NHẬN SAI LẦM HỆ THỐNG, NHƯNG KHÔNG HỒI TỐ ĐỂ ĐẢM BẢO ỔN ĐỊNH TRẬT TỰ XÃ HỘI VÀ ĐỦ SỨC LÀM NHỮNG CÁI MỚI. Bởi biết rõ rằng: Nay dù TƯ mới, Quốc hội mới và Chính phủ mới đã nhận ra sai lầm của Nhà nước kiểu cũ, nhưng tình thế khó khăn chưa cho phép Đổi mới hoàn toàn ngay lập tức.
  3. Cho phép lập ngay MỘT ĐẢNG VÌ DÂN, VÌ NƯỚC mới nữa, tức là khôi phục thể chế ĐA NGUYÊN của đất nước ta như thời kháng chiến chống Pháp, cũng như TQ (hình thức) hiện nay. Nhưng yêu cầu Đảng mới này chỉ tập hợp những ai thật sự có TRÍ TUỆ, YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN, nhưng vì nhiều lý do không muốn đứng vào hàng ngũ Đảng CSVN, nhưng muốn tham gia Mặt trận Tổ quốc để chân thành cùng Đảng CSVN lãnh đạo nhân dân cứu nước.

 

         Ngoài những nước bạn bè mà chúng ta đã có HỢP TÁC TOÀN DIỆN hoặc HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC, chúng ta tuyên bố công khai MONG MUỐN, công khai, chính thức HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CẢ HOA KỲ, thể hiện bằng ngoại giao chính thức, mà thực chất là chỉ nhằm cụ thể hóa NHỮNG THIỆN CẢM HỮU NGHỊ mà nhân dân ta đã dành cho Hoa Kỳ thông qua việc đón tiếp Tổng thống Obama vừa diễn ra tháng trước trên đất nước chúng ta.

 1.         Một số Đổi mới khác rất cần thiết:
 • Nhà nước cần ra lệnh: Công an dứt khoát không được đánh đập bắt bớ nhân dân, vì như vậy chẳng khác nào đẩy nhân dân về phía kẻ thù của Dân tộc (nếu chính mình không phải là kẻ thù của Dân tộc), vì đàn áp nhân dân chính là đã làm suy yếu nghiêm trọng sức mạnh đoàn kết toàn dân; Thay vào đó cần phát huy nhanh vai trò của các Đoàn thể quần chúng, của Mặt trận để dàn xếp các bất đồng giữa Nhà nước, các Doanh nghiệp . . .với Nhân dân.
 • Nhà nước dứt khoát phải công khai thừa nhận sai lầm thiếu sót đã xẩy ra, kể cả đã nhận tiền mua chuộc các kiểu khác nhau của nước ngoài (đây chỉ là hậu quả học tập cách làm kinh tế theo kiểu mua chuộc của TQ và với TQ mà thôi), và QUYẾT sẽ sửa chữa, khắc phục, vì như vậy còn đỡ tồi tệ, nhân dân đỡ căm ghét  hơn và lại THÔNG CẢM, còn vạn lần TỐT HƠN là không nhận sai lầm thiếu sót, cứ chối quanh . . .TRONG KHI NHÂN DÂN VÀ THẾ GIỚI NGƯỜI TA ĐÃ BIẾT RÕ HẾT CẢ RỒI.
 • Thực sự coi Tổ quốc là trên hết, Nhân dân là người chủ, vì vậy cần đẩy mạnh vai trò quyết định của Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc lên hơn nữa, Bộ Chính trị nên THỰC SỰ DẪN ĐẦU ĐỔI MỚI, cần có nhiều cuộc họp mở rộng với các bộ phạn HẠT NHÂN của Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc để bàn và quyết định NHỮNG VIỆC LỚN. bởi đã đến lúc “Đẩy thuyền là dân, mà lật thuyền cũng là dân” rồi, như TBT Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận. Chính vì thế, từ nay cần thay đổi mấy cách biểu trưng kiểu cũ, rất chướng mắt, như cờ Đảng (chỉ của hơn 4 triệu đảng viên) sao lại luôn luôn được coi trọng hơn cờ Tổ quốc (*), Tổng Bí thư luôn luôn được đứng trên cả Chủ tịch nước.Bộ Chính trị giai đoạn hiện nay chỉ nên thực hiện vai trò Chủ trì, như các nơi, rõ nhất như Tổng thống bên Thụy Sĩ chỉ là người “cầm trịch” mà ta nên tham khảo.

(*) Một số nơi nhân dân đã tự động đổi chỗ 2 lá cờ rồi

 • Bây giờ, Giờ phút làm CÁCH MẠNG DÂN CHỦ thật sự của đất nước ta đã đến, nếu không kịp thời LÀM XÌ HƠI, thì Đảng sẽ sụp đổ. Nếu Đảng Vì Dân, vì Nước thực sự, làm “XÌ HƠI” ĐÚNG CÁCH, thì lại tăng gấp bội tiềm lực toàn dân trong cũng như ngoài nước và lôi kéo được bạn bè quốc tế tham gia hỗ trợ mạnh thêm vào. Nay nhân dân hãy tin và giao cho đội ngũ mới của TƯ Đảng, Quốc Hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc cụ thể hóa nội dung của cuộc cách mạng Dân chủ trong giai đoạn khó khăn này. Ai cũng có thể sai lầm, điều quan trọng nhất là NHẬN RA SAI LẦM và dũng cảm SỬA CHỮA chúng.

                                              Hà Nội, ngày 18 tháng 6, năm 2016

                                                           Tư duy tập thể (*)

 

 

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133501