Tìm lời giải tốt nhất cho Việt Nam Tâm niệm của các cán bộ lãnh đạo trẻ

21 Sep 2016

Tất cả những gì đã xẩy ra trên đất Việt Nam suốt gần một thế kỷ vừa qua nói lên điều gì ?

Nói lên rằng, Việt Nam là nạn nhân của các thế lực và của những con người  tham lam, độc ác, tàn bạo trên thế gian. Nếu họ không biết hổi hận, tất yếu luật Trời sẽ trừng phạt họ đích đáng. Việt Nam, những nạn nhân, lẽ đương nhiên Trời Phật có mắt, và cả các bậc Thánh nhân, các Anh hùng liệt sỹ . . .sẽ mở đường dẫn lối và cứu nhân độ thế. Xin hãy lần lượt đọc các bài được tuyển chọn giới thiệu trong tập tài liệu nhỏ này.

Kính chào các nhà lãnh đạo trẻ      

Việt Nam hiện đang quyết tâm hội nhập đầy đủ toàn diện với thế giới văn minh.

Trải qua bao dằn vặt và một quá trình dài thuyết phục lẫn nhau khá gay go, bền bỉ, nay dường như ba bề bốn bên đều nhất trí là phải “Quyết tâm thay đổi toàn diện Đất nước”, và bởi vì, cuối cùng các nước tiến bộ đã nhận ra rằng nhân tố quyết định nhất để một đất nước phát triển thuận lợi, nhanh chóng, chính là thể chế văn minh tiến bộ, vì vậy Đảng ta đã “Quyết tâm thay đổi nốt cả thể chế chính trị” để có thể hòa nhịp với việc đã đổi mới các lĩnh vực khác của xã hội, và hội nhập đồng bộ với Thế giới văn minh trên tinh thần trước mắt vẫn tôn trọng sự chủ trì của Đảng CSVN. Nay dường như về thực chất VN ta đang rất mềm dẻo thực hiện đường lối của Đảng CS “Thay đổi thể chế chính trị như thế nào để đất nước hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp, xã hội trở lại lành mạnh hơn, phát triển nhanh và vững chắc hơn, đồng thời đảm bảo được nhiệm vụ bảo vệ độc lập toàn vẹn đất nước, từ đó tạo nền móng vững chắc để phát triển văn minh tiếp”. Hưởng ứng lời kêu gọi góp ý xây dựng của Đảng CS, sau đây xin giới thiệu tuyển tập những suy tư và kiến nghị (Tư duy tập thể) liên quan đến quốc tế và trong nước, rất cần để các cán bộ lãnh đạo trẻ mới nhận nhiệm vụ trước Nhân dân tham khảo bổ sung hiểu biết và sử lý vận dụng trong công việc.

                                         Vũ Duy Phú (*)

                                 Tuyển chọn và giới thiệu

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133538