Việt nam đang đứng thứ 3 thế giới

07 Jun 2021

Theo thống kê thế giới, Việt nam đang đứng thứ 3 thế giới, sau Hoa kỳ và Trung quốc, về sản xuất ĐIỆN MẶT TRỜI. Nhân dịp này cùng xem xét xem, các lính vực khác, Việt nam đang xếp thứ mấy ?

Việt nam đang đứng thứ nhất về phần đúng của Chủ nghĩa Xã hội (tức phần đúng vì Xã hội), có lẽ ngang với Cu ba, vì đã chỉ theo những phần đúng của CNXH, và đã từ bỏ được những phần SAI của chủ nghĩa này, nên đã không bị nhân dân giải thể như Liên Xô và các nước Đông Âu, cũng không đang bị đa số Thế giới chống lại như Trung quốc. Hơn thế, Việt nam còn đang được Liên hiệp quốc rất tôn trọng và kính nể, đang được Đông Nam Á, Hoa kỳ và Thế giới Tư bản ủng hộ và hỗ trợ.

Việt nam lại cũng đang đứng hàng đầu về phần đúng của Chủ nghĩa Tư bản (tức phần đúng vì Con người). Xin nói rõ: Tuy mang tiếng là ĐỘC ĐẢNG TOÀN TRỊ, song thực tế về THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ, nay đã thay đổi rất nhiều. Cụ thể là: Trước đây lấy Công – Nông làm lực lượng lãnh đạo đất nước (bọn tôi , là dân trí thức, sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đã phải đi “3 cùng”, tức “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với công nông để làm Cách mạng và lãnh đạo Cách mạng, tức khi đó ai yêu nước thì đều muốn là Công - Nông. Nay thực chất đã chuyển sang lấy TRÍ THỨC để lãnh đạo tốt cho đất nước, vì rằng hầu hết giới lãnh đạo nay đều là trí thức cả rồi, những anh nào chưa đạt thực sự là trí thức, mà “tham quyền, cố vị” thì đã phải tự khai báo dối trá là kỹ sư, hay tiến sĩ. Đấy là về giới lãnh đạo, thực chất nay không còn do Công Nông chủ trì nữa. Còn về phạm trù kinh tế thì nếu là CNXH thì đã phải CÔNG HỮU HÓA TOÀN BỘ ĐẤT ĐAI, RUỘNG VƯỜN, NHÀ XƯỞNG (như sau thời kỳ kháng chiến mà ông Lê Duẩn đã làm). . .Nhưng nay đã không là CNCS, CNXH kiểu như vậy, mà là chia 3 thành phần kinh tế chính thức, đàng hoàng: Nhà nước, Tư nhân, và Nước ngoài. Đảng thì vẫn lãnh đạo, nhưng thực tế đã ĐỔI MỚI rất nhiều, Quốc hội và Chính phủ đang “lên ngôi” về thực chất (vì đều là TRí thức tham gia cả, làm sao mà chèn vượt được nhau như thời mới cách mạng, tức lấy truyền thống hy sinh gian khổ  và lấy thành tích kháng chiến làm điều kiện mới được “lên ngôi” như trước kia nữa!).

Về thực chất, hiện nay trên Thế giới, về mặt nhà nước, đang có mấy thứ chủ nghĩa ? Vì theo Mác – Lê thì CNCS, CNXH là kinh tế chỉ có 1 thành phần là kinh tế NHÀ NƯỚC; Lãnh đạo chỉ có 1 Đảng cầm quyền và Mặt trận, Quốc hội thì hiện nay CNXH mới tạm thời phải có, sau này sẽ tự giải thể . . . nếu thực sự theo Chủ nghĩa CS, CNXH. Vậy hiện nay thực chất trên Thế giới hiện nay vẫn chỉ có 1 loại nhà nước, tức là mọi nhà nước – mọi chính quyền thực chất vẫn là đang ở dạng CN Tư bản.

Trong 1 gia đình nói chung đều có mấy anh em. Người nào giỏi việc gì, thì dẫn đầu, hay chỉ đạo làm việc đó. Thông thường anh chị cả thường ít được ưu tiên học hành, vì phải giúp bố mẹ thời kỳ đầu gia đình còn trẻ trung, neo đơn . . .Sau đó các em trưởng thành, ưu tiên học vấn cao . . . thường đảm nhận các việc quan trọng. Nhưng theo Chế độ Cộng sản là rất SAI LẦM: Anh chị cả, thời kháng chiến, vì nhiều thành tích, nhưng khi hòa bình làm ăn kinh tế khác hẳn . . . mà lại vẫn ÔM LẤY vị trí lãnh đạo . . . nên giai đoạn đầu đã rất sai lầm, khó khăn . . .Nay tuy đã thấy SAI rồi (lãnh đạo xây dựng đất nước hòa bình, làm ăn kinh tế thì phải có tài năng, trí tuệ kiểu khác . . . vậy mà đảng vẫn cứ đưa CÔNG – NÔNG lên hàng đầu . . .rất máy móc, hình thức, Nên thực tế nay có yêu cầu mới, nên nếu có con em chưa là trí thức thì đành phải ĐÓNG KỊCH (khai lí lịch giả, hay khai bằng giả!) Nay ngày càng ĐỔI MỚI, nên đã hết phải đóng kịch. . . tức là thực tế đã từ bỏ cái CNCS Công – Nông cổ điển, chính gốc rồi. Mặt khác, hiện nay trên thế giới cũng có 2 nước chèn ép, tranh chấp nhau đứng đầu Nhân loại. Đó là Trung quốc và Hoa kỳ. Cũng đang rất DỞ HƠI, SAI LẦM. Trung quốc có từ mấy ngàn năm nay, chuyên theo các đức tính cổ hủ, gia truyền, bố mẹ, anh chị cả bao gờ cũng đi đầu, em út là cứ phải làm theo, cha truyền, con nối, không thể vượt qua được cha ông. Vì vậy, sau Đại chiến thế giới thứ 2, TQ mới được giải phóng. Sau sự giúp đỡ, đào tạo, hướng dẫn của Liên Xô trước kia, sau này là sự giúp đỡ, đào tạo, dẫn dắt của Hoa kỳ, do Đặng Tiểu Bình dẫn đầu sang Mỹ đề nghị . . . thì TQ mới vươn lên được theo Phương Tây như hiện nay. Vậy TQ vội vàng, bồng bột, mưu mô TRANH CHẤP quá đáng . . . như đang làm, thì cái SAI LẦM đó đã dẫn đến rối loạn Thế giới như đang diễn ra, mà Việt nam chẳng may lại là NẠN NHÂN hàng đầu. Nhưng dù đó mới là thứ chẳng may, nhưng lại tạo điều kiện cho/ bắt Việt nam phải dẫn đầu SỰ ĐỔI MỚI thực lòng, tự BỎ QUA được những SAI LẦM CŨ của cả 2 loại chủ nghĩa, tức sai lầm của cả CNTB và của cả CNXH . Thực tế thời Hồ CHí Minh đã đa đảng, đa nguyên rồi. Lãnh đạo đảng Dân chủ và đảng Xã hội muốn bỏ đảng cũ xin gia nhập đảng Lao động (nay là đảng CS), nhưng Hồ Chí Minh đã khuyên ở lại đảng cũ để lãnh đạo hoạt động cho tốt, vì đất nước cần thu thập tư duy, trí tuệ đa chiều, của mọi thành phần xã hội. Nay  Đảng CSVN, trên thực tế, bản chất cũng đã là 1 đảng nhưng ĐA NGUYÊN, dân chủ đang lên như kiểu thời Hồ CHí Minh rồi. Cuối cùng, nhân nói về Hồ Chí Minh, cũng xin nói thật nhé: Trước đây lãnh đạo chủ chốt của cách mạng vô sản nước ta cũng đều là dân TRÍ THỨC cả, dẫn đầu là Hồ Chí Minh, rồi Võ Nguyên giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng . . . và bây giờ là đến đàn Trí thức con cháu như Nguyễn Phú Trọng đang dẫn đầu. . . Công Nông thì rất  nhiệt tình, dũng cảm, anh hùng đấu tranh vì dân, vì nước, chống bóc lột, chống ngoại xâm . . . nhưng không tự mình được, mà cần có lãnh đạo đường hoàng . . . đó chính là dân Trí thức YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN, đã chọn các phần đúng của các thứ chủ nghĩa để đạt được mục tiêu . . .VÌ DÂN, VÌ NƯỚC và vì cả LOÀI NGƯỜI . . .

Vậy các nước nào trên Thế giới đang hòa bình đoàn kết dân chủ làm được như Việt nam ta hiện nay ? Thực tế, VN thực chất mới đang DẪN ĐẦU ĐOÀN KẾT, về SUY NGHĨ mà thôi (như tài liệu Thế giới cần suy nghĩ và làm như VN), chứ dầu sao vẫn còn nhiều yếu kém và sai sót lắm. Vậy nên nhiều người nói là VN có thể được xếp vào bậc thứ ba trên toàn Thế giới, chứ không chỉ về Điện mặt trời.        

                                                            TƯ DUY CỘNG ĐỒNG

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133532