Kể lại chuyện đời

07 Jun 2021

(Việt nam là 1 hợp kim đặc biệt)

Năm nay tôi đã 86 tuổi rồi. Vợ con yêu cầu nghỉ ngơi, không được đi lại giao dịch, hoạt động xã hội, đoàn thể nữa. Đúng vậy, vì bên Chi bộ Đảng cũng chỉ thu đảng phí, nhưng không bắt đi họp hàng tháng nữa từ mấy năm nay rồi, trừ những ngày lễ lớn. Vì nể vợ con, nên nay đành ngồi ở nhà lục nhiều sách vở cũ ra đọc, xem TV và các trang mạng thế giới trên máy tính. Vừa rồi có mấy anh bạn, đã hơn tôi mấy tuổi, đến chơi, cho tôi thêm nhiều quyển sách rất hay nữa. Thật là quý.

          Được biết, ông Nguyễn Kiên Giang, một nhà trí thức rất yêu nước, đã tham gia cách mạng tháng 8 và kháng chiến, sau đó đã viết rất nhiều sách có giá trị từ trong thời Bác Hồ, nhưng sau thời Bác Hồ, vì lãnh đạo Đảng CSVN ta chưa hiểu rõ bản chất các loại chủ nghĩa lắm, nên ông Giang phải nhờ ông Nguyễn Khắc Viện đứng tên tác giả hộ (vì Đảng CSVN không cho phép, thậm chí bắt cả tác giả viết những tư duy khác với tư duy CNCS của mình). Năm 1991, trước thềm Đại hội 7 của Đảng CS VN, tức là trước đây đúng 20 năm, ông Nguyễn Kiên Giang đã có viết: “Phải chủ động thực hiện dân chủ hóa và đổi mới chính trị vững chắc, triệt để. Chỉ có đảng nào không gắn bó với nhân dân, biến sự lãnh đạo của mình thành chế độ đảng trị và cố bám giữ lấy nó thì mới sụp đổ. Phải chuẩn bị mảnh đất tốt cho sự phát triển lâu dài của đất nước trên nền tảng văn minh chung của Loài người đã được khảo nghiệm là XÃ HỘI CÔNG DÂN, KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN”. Không chỉ có ông Nguyễn Kiên Giang suy nghĩ được như thế, mà từ thời đó đã có biết bao người, nhât là giới trí thức, cùng những cán bộ cách mạng đã đi tham quan, khảo sát và lăn lộn ở các nước Tư bản phương Tây . . . đã suy nghĩ và vận động đảng CSVN lưu ý như vậy. Ví dụ, năm 2009, ông Tống Văn Công, cũng là một nhà trí thức, đã viết nhiều bài, như “Đổi mới Đảng tránh nguy cơ sụp đổ”. Không chỉ viết lách, mà Xã hội dân sự đã  công khai hoạt động sôi nổi, rõ nhất là các tổ chức như Viện Những Vấn đề Phát triển (VIDS), Viện IDS, Viện SENA, Diễn đàn Cộng đồng, Tổ chức Minh triết, . . . .với bao cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước về hưu cũng đã tham gia. Tất cả đều muốn nước ta, Đảng ta thực sự quay về với Tư tưởng, Đường lối và Phong cách của Hồ Chí Minh, và không được hiểu lầm, chộn lẫn hoàn toàn Tư tưởng, Đường lối của Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Cộng sản và Chủ nghĩa Xã hội (vì CNCS chỉ đúng trong việc giúp giai cấp công nhân đấu tranh chống bóc lột và các nước thuộc địa đấu tranh giành độc lập, còn CNXH thì rất ngược đời, cứ muốn các nước công hữu hóa được toàn thể tài sản quốc gia và công – nông được làm chủ). Cần nhắc lại: Hồ Chí Minh, do đã có quá trình từng trải, kéo dài sống qua và đã khảo sát kỹ cả 3-4 loại CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ  phong kiến, nô lệ, tư bản, cộng sản, Đại đế TQ cổ xưa . . . khác hẳn mấy ông lãnh đạo các nước chỉ lớn lên và trưởng thành chỉ ở trong nước mình, như Các Mác, Anghen, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Phiden, Lê Duẩn, . . . nay là Tập Cận Bình. . . , nên Cụ Hồ, sau mấy chục năm bôn ba nên mới hiểu rất rõ BẢN CHẤT ĐÚNG – SAI của các loại chế độ. Chính vì vậy, cuối cùng, Đảng và Chính phủ nước ta, dù gặp bao NHẦM LẪN, SAI TRÁI, KHÓ KHĂN . . . nhưng vừa qua – đã QUAY LẠI, đi đúng theo tư tưởng đường lối của Bác Hồ, đã DỰA HẲN VÀO TOÀN DÂN -  cũng đã làm bao điều thay đổi theo hướng rất đúng, có trí tuệ, tốt lành, VÌ DÂN, VÌ NƯỚC (chứ không chỉ vì Đảng) đúng như tư duy Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, như đã thấy, .nên đã không xẩy ra cái điều tồi tệ mà các anh Nguyễn Kiên giang và Tống Văn Công đã lo lắng trước đây, đã tránh được “SỤP ĐỔ”. Tất nhiên, cần thời gian để vượt qua và sửa chữa bao nhầm lẫn, bao sai sót, để khộng bị sụp đổ, nên cũng khá khó khăn và chậm chạp , để tiến được đến ĐỔI MỚI đúng đắn theo Hồ Chí Minh, như chúng ta đã mong chờ.

Nhân tiện ta chỉ xem bên TQ có quá trình Đúng – Sai như thế nào?. Trước đây bao người TQ đã sang Phương Tây làm ăn, buôn bán, học tập . . . nên đã giác ngộ được sự VĂN MINH, TIẾN BỘ của Chủ nghĩa Tư bản so với Chủ nghĩa Phong kiến lạc hậu và đã rất muốn đi theo phương Tây. .Rõ nhất là các ông bà Tôn Trung Sơn (tức Tôn Dật Tiên) và Tống Khánh Linh, Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, . . . .Lý Quang Diệu, nay là ông Lý Hiển Long, bà Thái Anh Văn và hàng ngàn người TQ khác đã hướng theo văn minh, tiên tiến Phương Tây. . ., Nhưng còn tại ngay TQ, sau khi Trung quốc được giải phóng khỏi Phát xít Nhật nhờ thắng lợi của đại chiến Thế giới thứ 2, vì do cánh lãnh đạo trong nước đông hơn rất nhiều, như các vị trong nhóm ông Mao Trạch Đông, cho đến nay là nhóm ông Tập Cận Bình . .  chưa sống và học tập tại Phương Tây bao giờ. . . nên không nhận ra là TQ rất lạc hậu, chưa biêt là nước mình đã sai, nên không giác ngộ, tức chưa thấy rõ SAI LẦM của chủ nghĩa Phong kiến Đại đế Trung quốc  . .  ,đó cũng là điều dễ hiểu ! (vì rõ ràng rằng: Trung quốc đã tồn tại kéo dài 4-5 ngàn năm, đã chỉ theo hướng  vua chuá hay 1 đảng độc quyền, luôn bành trướng xâm lược ra các nước xung quanh. . . . .chỉ muốn to lớn bằng sưc mạnh xâm lược, vậy cho nên, trước đây mấy chục năm, Đặng Tiểu Bình đã phải đưa mấy ngàn, rồi mấy vạn người Trung quốc sang học tập văn hóa, khoa học, công nghệ . . . và văn minh tại Hoa kỳ - một nước mới có trên 200 năm tuổi -  để học tập rồi về giúp nước Trung quốc vươn lên như đã thấy). Sự đời là như vậy,cho nên Trung quốc vì nay đang quá vội vàng, tức muốn vươn lên, muốn vượt và muốn thắng Mỹ ngay làm gì , vì chính TQ vừa qua mới là HỌC TRÒ của Liên Xô, Hoa kỳ và được Liên Xô, Hoa kỳ giúp đỡ vươn lên!

Phần ĐÚNG trên Thế giới vừa qua là đã dựa vào Chủ nghĩa Cộng sản để các nước chậm tiến vùng lên đấu tranh chống bóc lột tư bản, chống Thực dân, Đế quốc, Phát xít, đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Và đã giúp các nước lạc hậu chuyển hướng theo đúng sự văn minh của toàn Nhân loại, chứ không  để bị những phần sai lầm của toàn Nhân loại, trong đó rõ nhất là sự sai lầm lớn của CNTB, của Thực dân, Đế quốc, Phat xít và  CNCS kìm hãm . . .  

.       Phần SAI trên Thế giới là ở chỗ sau khi thắng lợi, đã lại đi theo những phần sai lầm của chủ nghĩa Phong kiến Đại đế, Chủ nghĩa Tư bản, Chủ nghĩa Cộng sản . . .kể cả các phần sai lầm của những đạo giáo . . .Tại sao lại như vậy ? Chính Các Mác, sau khi đã lớn tuổi, đã nhận thức được tình hình thực tế, nên đã tuyên bố: Các nước lạc hậu không thể ĐỐT CHÁY GIAI ĐOẠN, không thể ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU, bỏ qua các bước tiến hóa trung gian, tức là không thể bỏ qua, không vượt qua Chủ nghĩa Tư bản văn minh  hiện nay ngay được . . .

          Đến đây, cần ngẫm nghĩ thêm, rằng tại sao . .  Tôi đã luc lại bao tài liệu để tìm hiểu xem mình có nghĩ, có hiểu đúng không. Lục lại tất cả các tài liệu thủa xưa thì thấy nhân dân ta đã vùng lên đâu tranh chống Phong kiến Tầu, Thực dân Pháp, Phát xít Nhật, Can thiệp Mỹ, thì đều do các nhà trí thức giác ngộ trước, dẫn đầu, tổ chức và chỉ đạo. Bà con lao động các loại đã tham gia rất hăng hái, nhiệt tình.. nhưng chỉ tham gia là lực lượng hùng mạnh chính thôi. Nay khi chống lại những SAI LẦM của CNCS tại nước ta, và khắc phục sự lạc hậu của phong trào đâu tranh vì độc lập tự do và ĐỔI MỚI  của nhân dân ta . . . thì cũng lại vẫn do các nhà trí thức (các loại) dẫn đầu . . .Nhưng sau khi Bác Hồ mất, vì Đảng là của Công Nông, vì đứng đầu Đảng và mọi tổ chức dều phải là đảng viên công nông, vì vậy do trình độ trí tuệ bị hạn chế nên đã không nhận ra, nên cứ ai đấu tranh chống sự trì trệ, lạc hậu, cổ lỗ  . . của đất nước . . .. thì đều bị cán bộ Cách mạng công nông ngăn chặn, thậm chí bắt bớ, tù đầy . . .nên mới có quá trình chuyển biến khá lâu dài, mới có những nhà trí thức viết bài, viết sách phải lấy tên người khác thay mình, như anh Nguyễn Kiên Giang, chính đó đã là một sự thật chẳng nhỏ nhoi mà ta vừa nêu ra trên đây . . . . Sự đời trên thế giới cũng giống như vậy: Giới Trí thức bao giờ cũng đi đầu, dẫn đầu, cả ĐÚNG, và cả SAI LẦM , nên các Vị tiền nhân văn minh hàng đầu của Nhân loại như  Plaise Pascal, Albert Einstein, Stephen Hawking . . .đã nhắc nhở: Cả Loài người cần sửa sai..

          Qua nghe nhiều người kể, và qua cả các sách chuyện đã viết . . . thì ta cũng biết tại sao anh Nguyễn Phú Trọng chính là nhà trí thức rất yêu nước, thương dân, muốn bảo vệ đât nước, nhưng vừa qua lại rất muốn gắn bó với Trung quốc, luôn luôn đàm thoại trao đổi riêng với ông Tập Cận Bình mà không công khai. . . với nhân dân cả nước VN mình . . .(đó chính là cái GỐC của CNCS, cái GỐC Trung quốc mấy chục năm vừa qua là bạn bè), nhưng bây giờ anh Trọng đành phải thừa nhận rồi: Trung quốc đã trở về với Chủ nghĩa Đại ĐẾ theo truyền thống CỘI NGUỒN của TQ từ ngàn xưa rồi. Hơn thế, cũng đã thừa nhân Hoa kỳ là nước HỢP CHỦNG QUỐC (của TOÀN THẾ GIỚI), là nước đã không từng trải qua chủ nghĩa Phong kiến, Thực dân, Đế quốc, Phát xít. . . nên mới trở thành khách quan, văn minh chính trị NHẤT THẾ GIỚI, như đã thấy, chứ không phải mê tín dị đoan như các vị lạc hậu chưa hiểu rõ và còn NHẦM LẪN, nên đã đánh đồng loạt Hoa kỳ (Hợp chủng quốc trẻ nhất của toàn Thế giới) và Trung quốc (Nguồn gốc chính là 1 Đại đế già đời nhất của toàn cầu) lại coi là như nhau, nhưng chính 2 nước này đã đối ngược nhau 180 độ đó.. Chính Hoa kỳ đã không hiểu TQ bằng VN, nên Hoa kỳ đã sai lầm, nên nay phải cứu giúp Việt nam; VN cũng đã hiểu nhầm về Hoa kỳ (coi Hoa kỳ cũng là nước Tư bản xấu xa) nên nay đã nhận ra, rằng Hoa kỳ cũng có cái đúng, cái sai (ví dụ: không chỉ 1 đảng độc quyền, nhưng lại chỉ có 2 đảng lớn tranh nhau, đáng lẽ cần 3 đảng lớn để dễ xác định đúng sai), không đi xâm lược ai cả, mà còn nhân đạo cứu các nước nhược tiểu bị xâm lược, như đã thấy từ năm 1944 – 1945, nay vẫn cho bao người nạn nhân nhập cư . . .(dân chủ, tự do, nhân đạo, bình đẳng, tiếp nhận di tản quá mức . . . nên lại đang làm rối cả đất nước này lên), vậy nên đừng ai cứ bàn kiểu lạc hậu, mê muội, cứ “suy bụng ta ra bụng người”, coi Hoa kỳ như các nước Tư bản khác, cũng vẫn ghét Hoa kỳ mãi như vậy.

          Vậy chuyện tranh nhau Biển Đông hiện nay là thế nào ? ? ? Trung quốc thì coi Biển Đông là của Trung quốc. Việt nam và mấy nước ASEAN giáp biển này thì coi Biển Đông là của mình. Vậy nếu căn cứ luật pháp Quốc tế mới được Liên hiệp quốc xác định trong thế kỷ vừa qua thì Trung quốc đã sai. Còn Trung quốc thì căn cứ vào cái giai đoạn lưng chừng (mới trước đây vài 3 thế kỷ), và khi TQ đã tự xâm chiếm được biển Đông trong thế kỷ vừa qua. Nhưng Việt nam và các nước Đông Nam Á thì còn căn cứ cả vào lịch sử lâu dài từ bao ngàn năm xa xưa. Tức là trước kia nước Trung quốc chính GỐC thủa xưa là chỉ nằm phía Bắc sông Dương tử thôi, cách rất xa Biển Đông. Sau khi TQ xâm chiếm được 9 nước thuộc Bách Việt (nay là Vân nam, Quảng Tây, Quảng Đông, gồm cả Hông Kong). . . thì phần đất TQ có do bành trướng xâm lược này mới tiếp giáp với Biển Đông. Và chính TQ lợi dụng lúc Việt nam đang có chiến tranh, đã chiếm đảo Hoàng Sa, nên ngay cả thanh thiếu niên ngày nay cũng đã thấy. Cần phải nói rõ thêm ra như vậy – tức Biển Đông của TQ là từ khi TQ mới bành trướng, xâm lược - để nhân dân TQ và Thế giới khỏi NHẦM LẪN !

          Còn 1 nội dung nữa Thế giới vẫn đang NHẦM LẪN, ngay cả Hoa kỳ. Hoa kỳ chỉ tập trung chống CNCS thôi, còn đã coi CNTB là đúng cả. Nhưng Việt nam thì coi CNCS có cái sai và CNTB cũng có cái sai, theo 2 hướng ngược chiều nhau, vì vậy không nên chống đối nhau nữa, mà cả 2 loại Chủ nghĩa cần phải hợp lực nhau để đều cùng phải sửa . .  vì mục tiêu chung là VÌ DÂN, VÌ NƯỚC, VÌ TOÀN THỂ LOÀI NGƯỜI thực lòng, chứ không phải bản chất là chỉ VÌ PHE NHÓM của riêng mình.. Ngay trên đất Hoa kỳ hiện nay đó: Các phe Dân chủ và Cộng hòa rất cần phối hợp với nhau để cùng SỬA SAI thì rất tốt hơn là tranh nhau cầm quyền để mỗi bên đều làm theo cách của riêng mình. Nhân dân Hoa kỳ làm chủ, nhưng nhân dân cũng chẳng hiểu rõ lắm là làm chủ thì nên làm thế nào, do đó luôn bị các đảng coi thường và vượt qua. Nay khi Nhân dân Mỹ thấy sai, nhưng chưa biết nên sửa thế nào, thậm chí chính nhân dân còn chống lẫn nhau. Cần có 1 đảng lớn thứ 3 để dễ cùng tìm điểm đúng chung, như chiếc kiềng 3 chân.

Cuối cùng xin nói thêm một điều TỔNG QUÁT nhất: Trời – Đất thì có BAN NGÀY – BAN ĐÊM. Kim loại thì có SẮT, KẼM, ĐỒNG, NHÔM . . ., khác nhau là do Trời Đất sinh ra, Loài người cũng lại có da TRẮNG, da VÀNG, da ĐEN . . . nên cũng vậy, dù khi nhỏ đều gặp bao sai lầm, nhưng mỗi loại có đặc tính riêng, tốt xấu khác nhau là của riêng mình. tránh sao được: Da trắng thì khôi ngô, thông minh, tài giỏi, sinh đẹp hơn cả, dẫn đầu là Hoa kỳ do ĐÃ ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG, dù còn rât trẻ; Da vàng thì chăm chỉ, khôn ngoan, mưu cao, kế sâu hơn, dẫn đầu là Trung quốc Đạị đế đã già đời, dù Trung quốc đã mấy ngàn năm tuổi, nhưng vì do đã ĐI SAI ĐƯỜNG nên vẫn cứ sai lầm như đang thấy; Da đen thì to, cao, khỏe nhất, lành nhất, nhưng u mê, chậm tiến nhất, đã biết đi theo anh da trắng là chính. Kim loại có sự pha chế ra hợp kim khác nhau; Loài người cũng có sự sáo trộn trắng đen, da mầu, trung tính. . .Nhưng dầu sao, đã là quy luật Trời – Đất . . . thì ai đó, nước nào đó, chớ nên cứ ngang bướng, độc ác, tham lam . . . nếu đã ĐI SAI ĐƯỜNG thì nay không nên chống lại Quy luật Trời – Đất, không nên cứ tự cho mình là giỏi nhất để cố vượt lên làm gì !

Cuối cùng, Hoa kỳ và các nước nên tham khảo và tiến cùng Việt nam (là 1 hợp kim đặc biệt) như tài liệu đính kèm sau đây của TƯ DUY CỘNG ĐỒNG toàn cầu, để không những không BỊ SỤP ĐỔ do ĐI NHẦM ĐƯỜNG, mà còn CÙNG NHÂN LOẠI TIÊN LÊN VĂN MINH ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG HƠN NỮA .

Vũ Duy Phú

Tái bút: Có người nói: Anh biết cái gì mà viết nhiều thế ? Ở trên tôi đã nói: Chính vì đa số các lãnh đạo cao nhất của TQ vì chưa biết Phương Tây Tư bản là văn minh ra sao . . . nên mới không hiểu và chống lại Phương Tây theo kiểu như vậy. Còn tôi, khi mới 9 tuổi, đã chạy theo các ông bà nông dân lên huyện phá kho thóc của Phát xít Nhật (cướp của dân ta) để chia cho dân nghèo đang đói. Sau đó, khi lên 13 – 14 tuổi, tôi đã đi liên lạc và làm công việc “đèn đóm” văn phòng cho Ban Tuyên huấn Liên khu ủy, Liên khu 3, làm văn thư cho Ban nghiên cứu Chủ nghĩa Mác của Việt minh, tiếp theo đã đi bộ đội, sau đó được nhà nước cho đi học văn hóa và khoa học kỹ thuật (tách rời, xa nhau, đại học và cao học là có thi tuyển chọn) tại TQ, Liên Xô và Châu Âu cộng lại là gần 15 năm,  kể cả đi tham quan học tập thêm tại các nước Phương Tây và Tư bản Châu Á, và học cả 2 lớp huấn luyện của Liên hiệp quốc. .Vì vậy, cũng như bao nhà trí thức, tôi đã có điều kiện hiểu biết khá rõ sự ĐÚNG – SAI thật sự của cả 3 phe Tư bản, Cộng sản và đại đế Trung quốc là thế nào rồi, chứ không chỉ hiểu và đi theo 1 phe như nhiều lãnh đạo thế giới hiện nay./.

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133527