Bàn với dân lành Về sự đúng - sai của Chủ nghĩa Mác – Lê và của Việt nam ta hiện nay

03 Mar 2021
Hai thế kỷ qua, Ông Các Mác (và ông Ăng ghen) đã đề ra tư duy chính trị tại các nước Tư bản Tây Âu về Tổ chức cho giai cấp công nhân đứng lên đấu tranh chống bóc lột thậm tệ của Chủ nghĩa Tư bản, tiêu diệt CNTB và giao quyền cai trị đất nước cho giai cấp công nhân.

Bàn với dân lành

Về sự đúng  - sai của Chủ nghĩa Mác – Lê

và của Việt nam ta hiện nay

            Hai thế kỷ qua, Ông Các Mác (và ông Ăng ghen) đã đề ra tư duy chính trị tại các nước Tư bản Tây Âu về Tổ chức cho giai cấp công nhân đứng lên đấu tranh chống bóc lột thậm tệ của Chủ nghĩa Tư bản, tiêu diệt CNTB và giao quyền cai trị đất nước cho giai cấp công nhân. Sau này người ta gọi ngắn gọn là Chủ nghĩa Mác. Đó là cái GỐC BAN ĐẦU của Chủ nghĩa Mác. Phần đúng của CN Mác là đấu tranh chống giai cấp tư bản bóc lột công nhân. Phần sai của CN Mác là tiêu diệt giai cấp tư bản, giao quyền tổ chức, lãnh đạo đất nước cho giai cấp công nhân, bởi giai cấp công nhân chưa đủ trình độ lãnh đạo và phát triển đất nước. Chính vì có phần sai lầm, nên CN Mác đã thất bại tại chính các nước Tư bản Tây Âu, như ta đã thấy.

            Khi ông Lê nin muốn lãnh đạo nhân dân Nga chống lại Đế chế Nga Hoàng và các nước Tư bản Tây Âu . . . thì đã vận dụng Chủ nghĩa Mác để tập hợp quần chúng lao động, đánh đổ Nga hoàng, đưa giai cấp công nhân lên lãnh đạo và xây dung đất nước. Lê nin đã mở rộng, thêm nội dung mới vào Chủ nghĩa Mác: Chống giai cấp Tư bản bóc lột công nông và các nước thuộc địa. Vậy là Chủ nghĩa Mác – Lê đã hình thành, trong đó có phần đúng, và cũng có phần sai . . . như đã nói.

            Hồ Chí Minh hết lòng vì Dân, vì Nước. Chính vì  Hồ Chí Minh đã đi quan sát, tìm hiểu, nghiên cứu các nước, các chế độ khác nhau, các chủ nghĩa khác nhau trên thế giới để về cứu nước, nên đã vận dụng phần đúng của Chủ nghĩa Mác – Lê để tập hợp, đoàn kết TOÀN DÂN Việt nam , đã biết không phân biệt giai cấp, giầu nghèo, tôn giáo, đảng phái . . . để vùng lên đuổi giặc, và đánh giặc cứu nước, giành ĐỘC LẬP, TỰ DO cho Đất nước, cho TOÀN DÂN, chứ không chỉ cho giai cấp công nhân, như mục tiêu của Các Mác. Nước nào giúp VN đánh giặc cứu nước thì đều được VN coi là bạn, dù nguyên nhân gốc rễ là thế nào, có thể bản chất đã có khác nhau. Hồ Chí Minh năm 1945 đã lập ra nước Việt nam DÂN CHỦ CỘNG HÒA, chứ không lập ra nước Cộng sản như Liên Xô, Đông Âu trước đó và Trung quốc sau năm 1949.

            Vì Thực dân Pháp quay lại xâm chiếm VN, nên VN ta, đứng đầu là Hồ Chí Minh, lại một lẫn nữa lại phải dựa vào PHẦN ĐÚNG của CN Cộng sản Mác – Lê để đánh giặc, giữ nước. Bởi Thực dân Pháp là nước Tư bản kiểu cũ, lại được nước Hoa kỳ đại nhầm lẫn giúp đỡ . . . nên VN đã lại phải dựa vào các nước đi theo CN Mác – Lê (mục đích ban đầu là vì dân nghèo, công – nông và các nước thuộc địa) , tức Liên Xô và Trung quốc, là vì vậy.

            Ngày nay, Việt nam ta dù đã ĐỘC LẬP, TỰ DO, nhưng vẫn đang bị thế lực thù địch lấn át, hoành hành, xâm chiếm hay đe doa xâm chiếm . . .lại bị sai lầm của bản thân, tức THAM NHŨNG, TIÊU CỰC . . . nên vì vậy lại  VẪN CHƯA BỎ ĐƯỢC HOÀN TOÀN PHẦN ĐÚNG của Chủ nghĩa Mác – Lê  . . . là vì vậy. Tức là phần vẫn dựa vào sức mạnh CÔNG – NÔNG, DÂN NGHÈO là chính để cứu dân, cứu nước, tức là vẫn cần dựa vào phần đúng của CN Mác – Lê.

            Cần thấy rằng, nước ta hiện nay vẫn đang phải ĐI HAI CHÂN: Vừa đi theo CNCS để cứu dân, cứu nước, vừa đi theo CNTB để xây dựng dân giầu, nước mạnh, chủ yếu là đi theo CÁC MẶT ĐÚNG ĐẮN của cả 2 loại Chủ nghiã, hay cả 2 loại Chế độ chính trị này.

            Chính vì vậy mới thấy rõ: VN vẫn cần HOÀN TOÀN QUAY VỀ VỚI TƯ DUY VÀ CÁCH LÀM của Hồ Chí Minh từ 1944 đến 1975 đầy tài năng và anh hùng, là vì vậy ! Sau năm 1975, Đ/C Lê Duẩn yêu nước, dũng cảm, tài năng, nhưng đã nhầm lẫn, nên đã đổi tên Đảng Lao động thành tên đảng Cộng sản Mác – Lê. Nhưng thực tế là hiện nay chúng ta vẫn đang đi theo con đường của Hồ Chí Minh, con đường của Đảng Lao động VN.

            Xin nói thêm tý chút: Đ/C Nguyễn Phú Trọng cũng hết lòng vì dân, vì nước . . . như bao đảng viên lão thành cũng vì dân, vì nước khác. Nhưng vì Đ/C Trọng lại nghiên cứu quá sâu về CN Mác – Lê . . .nên rất coi trọng phần đúng của CN Mác – Lê . . . như đã thấy. Do đó chúng ta cần thông cảm và vì vậy vẫn cần tiếp tục tin theo Đảng ta – Đảng ta THỰC SỰ là của tất cả những người YÊU NƯỚC, YÊU DÂN, vì sự TIẾN BỘ, VĂN MINH của toàn xã hội.

Hà nội, tháng 1 năm 2021

                                                                                                Dân nghèo Vũ Duy Phú

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133511