Nhân loại cần thay đổi 12.2020

04 Jan 2021
Trước đây là các Đại đế, là chủ nghĩa Thực dân, Đế quốc, Phát xít, là Phần sai lầm của 1 số nước theo CN Cộng sản, nay là Đế chế Trung hoa mới hồi sinh. Để tránh được, hay loại bỏ mọi hiện tượng nguy hiểm, xấu xa còn tồn tại hiện nay, Loài người nên làm gì?

Nhân loại cần thay đổi

Nhân loại là một loài sinh vật thông minh, tài giỏi nhất, nhưng lại có những bộ phận kém trí tuệ, gian tà, độc ác nhất so với mọi loài vật. Trước đây là các Đại đế, là chủ nghĩa Thực dân, Đế quốc, Phát xít, là Phần sai lầm của 1 số nước theo CN Cộng sản, nay là Đế chế Trung hoa mới hồi sinh. Để tránh được, hay loại bỏ mọi hiện tượng nguy hiểm, xấu xa còn tồn tại hiện nay, Loài người nên làm gì ?

 1. Đã đến lúc, nói chung Loài người nên giữ mật độ dân số trên Thế giới không lớn hơn hiện nay, bằng cách mỗi gia đình chỉ nên sinh trung bình là 2 con (3 bù 1).
 2. Đã đến lúc các nước không nên to – bé quá chênh lệch nhau, ví dụ có nước chỉ có 1 triệu dân (như Bhoutan), có nước , do bành trướng, xâm chiếm thêm bao nước khác, nên lại có đến 1 ngàn 400 triệu dân, như Trung quốc hiện nay. Đó là 1 nguyên nhân làm cho các nước lớn có thể bành trướng, xâm lược các nước bé nhiều lần, tăng dần . . . (như đã xẩy ra do bao ĐẠI ĐẾ và bao lần trước đây) và ngay hiện nay. Liên hiệp quốc cần giúp chia các nước lớn ra làm nhiều nước bé và vừa phải để có điều kiện khách quan giúp tạo cho tâm hồn con người được yên lành, tử tế và văn minh hơn như bao nước nhỏ bé và trung bình đang tồn tại.
 3. Đã đến lúc không phải Loài người phát minh ra cái gì mới thì cũng cứ để cho tự do sử dụng, ví dụ sức mạnh nguyên tử, hạt nhân, phóng xạ, sóng siêu cao tần, người máy, hoạt chất hóa học, chiến tranh vi trùng, v. v . . .mà cần nghiên cứu kỹ trước, xem cái phát minh nào là có lợi, an toàn, có thể khai thác xử dụng, còn phát minh nào là đã hoặc sẽ tạo ra nguy hiểm cho con người . . . thì cần ngăn cấm phát triển hay cấm tuyệt đối không được sử dụng làm hại Loài người. Có những thứ chưa rõ tốt – xấu thì cũng cần cẩn thận như vậy (như 5G, vi khuẩn mới, vũ khí mới giết người hàng loạt . . . . .). Có lẽ Nhân loại cần thủ tiêu ngay tại TẤT CẢ CÁC NƯỚC vũ khí giết người hàng loạt và xác định, kiểm tra, ngăn chặn sản xuất và sử dụng những công nghệ và công cụ nguy hiểm, tác hại cho sức khỏe và tính mạng con người . . .
 4. Loài người không chỉ có thể khai thác, sử dụng mọi thứ trên Trái Đất, mà đã có thể khai thác, sử dụng nhiều thứ, nhiều cách khác nhau trên vũ trụ bao la . . . Nên dành tâm sức trí tuệ phát huy hướng thứ hai này, tránh chỉ vùi đầu, ngu dại, xấu xa . . . dùng sức mạnh để cạnh tranh dầy xéo nhau trên Trái đất hạn hẹp như hiện nay. . .
 5. Để sáng tạo và làm được mọi việc trên Trái Đất ngày càng văn minh, hiện đại, nhân từ, đạo đức hơn  . . .thì Loài người không dừng quyền lực luật pháp lại chỉ ở tầm quốc gia, như đang thấy. Nay Thế giới đã hÌnh thành NGÔI LÀNG TOÀN CẦU rồi, vậy cần chuyển ngay Liên hiệp quốc thành CHÍNH PHỦ TOÀN CẦU. Chính phủ toàn cầu cần lựa chọn bao điều hay của các nước văn minh, từ bỏ bao điều dở có hại tại một số nước trên Thế giới, như đang có rõ nhất là nước Trung quốc đang dẫn đầu mặt lạc hậu, nguy hại này.
 6. Hiện nay, Hoa kỳ là nước HỢP CHỦNG QUỐC, tức là NƯỚC CỘNG ĐỒNG CHUNG của toàn thể Loài người, không có gốc gác và cá tính của riêng 1 nước, vì vậy xem ra Hoa kỳ chẳng thù ghét nước nào, mà chỉ thù ghét những kẻ bành trướng, độc ác, xâm lược các nước khác. Vậy Liên hiệp quốc nên chọn Hoa kỳ và chính Liên hiệp quốc nên chủ trì tiếp tục xây dựng nước Hoa kỳ trở thành TẤM GƯƠNG VĂN MINH THẬT SỰ CHO TÂT CẢ CÁC NƯỚC KHÁC NOI THEO.
 7. Hiện nay bao kẻ thù của Loài người đang dùng bao mưu mẹo, thủ đoạn thâm độc muốn phá nước Hoa kỳ, vì vậy Liên hiệp quốc cần ĐỨNG RA LÀM ĐẦU TẦU CHỈ ĐẠO LẬP LẠI TRẬT TỰ TẠI NƯỚC NÀY VÀ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.  Cuộc bầu cử tại Hoa kỳ đang bị phá hoại, thậm chí những KẺ THÙ của Nhân loại còn muốn chiếm lấy nước Hoa kỳ, biến nước này trở thành nhu nhược và suy yếu để thống trị. Đó là điều Nhân loại không thể chấp nhận. Nhân dân tử tế tạị Hoa kỳ đang vùng lên chống lại mục đích tồi tệ của Kẻ thù của Thế giới nói chung. Chúng ta, dân lành trên toàn Thế giới và Liên hiệp quốc cần thấy rõ và tham gia tích cực ngăn chặn tệ nạn này.

Tóm lại, Thế giới đã hội nhập sâu rông trở thành NGÔI LÀNG TOÀN CẦU RÔI. Vì vậy cần phải có CHÍNH PHỦ TOÀN CẦU và PHÁP LUẬT TOÀN CẦU ĐỂ GIÚP LOÀI NGƯỜI từ bỏ được chiến tranh, hay bành trướng xâm chiếm bằng mưu cao, kế sâu, áp bức bóc lột, tàn hại lẫn nhau, để ĐƯỢC SỐNG THẬT SỰ HÒA BÌNH HẠNH PHÚC HƠN HẲN HIỆN NAY NGAY ĐI THÔI.12. 2020

Tư duy cộng đồng

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133504