Bàn việc lớn, góp ý với Đại hội Đảng

23 Dec 2020
Sau khi thấy nhiều mâu thuẫn trong nước ta và khắp nơi trên thế giới, mọi người có tâm huyết đã tìm đọc lại hầu hết các triết lý của Loài người đã có lâu nay, đặc biệt là về Chủ nghĩa Mác – Lê. Nay xin bàn  gọn,ý chính về Chủ nghĩa này.

Bàn việc lớn, góp ý với Đại hội Đảng:

“NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CHI PHỐI SỰ VẬN ĐỘNG

VÀ PHÁT TRIỂN CỦA Loài người” (*)

            Sau khi thấy nhiều mâu thuẫn trong nước ta và khắp nơi trên thế giới, mọi người có tâm huyết đã tìm đọc lại hầu hết các triết lý của Loài người đã có lâu nay, đặc biệt là về Chủ nghĩa Mác – Lê. Nay xin bàn  gọn,ý chính về Chủ nghĩa này.

            Chủ nhĩa Mác – Lê rất sâu sắc, phong phú, rất đáng nghiên cứu. Có lẽ cái sự đúng nhất của ông Các Mác chính là đã xác định rõ “Những quy luật cơ bản chi phối sự vận động và phát triển của Loài người”.

            Nhưng cái sự sai nhất của ông Các Mác lại là đã chuyển đổi các quy luật ấy theo ý tưởng và hy vọng sáng tạo của riêng mình: Tức là Gạt những người thông minh, sáng tạo, tài giỏi, giầu có – chứ không chỉ những người bóc lột tàn bạo -  ra ngoài lề của xã hội, thậm chí tiêu diệt họ, đưa công nhân, nông dân và dân nghèo lên nắm chính quyền và xây dựng một xã hội mới. Vậy là Loài người, nơi theo CN Mác – Lê, lại phải bắt đầu TIẾN LÊN theo kiểu lặp lại – không thể bỏ qua quy luật TRời Đất -  từ đầu. Nhưng thủa xưa Loài người đã tiến lên TỪ TỪ rất nhiều thế kỷ, theo quy luật tự nhiên. Nay Loài người, hay bộ phận “giác ngô Mác – Lê” của Loài người lại muốn tiến lên nhanh chóng. Nhưng mà sự tiến lên về thói quen, về sự hiểu biết và trình độ văn minh thì không thể nhanh chóng, “đi tắt đốn đầu” được . . . nhưng chỉ vì lòng ham muốn, sự hy vọng . . . lại ép buộc hay tạo điều kiện cho những con người nghèo khó nắm quyền lại phải làm, phải nghĩ ra bao mưu kế không hay ho, thậm chí đã làm bậy, ngu muội, độc ác . . .để tiến lên đáp ứng sự vừa ý của riêng mình (chính Ông Mác cuối đời đã thấy sai. Ông Lê nin đã sớm phát hiện ra sai, nên đã bị loại trừ). Vì vậy, Chủ nghiã Mác – Lê đã chỉ rất đúng khi trình bầy về cái sự đã diễn ra của cả Loài người  tức QUY LUẬT TIẾN HÓA CỦA NHÂN LOẠI, nhưng lại tự tạo ra một khuynh hướng mới, riêng tư, không theo quy luật của Trời Đất  . . .nên đã SAI LẦM tai hại, như đã thấy. Nên Loài người nay lại đang phải quay về, phát triển tuần tự như cũ (“không đốt cháy giai đoạn”), mà phải theo quy luật của TRời Đất, như cũ: Hãy VÌ DÂN, VÌ NƯỚC là trước hết, chứ không thể chỉ VÌ ĐẢNG Cộng sản Mác – Lê, hay chỉ vì “CNXH” được.           

Vũ Duy Phú

(*) Tài liệu của Ban Khoa giáo TƯ.

 

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133497