Bàn đi, tính lại mãi làm gì !

23 Dec 2020
Dưới chế độ độc quyền Vua chúa Phong kiến, những người rất tài giỏi, thông minh, lao động chăm chỉ  . . . mới vùng lên làm ăn, sinh sống và cùng đấu tranh tạo ra CHẾ ĐỘ TƯ BẢN văn minh, như đã thấy. Nhưng dưới Chế độ Tư bản lại nẩy sinh ra 3 dạng người tài giỏi khác nhau

XIN MỜI THAM KHẢO MẤY ĐIỀU SAU ĐÂY
(Xin góp ý kiến với ĐƯỜNG LỐI chính trị của Thế gioi)

Dưới chế độ độc quyền Vua chúa Phong kiến, những người rất tài giỏi, thông minh, lao động chăm chỉ  . . . mới vùng lên làm ăn, sinh sống và cùng đấu tranh tạo ra CHẾ ĐỘ TƯ BẢN văn minh, như đã thấy. Nhưng dưới Chế độ Tư bản lại nẩy sinh ra 3 dạng người tài giỏi khác nhau: 1/ Đa số thông minh, tài giỏi , lại tử tế, nhân hậu . . . thì vẫn làm cho Chế độ Tư bản phát triển lên ngày càng văn minh hơn như chúng ta đã thấy.2/ Một số, NHẦM LẪN, lại tham tàn, bóc lột công nhân dã man, rồi lại đi bành trướng, xâm lược các nước (tức trở thành Thực dân, Đế quốc, Phát xít . . .), nên mới bị Thế giới chống lại và TIÊU DIỆT; 3/ Lại có mấy Vị Tư bản và Trí thức rất đặc biệt, đã muốn chống lại tất cả Chế độ Tư bản (không chỉ chống phần bóc lột công nhân, dân nghèo và chiếm THUỘC ĐỊA . . . ) nói trên, nên mới sáng lập ra Chế độ Cộng sản (nhắm tới  Chủ nghĩa Xã hội, tức công hữu hóa toàn bộ, ảo tưởng không còn chênh lệch giầu nghèo) như đã thấy. Hiện nay chỉ còn cái NHÁNH THỨ 3 SAI LẦM LOẠI NÀY, tức CNCS do chính người của CNTB đã tạo ra và cũng còn đang hoạt động. Tại sao lại nói cái nhánh thứ 3 này là SAI LẦM ? Tại vì CNCS chỉ ĐÚNG, khi muốn chống Tư bản bóc lột công nhân, dân nghèo và thuộc địa, nhưng CNCS lại muốn đưa DÂN NGHÈO, CÔNG NÔNG lên lãnh đạo các nước và cả Thế giới , nên họ lại SAI LẦM KIỂU KHÁC: Tức đưa nhánh dân lành KÉM TRÍ TUỆ, thậm chí có hư đốn, THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, tranh chấp nhau lung tung . . . bởi vẫn còn lạc hậu mà lại “ĐI TẮT, ĐÓN ĐẦU”, “ĐỐT CHÁY GIAI ĐOẠN”  . .  không chịu tiến lên cùng và phù hợp trình độ, hiểu biết của số đông con người nói chung . . .tức là cần phải tiến qua chế độ Tư bản trước đã (như Các Mác về cuối đời đã thừa nhận, còn Lê nin đã nhận ra nên đã bị CS Nga thủ tiêu). Chính vì vậy, thế kỷ trước, trên thế giới đã có gần 200 đảng Cộng sản, đã có mấy chục nước đi theo chế độ CS (XHCN), nhưng sau khi đã THẤY SAI LẦM, nên trên thế giới hiện nay chỉ còn 2-3 nước do Đảng CS lãnh đạo và đi theo Chế độ XHCN, còn bao nước khác THẤY CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN SAI LẦM , nên đã từ giã CNCS rồi ! Đó là SỰ THẬT 100%. Nay trên Thế giới còn có 2 MÂU THUẪN LỚN NHẤT:

 1. Mâu thuấn giữa CNTB (lan tỏa ra hầu hết Thế giới) và CNCS (còn tồn tại ở có vài ba nước, chắc chắn sẽ từ bỏ nốt để chuyển sang Chế độ Tư bản);
 2. Mâu thuãn giữa Chủ nghĩa ĐẠI ĐẾ Trung quốc đã hồi sinh (do nhầm lãn, sai lầm của Hoa kỳ) và PHẦN CÒN LẠI của Thế giới (Mời tham khảo đính kèm sau đây về TQ)

Việt nam ta thực chất năm 1945 đã dựa vào Thắng lợi của Thế giới trước Chủ nghĩa Thực dân, Phát xít để GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC, và ngay khi đó, 1945, đã đi theo CNTB, tức đã đi theo Chế độ ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG, đã lập ra nước VNDCCH, đã mời Hoa kỳ vào đầu tư phát triển kinh tế . . .(vì Liên xô ở xa và còn tan nát do chiến tranh, và TQ thì vẫn còn đang nội chiến mãi đến năm 1950 mới độc lập).

Nhưng vì năm 1947 Thực dân Pháp đã lại quay lại xâm chiếm VN, nên VN khi đó – sau đó mãi sau 1950 - đã phải nhờ Liên Xô và TQ giúp đỡ để chống lại Pháp xâm lược, cũng như hiện nay: VN lại đang phải nhờ Hoa kỳ và Châu Âu , và các nước bạn GIÚP ĐỠ để chống lại Tầu ĐẠI HÁN BÀNH TRƯỚNG XÂM CHIẾM. (Như Vị “lão tướng” KISSINGER đã nói, VN chỉ nhờ các nước bàu bạn từng thời kỳ để GIỮ GÌN, BẢO VỆ ĐỘC LẬP ĐẤT NƯỚC mà thôi, tức là đã CHỌN CHỦ NGHĨA DÂN TỘC CHÂN CHÍNH NGAY TỪ ĐẦU, thực chất không đi theo CNCS).

Vậy nay Việt nam cần chọn thêm chủ nghĩa nào ? ? ? VIỆT NAM HIỆN NAY HÃY PHẢI QUAY HOÀN TOÀN 100% VỀ TƯ TƯỞNG, ĐƯỜNG LỐI DÂN CHỦ CỘNG HÒA và PHONG CÁCH của Hồ Chí Minh như trước năm 1975. Ngày nay cần tránh lặp lại mấy sự CỰC ĐOAN: Chỉ coi trọng Chủ nghĩa vì LỢI ÍCH CÁ NHÂN (tức CNTB), hay ngược lại, chỉ coi Lợi ích CỘNG ĐỒNG là trên hết (tức CNXH), mà sẽ cần tiếp thu những cái hay , tránh các sai lầm của các chủ nghĩa đi trước để đi theo một CHỦ NGHĨA MỚI hoàn toàn: VÌ HÒA BÌNH, VĂN MINH và HẠNH PHÚC CHUNG của CẢ CÁ NHÂN TỪNG CON NGƯỜI và cân đối với LỢI ÍCH CHUNG của cả TOÀN XÃ HỘI. . . .

Vấn đề rất khó nói ngắn gọn đấy, vì vậy kính mời Quý Vị tham khảo các tài liệu sau đây, trong trang mạng TIẾN CÙNG NHÂN LOẠI trên Google tại địa chỉ VUDUYPHU’s PAGE đó.

 1. Bàn cho rõ về nhà trí thức cách mạng HỒ Chí Minh (chứ không phải là nhà Công – Nông);
 2. Bàn về nước Đại đế Trung quốc hiện nay;
 3. Bàn về Thế giới đã đến lúc phải hoàn toàn thay đổi.
 4. Càng nên tham khảo thêm các kết quả nghiên cứu của Viện SENA, Hà nội.

 

Hà nội, 3.11.2020
Vũ Duy Phú

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133499