LOÀI NGƯỜI TỪNG NHẦM LẪN QUÁ LỚN, nay SẼ PHẢI THAY ĐỔI TOÀN DIỆN

02 Oct 2020
loài người

LOÀI NGƯỜI TỪNG NHẦM LẪN

QUÁ LỚN, nay SẼ PHẢI THAY ĐỔI TOÀN DIỆN

            Loài người thật là thông minh, tài giỏi, nhưng mặt khác cũng đã NHẦM LẪN QUÁ LỚN, nên Thế giới mới loạn lên như hiện nay. Muốn chống đại loạn thắng lợi thì cần hiểu rõ NGỌN NGUỒN của sự NHẦM LẪN LỚN này:

            Những loại người nào đã dẫn đầu Nhân loại mở ra các Đại đế, các loại Đạo giáo, các loại Chủ nghĩa . . . và cả sự NHẦM LẪN LỚN mang đến các Đại họa trên hành tinh này ? ? ? Đó đều do những người thông minh, tài giỏi của TỪNG GIAI ĐOẠN khác nhau trên Trái Đất đã tạo ra (chứ không phải chỉ là do dân nghèo, công nông, trí tuệ còn hạn chế). Đó là điều mới cần khẳng định trước.

            Xin nói vắn tắt vài ý chính đơn giản đã: Thủa xa xưa, khi chưa có các đạo giáo, các chủ nghĩa  . . . thì những ai đã dẫn đầu lập ra các BỘ TỘC, các LÀNG MẠC và các NƯỚC dù vẫn ngu ngơ, hiền lành ban đầu? Đó đều là những người thông minh, tài giỏi nhất xóm, nhất làng ở cái thời CỔ LỖ, XA XƯA đó. Các Đạo giáo và các Chủ nghĩa cũng vậy, sự KHỞI ĐẦU cũng đều do những Vị thông minh, tài giỏi theo các HƯỚNG SUY NGHĨ KHÁC NHAU trong cộng đồng từng nơi, từng khu vực dân cư đã lập ra để hướng dẫn Loài người đi lên tốt đẹp hơn. Mỗi Đạo giáo hay Chủ nghĩa đều có nhiều những mặt rất tốt, rất xây dựng và nhân đạo, nhưng cũng có những mặt chưa thật tốt, thậm chí còn nhầm lẫn, nên đã gây bao sơ hở để KÉO DÀI đã qua bao thế kỷ, mà LOÀI NGƯỜI cũng vẫn đang còn phải lựa chọn tiếp: Theo Đạo giáo hay Chủ nghĩa nào thì hay hơn! Tài liệu này chỉ xin đi vào những mâu thuẫn to lớn nhất giữa Chủ nghĩa TƯ BẢN, Chủ nghĩa CỘNG SẢN và Chủ nghĩa ĐẠI HÁN do những người thông minh, tài giỏi, nhưng RẤT NHẦM LẪN đã tạo ra.

            Cũng như Xã hội Nô lê và Xã hội Phong kiến, Xã hội Tư bản cũng vẫn còn là một loại xã hội phát triển RẤT TỰ NHIÊN, không có tác giả: Thời kỳ đầu, Ai thông minh, chăm chỉ, tài ba, làm ăn giỏi thì GIẦU CÓ, thuê người ít tài năng, hay gia đình khó khăn, nên nghèo khó, không có việc làm, hay việc làm bị thất bại, phải đi làm thuê. Thế là các nhà giầu dần dần trở thành NHÀ TƯ BẢN (vẫn còn cả các nhà ĐỊA CHỦ cũng xuât hiện như vậy ở chế độ Phong kiến). Xã hội Tư bản này, giai đoạn đầu đã rất tự động, rất tự nhiên tự chia ra làm hai PHÁI LỚN: Một PHÁI là các nhà sản xuất, kinh doanh giầu có, các nhà Trí thức, các văn nghệ sĩ; một PHÁI là các gia đình công nhân và nông dân. Đó chính là SỰ HÌNH THÀNH RẤT TỰ NHIÊN của cuộc đời, của cả LOÀI NGƯỜI – không có ai là TÁC GIẢ cả !

            Loài người bao giờ cũng có những người giỏi giang và những người kém cỏi, có những người tử tế và những người hư đốn. Chính những người hư đốn, tham lam, tàn bạo trong Chế độ Tư bản này đã bóc lột công nhân quá thậm tệ, quá độc ác, nên từ giai cấp CÔNG NHÂN mới tự nhiên nẩy sinh ra sự đấu tranh chống đối giai cấp TƯ BẢN. Ở những nước CNTB càng phát triển thì sự bóc lột càng tăng cao, và sự đấu tranh của công nhân càng quyết liệt . . . do đó các vị Trí thức, các nhà Đạo giáo . . . mới suy nghĩ và nêu ra các hướng giải thích và giải quyết khác nhau cái tệ nạn xấu xa này của CNTB . Nhóm người Châu Âu nổi tiếng vì hoạt động có kết quả nhất theo hướng này là 2 Vị Các Mác và Anghen với lý luận, gọi là Chủ nghia Cộng sản, lấy việc TIÊU DIỆT CNTB để xây dựng Chủ nghĩa CỘNG SẢN làm MỤC TIÊU. Các Mác chính là một nhà Trí thức tài năng. Anghen cũng chinh là một nhà Tư bản giỏi giang. Giai cấp công nhân chỉ là nạn nhân, và chỉ là người ở tầm vận dụng và thực hiện cuộc đấu tranh này. Điều quan trọng nhất của CNCS là TIÊU DIỆT CNTB, xây dựng một xã hội CÔNG HỮU HÓA TOÀN BỘ TÀI SẢN QUỐC GIA, không còn tài sản riêng, không còn lao động cho riêng cá nhân để bị bóc lột, tiến tới 1 chủ nghĩa “TỐT ĐẸP NHẤT TRẦN GIAN”, là Chủ nghĩa Xã hội (lấy xây dựng XÃ HỘI TỐT ĐẸP làm mục tiêu, nhưng Mác và Anghen cũng chưa rõ đầy đủ, chi tiết, rằng CNXH tốt đẹp là thế nào. Các ông cho rằng, chắc chắn là CNXH là con người sẽ đều không có tài sản riêng tư, tức sẽ CÔNG HỮU HÓA hết; không cần có chính phủ, cũng không cần đến đảng phái (!)). Các nhà Trí thức này, ban đầu, mới hiểu đến đó thôi.

            Nhưng tại sao CNCS lại không thắng lợi ở các nước Tư bản ? Tại vì CNCS - là chống Tư bản bóc lột công nhân - là RẤT ĐÚNG, nhưng công hữu hóa toàn bộ tài sản quốc gia và đưa công nhân sẽ lên lãnh đạo các nước và Thế giới là đã ĐẠI SAI LẦM (hiện nay vẫn như là 1 tưởng tượng hão huyền). Đó là nguyên nhân chính cúa sự đã THẤT BẠI của CNCS tại các nước Tư bản văn minh trên Thế giới.

            Riêng Tư bản Hoa kỳ thì có đặc điểm lớn,đó là :

            + Sinh sau đẻ muộn (mới trên 200 năm) chưa qua Chủ nghĩa Phong kiến, Chủ nghĩa Thực dân, Đế quốc, Phát xít . . ., nhưng lại đã thấy được những sai lầm của các loại Chủ nghĩa nói trên . . . nên đã tránh được !

            + Là CỘNG ĐỒNG TOÀN CẦU, bởi hình thành rất tự nhiên từ bao người tài giỏi, xông xáo, dũng cảm vươn lên từ các nước Châu Âu đã kéo đến đây lập quốc và làm ăn sinh sống, PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ là chính, dù cạnh tranh kiếm lời cũng rất hăng  . . .Hiện nay thực tế Hoa kỳ đã là quốc gia của cả Thế giới, nên đã có mấy sự khác biệt: 1/ đã DẪN ĐẦU Tự do, Dân chủ, Văn minh, tài giỏi, giầu có, hùng mạnh nhất thế giới; 2/ Dân chủ, Tự do quá cái mức cần thiết . . . nên đã để cả bao người hư đốn, xấu xa ở các nước khác kéo đến làm ăn sinh sống. . . vì vậy đã làm giảm rõ rệt chất lượng xã hội, tầm văn minh của nước này. 3/ Hoa kỳ đã rất NGU NGƠ, KHỜ DẠI  . . . đã để kẻ thù thâm nhập vào PHÁ HOẠI NƯỚC NÀY chống lại Tự do, Dân chủ nói chung và chống lại Hoa kỳ nói riêng, , mà chẳng ai biết sớm cả. Vì vậy Hoa kỳ mới đang LOẠN LÊN, như đã thấy!

            Còn tại các nước thuộc địa, hay lạc hậu . . .đã bị các nước Tư bản xâm chiếm, bóc lột, nay đã sử dụng LÝ LUẬN Mác – Lê làm công cụ đấu tranh giành ĐỘC LẬP là rất ĐÚNG ĐẮN, đã thu  được thắng lợi, nhưng nếu nước nào lại tiếp tục thực hiện mục tiêu thứ 2 của CNCS (công hữu hóa tài sản toàn quốc gia và đưa giai cấp công nhân lên lãnh đạo) thì tất nhiên là đã có SAI LẦM. Vấn đề là: Nước nào sau khi giành được Độc lập từ Thực dân, Đế quốc rồi mà đi theo CNTB thì sẽ tiến lên theo được CNTB, tức là cần chờ đợi để cùng tiến lên văn minh đúng hướng hơn; Nước nào tiếp tục theo đúng con đường CNCS thì đã đi quá sớm, nên đã lụn bại dần dần, như Liên Xô và Đông Âu; còn nước nào đi sau, thấy SAI, BIẾT CHUYỂN THEO HƯỚNG ĐÚNG ĐẮN, tức cũng đi dần dần lên CNTB trước đã, như nói trên, thì sẽ khắc phục được SAI LẦM của CNCS. VN ta là một NẠN NHÂN TỆ HẠI loại nhất thế giới do cả mấy phe tạo ra, nên đã rõ hết mấy loại, nay đang CHUYỂN ĐỔI, đi theo hướng VĂN MINH, TIẾN BỘ do Hoa kỳ sẽ THAY ĐỔI để dẫn đầu hướng này.  

Riêng nước TQ, sau khi nhờ CNCS để đấu tranh giành được độc lập, lại đã thực sự không đi theo CNXH, cũng không đi theo CNTB, mà lại quay về Chủ nghĩa ĐẠI HÁN phong kiến đã có từ ngàn xưa trên đất Trung hoa, như đang diễn ra.

            Vậy Chủ nghĩa ĐẠI HÁN là gì ? Là thứ chủ nghĩa đã xuất hiện tại nước Phong kiến TQ trước đây từ mấy ngàn năm, nơi VUA CHÚA đã tự xưng là CON TRỜI được quyền ĐỨNG ĐẦU thiên hạ, cả trong nước và Thế giới. Chính vì vậy Chủ nghĩa Đai Hán không coi phát triển khoa học công nghệ văn minh là chính, mà đã bành trướng, xâm lược tràn ra các nước xung quanh, nên hiện nay TQ mới đã đông dân nhất thế giới, – coi đó là một  QUYỀN THẾ TRỜI CHO -   và nay vẫn tiếp tục kiên trì (và nay đã ngấm ngầm, thầm lặng, tự chủ, khôn khéo hết mức, bịp được mắt toàn thế giới) theo chủ nghĩa “Vua chúa đứng đầu thiên hạ”. Vì ĐẠI SAI LẦM nên đến nay đã bị Thế giới chống lại và cũng đang bị cả Trời Đất đang trừng phạt, như đã thấy (*)

            Đó là những THỰC TIỄN LỚN NHẤT,CÁI GỐC ĐÃ và ĐANG XẨY RA TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY ! (Tất nhiên còn nhiều chuyện khác, nhưng nhỏ hơn hay chỉ là hậu quả).

            Tóm lại: CNTB rất thoải mái, tự nhiên, tự sinh ra từ cộng đồng toàn cầu: Chỉ coi sự giầu có, sung sướng, cạnh tranh vì LỢI NHUẬN của các CÁ NHÂN con người là MỤC TIÊU CHÍNH. Còn CNCS lại sinh ra từ mấy nhà Trí thức và Tư bản: Rất nhầm lẫn, chỉ coi sự giầu có, sung sướng hay nghèo nàn là của TOÀN XÃ HỘI, “ai cũng phải được như nhau” mới là MỤC TIÊU CHÍNH. Còn Chủ nghĩa ĐẠI HÁN thì ghê gớm hơn nhiều: Chính Vua Chúa, hay Lãnh đạo, tự coi TQ là CON TRỜI, dù vẫn lạc hậu đi sau, nhưng luôn muốn bành trướng xâm lược để thống trị toàn Thế giới. Đó là những CỰC ĐOAN, RẤT NGƯỢC CHIỀU NHAU nên đều SAI LẦM, vì vậy mới CHỐNG LẠI NHAU RẤT QUYẾT LIỆT. . . như đã và đang diễn ra. Đó là BẢN CHẤT XÂU XA mà mọi người,mọi nước cần nắm cho rõ, cũng ĐỪNG TiẾP TỤC NHẦM LẪN nữa. Vì vậy ngày nay, chúng ta cần đi đến một CHỦ THUYẾT MỚI: Đó là lấy MỤC TIÊU VÌ CHÍNH HẠNH PHÚC CỦA CON NGƯỜI là chính, chứ không lệch về một phía cực đoan SAI LẦM nào (tức không chỉ vì LỢI NHUẬN- GIẦU CÓ CÁ NHÂN, hay chỉ vì CỘNG ĐỒNG – để CÙNG NGHÈO NÀN, hay MƠ MỘNG HÃO HUYỀN, TÀN PHÁ TRÁI ĐẤT, càng không thể coi nước nào là CON TRỜI được thống trị toàn Thế giới).

            Hiện nay Hoa kỳ đang nhận thức ra, đang bị buộc phải CHỌN VIỆC ĐỔI MỚI TOÀN BỘ XÃ HỘI TƯ BẢN này hiện nay để tiếp tục trỏ thành một XÃ HỘI VĂN MINH NHẤT THẾ GIỚI . . . như đang thấy. Việt nam cũng đang tìm cách ĐỔI MỚI TOÀN BỘ XÃ HỘI CSCN, XHCN NHẦM LẪN, quay hoàn toàn về với Tư tưởng, Đường lối Hồ Chí Minh (cũng là một nhà Trí thức), để cũng tiến tới một XÃ HỘI VĂN MINH KIỂU MỚI của Loài người (xin tìm hiểu tại trang mạng TIẾN CÙNG NHÂN LOẠI trên Google, hay Facebook, tại địa chỉ vuduyphu’s page).

            Hai nước này – Hoa kỳ và Việt nam - sẽ DẪN ĐẦU THẾ GIỚI TIẾN LÊN VĂN MINH, HIỆN ĐẠI THẬT SỰ trong thời gian sắp tới, khi Tầu Đại Hán sẽ bị thua toàn thể Nhân loại.

            Cũng nên thấy rằng, những người đã nêu ra và dẫn đầu lý luận và thực tiễn CÁCH MẠNG CÁC KIỂU trên Thế giới thì tất cả đều là các nhà TRÍ THỨC và TƯ BẢN cả. Công – Nông chỉ yêu nước, rất hăng say, đầy nhiệt huyết, quyết tâm, hết lòng, hết sức làm theo phong trào , vì vậy, không nên cứng nhắc, máy móc, cứ cho là Công – Nông búa  liềm là người được độc quyền lãnh đạo. Vậy rất mong chính các Quý Vị đứng đầu các nước cần NHẬN RA và THẬT SỰ ĐỔI MỚI, TIẾP THU ĐỊNH HƯỚNG VĂN MINH MỚI đi thôi. Mong mọi người trên Thế giới nên KHÁCH QUAN, TRUNG LẬP mà cùng thừa nhận NHỮNG SUY TÍNH ĐÚNG ĐẮN nói trên. 

                                                                                                Tư duy Cộng đồng

                                                                           (Dự thảo. 2020)

(*) Trung quốc thủa ban đầu chỉ là nước Hoa Hạ, nằm phía bắc sông Dương tử. Sau khi Đại đế Mông cổ tan rã, Hoa Hạ đã thoát khỏi xâm lược, đã bắt đầu cũng tự bành trướng, xâm lược ra các nước xung quanh, bắt đầu là chiếm Mãn Châu Lý, sau đó là chiếm 9 nước thuộc khổi Bách Việt (nay gọi là Quảng Đông, Quảng Tây và Vân nam), sau đó đã chiếm thêm Tân cương, Tây tạng, Nội mông . . . nay đang chiếm cả Biển Đông và lan tỏa kiểu mới để muốn chiếm toàn Thế giới, ngược chiều 100% so với Hoa kỳ và VNDCCH (Vì sau Thế chiến II Hòa kỳ đã trả lại độc lập tự do cho Nhật bản, đã trả lại Thái BInh dương và Biển Đông cho Thế giới      Còn VN đã là nạn nhân đau khổ nhất DO SAI LẦM của các giới TRÍ TUỆ tại nhiều nước trên thế giới).

           

           

             

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133491