Tiếp tục tham gia thảo luận” Với Đ/C Tổng Bí thư

02 Sep 2020
Tiếp tục tham gia thảo luận” Với Đ/C Tổng Bí thư

“Tiếp tục tham gia thảo luận”

Với  Đ/C Tổng Bí thư

            Đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước vừa mới viết một bài báo rất quan trọng, sâu sắc và toàn diện trên báo Hà nội mới ngày 1 tháng 9 vừa rồi. Ai đọc chắc chắn cũng đều khen ngợi và chú ý cố gắng làm theo. Đồng chí TBT cũng khuyên mọi người “tiếp tục tham gia thảo luận” để chuẩn bị cho Đại hội thứ XIII của Đảng sắp tới.

            Là một đảng viên lão thành, tôi cũng rất thích thú, đọc kỹ lắm. Chỉ xin góp thêm một vài suy tư sau đây. Đó là nước ta có nên cứ giữ nguyên tên nước là nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM hay không, có nên giữ nguyên tên Đảng ta là Đảng Cộng sản hay không ?

            Về tên Đảng thì đã rõ rồi: Bởi nếu là đảng Cộng sản thì ai vào đảng cũng cần đi theo Chủ nghĩa Mác – Lê, nếu không phải là người của giai cấp công nhân thì khi vào đảng, sẽ cần phải chuyển đổi bản chất con người, nhận thức và tư duy về cùng giai cấp công nhân, cùng Chủ nghĩa Cộng sản. Trước kia, để làm được việc đó, bọn tôi đã phải đi thực tế mà Đảng gọi là đi “Ba cùng”  (cùng ăn, cùng ở, cùng làm với giai cấp công nhân). Thực ra, vì trước đây, cứ ai YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN, tham gia kháng chiến cứu nước thì Đảng ta cũng kết nạp . . . và mục đích của Đảng quan trọng nhất là CỨU NƯỚC, CỨU DÂN . . . vì vậy, Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đề nghị đổi tên đảng ta thành Đảng Lao Động, tức không chỉ kết nạp công nhân, nông dân, mà còn kết nạp tất cả các loại LAO ĐỘNG KHÁC của xã hội, bao gồm Trí thức, Công thương, nghệ sĩ, y bác sỹ, quân đội  . . .Ngay hiện nay, hầu hết cán bộ (cả Đảng và Chính quyền) từ cấp huyện trở lên thì Trung ương đã đang yêu cầu có trình độ văn hóa đại học và trên đại học . . . Vì vậy Đảng ta hiện nay chính là Đảng Lao động, chứ không phải chỉ là đảng Công – nông, hay là Đảng Cộng sản như thủa xưa ! Đó chính là điều Bác Hồ đã nhìn rất rõ từ rất sớm, nay ta nên quay trở lại gọi tên Đảng ta là Đảng Lao Động cho hợp lý hơn, lại tránh bị Thế giới hiểu nhầm đảng ta cũng như các đảng CS sai lầm.

            Về tên NƯỚC, đây là vấn đề phức tạp, đa chiều hơn nữa:

Thứ nhất: Nước ta hiện nay thực sự chưa là một nước Xã hội Chủ nghĩa. Đ/C TBT có viết: “Đại hội sắp tới chúng ta cần có TẦM NHÌN XA HƠN đến giữa thế kỷ XXI: Phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo ĐỊNH HƯỚNG xã hội chủ nghĩa, đặt ra những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể . . .” (đầu trang 3, báo Hà nội mới, ngày 1.9.2020). Nếu vậy thì nay nên quay về tên nước mà Lãnh tụ Hồ Chí Minh và Toàn dân ta đã gọi cho đến năm 1975 là Việt nam Dân chủ Cộng hòa, vì  hiện nay, Đảng ta còn cần gần 1 thế kỷ nữa để phấn đấu “theo định hướng CNXH” thì tại sao lại vội vàng “Đốt cháy giai đoạn”, “Đi tắt đón đầu” gọi ngay VN là nước XHCN quá sớm để người ta cứ chê bai làm gì ? ? ? ?

Thứ hai: Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nhìn xa trông rộng, không chỉ đổi tên đảng ta về là Đảng Lao động, mà Người đã đề nghị gọi tên nước ta là Việt nam Dân chủ Cộng hòa. Bởi khi Người sang nghiên cứu sự khác nhau giữa các nước Tư bản, với nước Nga Xô viết, Người đã biết những ưu – khuyết của 2 loại nước . . rõ hơn bao lãnh tụ Cộng sản khác . . .kể cả Đ/C Lê Duẩn. Người biết, nước ta hãy đi lên Chủ nghĩa Tư bản trước, sau đó hãy tính chuyện tiến lên tiếp theo cùng Thế giới văn minh. . . mà hiện tượng Liên Xô bị tự giải thể và hiện tương như TQ hiện nay đã chứng minh Tư duy của Bác Hồ là đã hoàn toàn đúng.

Thứ ba: Quả thật trước đây, sau năm 1975, Đảng đã đưa nước ta đi ngay vào CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI, công hữu hóa hết tài sản quốc gia . . . do đó đã thất bại, nên nay đã phải thay đổi ngược lại, để hiện nay chúng ta đang có 3 nhóm tư hữu là NHÀ NƯỚC, TƯ NHÂN và TƯ BẢN NƯỚC NGOÀI. Vậy đó chỉ là CẢI TIẾN, du di, hay đã thay đổi bản chất CHẾ ĐỘ SỞ HỮU? Thực ra đó đã là thay đổi bản chất rồi!

Thứ tư: Chủ nghĩa tư bản chính là Chủ nghĩa vì CÁ NHÂN. Chủ nghĩa Xã hội (Cộng sản) chính là Chủ nghĩa tất cả đều là của Xã hội, vì cả Xã hội. Hai loại này đều có những SAI LẦM lớn, cực đoan, đối chọi ngược chiều nhau: CNTB có sai lầm lớn nhất là chỉ vì TƯ NHÂN, vì BÓC LỘT, và XÂM LƯỢC . . .nên đã bị nhân dân các nước đấu tranh chống lại, nên nay đã giảm bóc lột, đã bỏ xâm lược . . .Còn CNXH có sai lầm lớn vì tât cả đều là của công nên ai chăm thì làm, ai lười thì vẫn hưởng, cán bộ thì tham nhũng tiêu cực thoải mái, vì Đảng được nằm trên (chỉ đạo, quyết định) Hiến pháp và Pháp luật . . .Vì vậy các nước XHCN hiện thực mới  chỉ là mang cái tên cho vui, cho oai mà thôi. Chứ thực ra thực tế Công – Nông đã   có khả năng để thực hiện được mộng mơ tốt đẹp đâu, mà còn bao SAI LẦM kiểu mới, nên Liên Xô đã tan rã, Trung quốc thì đang diễn ra trên thực tế bao MÂU THUẪN, RẮC RÔI, KHÓ KHĂN . . . còn VN, Cu ba,Lào . . . thì mới đang CẢI CÁCH, đang cố ĐỔI MỚI . . tức đang cố gắng chuyển thành những nước ĐI GIỮA 2 loại chủ nghĩa , tức đi cả CNTB (Tư hữu) kết hợp, xen kẽ với cả CNXH (Công hữu).

Thứ năm: Chúng ta cũng không nên đi riêng rẽ một mình, khác với các nước văn minh: Hầu hết các nước cứ gọi Tên nước thôi, ví dụ: Hungary,Hoa kỳ, Ý , Singapor, Nhật bản  . . .Hoặc nước nào muốn gắn thêm nội dung chủ nghĩa vào, thì chỉ gọi cái nội dung đó thôi, vi dụ: Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Dân chủ Đức, Cộng hòa Nhân dân Trung hoa . . . thế thôi, bỏ chữ Chủ nghĩa ra. Vậy nếu ta vẫn cứ muốn gắn chữ chủ nghĩa vào tên nước cho sang, thì ta cũng nên nói gọn lại, là Cộng hòa Xã hội Việt nam, thế thôi, và do đó cũng để tránh Thế giới dồn ta vào cùng nhóm với các nước sai lầm khác . . .

            Tóm lại, về tên nước, nên trở lại Tên nước là VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, hay muốn đi sớm hơn thì chỉ nên gọi là Cộng hòa Xã hội Việt nam. Hay để tiện và phổ biến nhất chỉ gọi 1 chữ  VIỆT NAM là đã sáng giá lăm rồi !

            Xin góp thêm với Đ/C TBT: Cờ đỏ sao vàng là cờ của TOÀN DÂN, của CẢ NƯỚC, vì vậy cần coi trọng cờ Tổ quốc hơn cờ đảng búa – liềm, vả lại, như trên đã nói: Lao động không chỉ búa – liềm, vì vậy nên treo cờ búa liềm it thôi, và hãy nên treo phía sau cờ Tổ quốc . Xin Đ/C lưu ý thêm.                                Vũ Duy Phú   

Chú thích:

Theo báo chí, trên thế giới đã có 105 nước có đảng CS, mấy năm qua đã giải tán trên 30 đảng CS, có 8 đảng tham gia liên minh cầm quyền, có 6 đảng còn đang nắm chính quyền  (TQ, VN, Triều tiên, Cu ba, Lào, Đông Timo), nhưng có vẻ nhân dân Thế giới chỉ nhiệt tình kéo đến VN tham quan và làm ăn nhiều hơn, vậy chắc chắn đúng là chúng ta chưa lên đến “CNXH hiện thực” (chưa ai rõ CNXH chính thức, thật  sự văn minh là thế nào, và đảng ta còn đang nghiên cứu), mà VN còn đang cố tiến lên CNTB hiện đại, văn minh cho hợp lòng dân trước đã.          

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133482