Kính gửi Toàn Đảng, kinh gửi Trung ương Đảng Bộ Chính trị và Hội đồng Lý luận TƯ

29 Jun 2020

Kính gửi Toàn Đảng, kinh gửi Trung ương Đảng

Bộ Chính trị và Hội đồng Lý luận TƯ

            Vừa rồi Đ/C Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ có nhắc tới việc Đảng ta sắp có Đại hội Đảng, vậy nên sử sự với khái niệm Chủ nghĩa Xã hội thế nào ? Xin chân thành tham gia ý kiến với Trung ương như sau:

 1. Đồng chí Tổng bí thư gần đây cũng đã nhắc lại, Đảng ta cần nghiên cứu để làm rõ về NỘI DUNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. Nói khác đi, Đảng ta chưa rõ Chủ nghĩa Xã hội chân chính là thế nào.
 2. Trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau lần sửa chữa cuối cùng), Người chỉ di chúc VN chúng ta là Việt nam sẽ đấu tranh kỳ được cho nước Việt nam DÂN GIẦU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI TỰ DO, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH và cũng chúc các nước khác trên thế giới sẽ được như vậy . . .Người không nhắc đến CNCS và CNXH trong phần kết luận của Di chúc.
 3. Liên Xô và Đông Âu đã dẫn đầu tạo ra CNXH, nhưng sau đó thấy SAI LẦM, nên đã từ bỏ. Bởi vì chính hiện nay họ có đầy đủ chủ quyền và được quyền tự do quyết định, nhưng nước Nga và các nước Đông Âu đã văn minh hơn VN ta, nhưng không quay trở lại CNXH . . .vậy ta nên chú ý điều đó . . .
 4. Trung quốc cũng xây dựng CNXH, nhưng đang bị mâu thuẫn gay gắt với bao nước trên thế giới . . . và với chính nước ta  . . . vậy chưa rõ đó có phải là do ảnh hưởng sự SAI LẦM của CNXH hay không ?
 5. Nước Hoa kỳ, đứng đầu là Ngài Tổng thống Donald TRUMP đang cương quyết đấu tranh “tiêu diệt CNXH”, vậy Hoa kỳ đang muốn tiêu diệt CNXH kiểu nào ? ? ?
 6. Chủ nghĩa Cộng sản muốn đấu tranh chống bóc lột thậm tệ của CNTB và các Chế độ Thực dân, Đế quốc, Phát xít . . . để giải phóng dân nghèo, công – nông và các nước thuộc địa . . .đó là điều RẤT ĐÚNG , nhưng CNCS lại muốn đưa giai cấp CÔNG - NÔNG (còn ít được học hành, phải đi làm thuê gánh mướn) lên lãnh đạo để xây dựng các nước và Thế giới  . . . thì đã tạo ra bao NGHỊCH CẢNH tại các nước thuộc địa và phong kiến mới được giải phóng mà xã hội còn bao lạc hậu so với thế giới văn minh . . . Nên chính Các Mác khi đã lớn tuổi mới nhận ra là “không thể ĐỐT CHÁY GIAI ĐOẠN”, “KHÔNG THỂ ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU” được . . .như đã mong muốn khi còn Liên Xô . . .
 7. Bằng CÁCH MẠNG DÂN TỘC tháng 8 NĂM 1945, nước Việt nam ta đã DẪN ĐẦU THẾ GIỚI THỨ 3 . . . như mọi người, mọi nước trên thế giới đã thấy, và nay nước ta lại vẫn đang dẫn đầu các nước còn nhược tiểu này vì độc lập và tự do  . . .Đảng ta cũng đang cương quyết đưa đảng viên có trình độ, tức là đưa TRÍ THỨC và các LÃNH ĐẠO CÔNG – THƯƠNG có trình độ văn hóa cao và năng lực thực sự lên lãnh đạo các cấp . . .  Chính thức từ bỏ chủ nghĩa công – nông làm lãnh đạo

 

Vậy nhìn khái quát lại, và theo DI CHÚC của Bác Hồ, chúng ta chưa cần nhắc tới Chủ nghĩa Xã hội vội để nhân dân hoang mang, khi mà chính nước ta và Thế giới cũng vẫn chưa rõ Chủ nghĩa Xã hội đúng đắn thực tế là thế nào.

 

Xin Trung ương Đảng quan tâm xem xét vì HẠNH PHÚC của TOÀN DÂN TỘC VIỆT NAM chúng ta và vì Hòa bình thế giới.

Hà nội, ngày 10 tháng 6, 2020

                                                                             Vũ Duy Phú

                                                              (đảng viên 58 năm tuổi Đảng,

85 năm tuổi đời)

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133552