Nói thêm Con người HỒ CHÍ MINH

18 Feb 2020

Nói thêm cho những ai chưa rõ

Về Con người  HỒ CHÍ MINH

        MỘT: Hồ Chính Minh thời trẻ là một nhà giáo, do đó Người hiểu các tệ nạn quốc gia và nguyên nhân tại sao rõ hơn dân cầy và dân thợ VN.  Người đã thấy rõ sự bóc lột thậm tệ của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. . . Hồ Chí Minh đã thấy một số nhóm người, một số địa phương trong nhân dân ta, kể cả các Nhóm Cộng sản, đã đấu tranh chống Thực dân Pháp, nhưng chưa có kết quả, còn bị chém giết tù đầy thảm khốc  . . . nên người quyết tâm tìm cách nghiên cứu xem . . . tại sao Thực dân Pháp VĂN MINH hơn nhân dân ta, mà lại độc ác như vậy ? Đó là lý do Người đã bỏ dậy học (không phải là không có việc làm), nhằm tìm cách đi sang Phương Tây để xem xét tại chỗ  . . .Đó là nét nổi bật đầu tiên của con người đặc biệt này. . . không phải ai yêu nước và gọi là Trí thức thời bấy giờ cũng đã biết suy tính như vậy !

            HAI: Do không phải sang Pháp đi làm thuê để kiếm ăn, nên Hồ Chí Minh đã nhanh chóng làm quen và tìm hiểu tình hình xã hội Pháp.  Bằng chứng là Người đã thấy bên Pháp cũng có 2 loại người: Loại người giầu có, biết làm ăn giỏi giang, gọi là Tư bản, loại người nghèo, vô học, chỉ đi làm thuê, gọi là giai cấp công nhân. Nên người đã tham gia vào bao tổ chức dân sự, chính trị của người nghèo tại Pháp, hơn thế, Người đã lập ra tờ báo NGƯỜI CÙNG KHỔ . . . đã tự viết báo, vẽ hình  . . vạch rõ sự nghèo khổ trên đời và nguyên nhân. Thấy mục đích của Đảng Cộng sản Pháp là đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân và dân nghèo, nên người đã mạnh dạn tham gia. Người cũng tìm đường đi tìm hiểu nhiều nơi khác trên thế giới, như các nước khác tại Châu Âu, Châu Mỹ, Hoa kỳ  . . . xem các nước Văn minh khác họ sống như thế nào. Vậy đã có ai là người Việt sống tại Pháp, kể cả Việt kiều trí thức, đã làm được kiểu như Hồ Chí Minh ngay từ thủa mới sang Châu Âu như vậy? Chúng ta không nên vạch vòi các chuyện nhỏ nhặt, đời thường . . ., như Hồ Chí Minh đã kiếm sống thế nào, xin vào học ra sao, có yêu ai không, ai đã viết báo hộ Người  .v .v  . . . .

            BA: Khi thấy cách mạng vô sản Pháp thất bại, nhưng cách mạng vô sản Nga lại thắng lợi, và Người cũng đã được biết: Quốc tế Cộng sản cũng có MỤC TIÊU giải phóng các dân tộc thuộc địa, đó là điều Người quan tâm nhất, nên Người đã tìm đường sang Nga. Một đảng viên đảng CS Pháp, lại là dân thuộc địa VN đi tìm đường cứu nước . . . nên Hồ Chí Minh sớm liên lạc được và tham gia với Đảng CS Nga và với Quôc tế CS. Trong thời gian được sống tại Nga, Người đã tìm hiểu rõ những ĐIỀU HAY của xã hội Cộng sản, mục tiêu tốt đẹp của Quôc tế CS, nhưng mặt khác . .  . Người cũng dần dần thấy rõ xã hội Nga CS biết bao khó khăn và khuyết tật, kém văn minh hơn xã hội Phương Tây Tư bản như thế nào, và dần dần Người cũng hiểu, TẠI SAO lại khác nhau như vậy (vì cũng là một nước đã từ dân nghèo nàn thất học vùng lên lãnh đạo đất nước). Hồ Chí Minh là người đặc biệt: Đã có kinh nghiệm thực tế cuộc đời để so sánh sự KHÁC NHAU giữa mấy loại xã hội, giữa 2 loại Chế độ chính trị. Người đã biết ít nhiều, tuy còn lơ mơ, rằng, tại sao Cách mạng Cộng sản tại Pháp thi thất bại, Tại sao cách mạng CS tại Nga lại thắng lợi. Nên lưu ý rằng, chính vì vậy, chỉ có Trần Phú. Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai là đảng viên CS Việt Nam mới được tham gia Ban Chấp hành Quốc tế CS tại Moskva, còn Hồ Chí Minh thì không !  Vậy nhận thức chinh trị xã hội của đảng viên đảng CS Pháp (Hồ Chí Minh) và của đảng viên đảng CS VN từ trong nước sang KHÁC NHAU Ở CHỖ NÀO ? Khác nhau ở THỰC TẾ : Ai đã qua cuộc sống thực tế mà hiểu được, dù mới còn thoáng qua, hiểu dần dần được là 2 xã hội chính trị Tư bản và chính trị Cộng sản khác nhau thế nào; Và khác nhau ở TẦM NHÌN: Ai ngay tại thời đó đã cảm thấy được là dân chủ tự do đa đảng khác với bình đẳng, bình quyền, độc quyền 1 đảng trị thì sẽ dẫn xã hội đến tình trạng thế nào. Đó chính là xuất phát điểm đầu tiên của Chính trị HỒ CHÍ MINH khác với Chính trị Cộng sản VN về sau này.

            BỐN: Nhưng trước mắt, ai, tổ chức nào giúp VN đấu tranh giành ĐỘC LẬP cho đất nước là ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT mà HCM cần trước tiên. Đó là CNCS, là nước Nga dân nghèo mới vùng lên, chứ không phải là CNTB . . . dù dân nghèo Nga mới vùng lên còn bao lạc hậu, độc đảng toàn trị rất ngược đời . . ;Dân Nga, kể cả bao Lãnh đạo CS Nga có tiếp xúc và đã sống thực tế tại khu vực văn minh Phương Tây đâu mà biết (trừ Lê nin và số ít đảng viên cộng sản xuất thân từ trí thức)! Nước Nga anh dũng vùng lên, sau này chống Phát xít Đức cực kỳ anh hùng . . . nhưng xã hội vẫn còn rất lạc hậu, đặc biệt là dưới chế độ độc quyền một đảng dân nghèo thống trị  . . . thì cũng đã có biết bao sai lầm (trí tuệ lãnh đạo bị gò bó, hạn hẹp, thiển cận . . ., tham nhũng tiêu cực, đút lót, hư đốn có điều kiện nẩy nở rất nhanh, toàn diện . . . tràn lan từ trong đảng ra toàn xã hội . . .nên sau này nước Nga, Liên bang Xô Viết mới tự sụp đổ . . .như thực tế đã xẩy ra ! Tóm lại: Hồ Chí Minh đã thấy: Ai ai cũng có mặt tốt, mặt xấu, trừ Thiên thần, Trời Đất (!)

            NĂM: Hồ Chí Minh vẫn chỉ kiên tâm với mục tiêu trước mắt, rõ nhất là Giải phóng dân tộc khỏi bị NƯỚC NGOÀI, bị thực dân áp bức, bóc lột . . . nên tùy theo tình hình, dù đi theo ai, theo bên nào cũng được, miễn là để làm được việc giải phóng dân tộc đó (dù là đi với CS, TB, hay Đại Hán). Cho nên từ sau khi rời nước Nga, chỉ với tư cách cán bộ “CS” do theo tính cách nói trên, nên Hồ Chí Minh đã phải hòa vào, đồng điệu, diễn các vai khác nhau . . . với bao loại  xã hội dân sự, xã hội cộng sản của các nước, là thành viên của mấy loại tổ chức, rõ nhất là Pháp, Nga, Trung quốc và Thái Lan . . .Vì vậy nên tất cả các phe  (CS Nga, Thực dân, Tầu Tưởng) cũng đều “cảnh giác” với Hồ CHí Minh, chỉ có những người khách quan, trung lập, nhân từ bác ái và thông minh . . .mới nhận ra BẢN CHẤT con người Hồ Chí Minh, mà cụ thể nhất là ngài Bác sĩ người Anh đã cứu Hồ Chí Minh ra khỏi nhà tù của Tư bản Hông Kong và giúp Người thoát khỏi sự truy bắt của Thực dân Pháp . . .(sau này là các nhà nghiên cứu người Nhật đã viết rất õ  về Hồ Chí Minh: Người yêu nước).

            SÁU: Vì vậy, để đỡ dài dòng, chỉ cần KẾT LUẬN rằng, cho đến hiện nay, biết bao người thiếu thông tin, hoặc bị kẻ địch xuyên tạc, bóp méo hiện tượng, nhất là U MÊ, LẦM LẪN, ĐIÊN DẠI  . . . vẫn nói Hồ Chí Minh là CS, hay là tay chân của Trung Cộng, Nga Xô, là kẻ bán nước, theo Tầu  . . .Nhưng biết bao nhà khoa học đầy trí tuệ trên thế giới, đặc biệt là tại Nga, Hoa kỳ, Anh, Pháp, Nhật bản, thế giới thứ 3 và đương nhiên là cả Việt Nam . . .đã thừa nhận rằng, Hồ Chí Minh thực chất, sâu sắc nhất là MỘT NHÀ YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN . . . đã giành cả cuộc đời cho cuộc đấu tranh giành ĐỘC LẬP TỰ DO THÔNG NHẤT cho Tổ quốc và cho cả Thế giới. Các loại Chủ nghĩa, Tôn giáo, đặc biệt là Chủ nghĩa Cộng sản, và nước Tầu  . . . thực chất chỉ là những loại mô hình, lý thuyết để Hồ Chí Minh học hỏi cái hay, tránh cái dở, cái sai . . .để phục vụ cho MỤC TIÊU sâu sắc nhất của Người là GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC cho VN và cho các nước nhỏ yếu trên thế giới.

            BẨY: Một nước nhỏ, lại là thuộc địa yếu kém như Việt Nam thì đương nhiên những người yêu nước thông minh cần phải chờ cơ hội và phải lợi dụng tình hình thuận lợi mới VÙNG LÊN CƯU NƯỚC được (Bây giờ cũng vậy!).Thời đó, năm 1945, tại VN đã có nhiều nhóm, nhiều bè phái YÊU NƯỚC khác nhau. Đảng CSVN, đứng đầu là Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai (như trên đã nói) và một số cốt cán khác của Đảng CSVN ở trong nước . . đã bị Thực dân Pháp bắt và giêt hại hết từ trước. Nên dân VN thuộc địa thực tế chưa biết rõ gốc gác ai và nhóm nào, nhất là những người chưa có chức danh trong chính quyền và trong các cuộc cách mạng vô sản trước đây (như Xô viết Nghệ tĩnh, Nam kỳ khởi nghĩa).  Hồ Chí Minh chính là người như vậy. Vậy mà Người đã đưa VN đến chiến thắng trong Cách mạng tháng 8, 1945. Phải chăng toàn thể nhân dân VN (từ địa chủ, tư bản, tri thức đến quan lại, dân đồn điền và dân cầy), tất cả các giới khác nhau lúc này đã chỉ cần biết là nên đi theo chủ trương của nhóm nào, đảng phái nào đang vùng lên để cứu nước! Việt minh, chỉ có 5000 người, và lấy tiền đâu để MUA DƯ LUẬN và kéo BÈ CÁNH, PHE PHÁI . . . trên không gian mạng cả nước như trên thế giới thời nay mà mọi người cứ nhầm lẫn ? ? Chưa hết. Chính phủ Việt nam năm 1945 , khi Hồ Chí Minh, và Việt Minh, còn rất được chủ động, đã lập nên, bao gồm 1/3 thành viên là các Quan chức yêu nước Triều đình Huế (gồm cả Vua Bảo Đại sau khi thoái vị, đã nhận lời làm CỐ VẤN) + 1/3 thành viên là TRÍ THỨC, chủ yếu là từ Pháp về + 1/3 mới là cán bộ Việt minh (tức là của tổ chức VIÊT NAM ĐỘC LẬP ĐỒNG MINH hội, chứ không phải chỉ của Đảng CSVN).Hiến pháp VNDCCH đã làm theo mẫu Hiến pháp của Hoa kỳ và của Pháp, trên đất VN đã tồn tại 3 đảng chính: CS, Dân chủ (trí thức) và Xã hội (giới công thương). Ngay từ năm 1946, VNDCCH đã chính thức mời Hoa kỳ vào đầu tư phát triẻn kinh tế (chứ chưa mời Nga và TQ).   Tiếp theo: Chính vì Chính phủ Pháp đã thừa nhân Chính phủ VNDCCH nên năm 1946 mới mời Hồ Chí Minh sang Pari bàn bạc, hợp tác. Để tìm cách đẩy lính Trung hoa dân quốc đại diện Phe đồng minh tiếp quản thuộc địa của Nhật, tức là tiếp quản Việt nam, về nước, nên Chính phủ VNDCCH đành phải khôn ngoan (và THÔNG MINH, nhìn xa) chấp nhận để quân Pháp thay chân quân TQ tạm quản lý VN (và do đó quân Tầu mới rút về nước). TẠI SAO Hồ Chí Minh bấy giờ đã “sợ Tầu” ? Đó là SỰ THẬT. Chỉ vì Hồ Chí Minh không chịu chấp nhận yêu cầu thực tế quay lại đô hộ VN một lần nữa của Chính phủ Pháp, nên Thực dân Pháp, năm 1947, mới quyết định thực sự quay lại xâm chiếm toàn bộ VN lần thứ hai, khác hẳn cách sử sự của thực dân Anh, Hà Lan . . .tại các nước thuộc địa của họ ở Đông Nam Á ,  như đã thấy. Khi đó nước Nga thì ở xa, còn đang khôi phục đất nước bị đại chiến 2 tàn phá nặng nề, còn TQ vẫn đang nội chiến, mãi đến năm 1949 quân đội của Mao Trạch Đông mới tiến tới sát biên giới VN. Từ đó, do mục tiêu của CN Đại Hán – là chính -  nên TQ mới quyêt tâm giúp VN đánh Pháp. Nếu Việt minh, và tất cả Chính phủ VNDCCH, sau khi lên nắm chính quyền, nếu có gì SAI LẦM sau này . .  thì đừng có đổ chỉ tại Hồ Chí Minh.

            TÁM: Mọi người cần thây rõ: Thực dân Pháp thì muốn quay lại XÂM CHIẾM Việt nam lần thứ 2. VN kiên cường chiến đấu một mình từ năm 1947, đến năm 1950 TQ tỏ ý muốn giúp VN chống Pháp, cũng như TQ đã giúp Triều tiên chống Mỹ. Tại sao ? TQ có quý nhân dân VN thực sự như vậy hay không? KHÔNG PHẢI: Sau khi Mao Trạch Đông đuổi được Tưởng Giới Thạch ra Đài Loan, TQ quay lại chiếm luôn ngay Tân Cương, Tây tạng, Nội mông. Nhưng VN và Triều tiên thì TQ không làm được như vậy, phải có cách khác: TQ cần giúp dân nghèo vùng lên đưổi Tư bản Phương Tây ra để giành hoàn toàn độc lập trước đã, vì , đối với TQ, thì VN và Triều tiên cũng là 2 SÂN SAU của TQ (như Tân cương, Tây tạng, Nội Mông) !. Mặt khác, 2 phe Tư bản và Cộng sản lại muốn chia VN làm đôi thành PHÊN DẬU, như đã chia Đức và Triều tiên, vì tưởng nhầm rằng Việt nam chính là Công sản như Đông Đức và Bắc Triều tiên. Sự NHẦM LẪN lớn đó đã làm cho Hoa kỳ phải vào thay chân Thực dân Pháp khi Thực dân Pháp thua tại VN, chính bởi vì Hoa kỳ đã NHẦM LẪN RẤT LỚN, không hiểu rằng, VNDCCH – Hồ Chí Minh - thực tế là không hoàn toàn đi theo CNCS (bởi do đã trải qua thực tế cả 2 phe, khác hẳn Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Phiden, Lê Duẩn . . ., nên Hồ Chí Minh đã hiểu rõ dần dần đặc điểm, khác biệt của cả 2 phe, như đã nói ở các phần trên).

            CHÍN: Sau năm 1975, Việt Nam chính vẫn tiếp tục là NẠN NHÂN của các nước lớn, như Đức trước đây và Triều tiên hiện nay. Thể hiện: Thứ nhất: Việt nam bỏ bao xương máu của đất nước và dân tộc ra, bao gian khổ hy sinh mới đuổi được Pháp Mỹ ra khỏi đất nước, nhưng chính Hoa kỳ đã tự coi là bị thua TQ, nên đã bắt tay với nước lớn TQ này theo kiểu mới, bằng đầu tư bao tiền của và trí tuệ đưa đất nước TQ phát triển lên CNTB hùng mạnh, để TQ từ bỏ CNCS, từ bỏ Liên Xô. Vậy là Mỹ đã NHẦM TO: Đã giúp TQ quay về với CN Đai Hán, như đã thấy.Thứ hai: VN, và cả TQ không thừa nhận và không HIỂU rằng, chính TQ cần phải TRẢ NỢ VN vì do VN đã PHẢI trả giá QUÁ LỚN để chiến thắng trong ĐẠI CỤC, nên TQ đã được hưởng cái LỢI TO LỚN đó từ sự NHẦM LẪN RẤT LỚN của Hoa kỳ.

            MƯỜI: Cùng với bao vấn đề quốc tế đại sự ngày càng phức tạp . . . nên VN và nhiều nước nhỏ, ngoài những sai lầm riêng của mình, vẫn trở thành NẠN NHÂN của SAI LẦM, hay NHẦM LẪN của các nước lớn, của Toàn thế giới. Vì vậy xin mời mọi người hãy tìm đọc các TÀI LIỆU TỔNG QUÁT nói về toàn thế giới sau đây:

 1. Thế giới cần phải thay đổi hoàn toàn
 2. Tuổi thọ của cả Loài người
 3. Thư gửi Chủ tịch Tập Cận Bình, 2016.
 4. Nước nào xứng đáng và có thể dẫn đầu thế giới văn minh

 

Ngày 2- 9- 2019

Người Hà nội tổng hợp

(Người ta thường hay tìm xem: tác giả là ai, để tin, hay không tin.

Cho nên quý vị chẳng cần biết ai viết làm gì)

 •  

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 141225