Thời cơ vàng mới đã đến!

30 Oct 2019
Thời cơ vàng mới đã đến

Thời cơ vàng mới đã đến

            Từ sau năm 1975 tại Việt nam đã xuất hiện mấy thời cơ rất thuận lợi để Đất nước này vươn lên VĂN MINH cùng đa số Nhân loại. Nhưng chúng ta đã bỏ lỡ tất cả. Hiện nay, quan sát và theo dõi đầy đủ, chi tiết tin tức các mặt trong nước và Thế giới, thấy rằng Đất nước ta lại đã đứng trước một thời cơ mới, lần này đích thực lại là thời cơ vàng. Chúng ta cần làm rõ, những yếu tố đã làm nước ta bỏ lỡ bao cơ hội vươn lên trước đây. Đã bàn đại sự, thì không thể nói sơ qua, thiếu khái quát.

            Tại sao Nhân dân ta đã giành bao thắng lợi trong công việc đấu tranh GIÀNH ĐỘC LẬP, TỰ DO cho Đất nước, nhưng lại bỏ lỡ bao cao hội để xây dựng Đất nước tiến lên Văn minh, hiện đại ?

            Chính Các Mác, người đã sáng tạo ra Chủ nghĩa Cộng sản, sau bao thăng trầm của thế giới, và khi chính ông Mác đã trưởng thành, mới đã đi đến được kết luận chính thức: Chủ nghĩa Tư bản sẽ tiến lên Chủ nghĩa Xã hội trước tiên. Cần chú ý 2 điều trong kết luận này: Chủ nghĩa Tư bản nói đây là khi CNTB đã trở nên VĂN MINH, và Chủ nghĩa Xã hội muốn nói đến ở đây là Chủ nghĩa Xã hội chính thức, đúng nhãn hiệu, chứ không phải như CNXH đã diễn ra trên thế giới cho đến hiện nay, tức là cái thứ CNXH SAI LẦM đã đang diễn ra ở nhiều nước, như đã và đang thấy, mà ông Donald TRUMP và các lực lương văn minh vẫn đang muốn tiêu diệt.

            Chính vì vậy, cần phải làm rõ, tại sao CNXH đương tồn tại lại là CNXH SAI LẦM ? Biết rằng CNCS đã hướng dẫn giai cấp công nhân đấu tranh chống bóc lột của Chủ nghĩa tư bản. Phần này là phần đúng, và người nghèo vùng lên giành quyền sống (và đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ đất nước) thì chỉ có được, chẳng có gì để mất, nên vô cùng hy sinh, dũng cảm. Nhưng CNCS lại đòi đưa giai cấp công nhân lên lãnh đạo các nước và Thế giới tiến lên CNXH tốt đẹp . . . thì chính là SAI LẦM. Bởi chính vì công nhân ít học, thiểu năng trí tuệ (mới đi làm công nhân), thậm chí còn NGU DỐT, LẦM LẪN  . .  mà lại đòi lãnh đạo đất nước và thế giới tiến lên văn minh, hiện đại  . . . thì không phải chỉ là SAI LẦM, mà thậm chí còn PHÁ HOẠI xã hội, như chúng ta đã thấy ở Liên Xô, Đông Âu, và các nước “XHCN” khác trên thế giới. Vì vậy, Các Mác khi đã trưởng thành mới nhận thức ra: “CNTB văn minh sẽ tiến lên CNXH trước tiên”, sau khi CNTB hiện thực đã trải qua bao sai lầm sóng gió . . . cuối cùng mới đã đủ Trí tuệ để có thể chuyển lên CNXH ĐÍCH THỰC là vì vậy. Các nước Tư bản Bắc ÂU (đã được Liên hiệp quốc bình chọn là “các nước VĂN MINH, HẠNH PHÚC nhất thế giới” là những ví dụ về câu chuyện CNTB (đã từ bỏ CN Thực dân, Đế quốc, Phát xít . . .) để có thể chuyển đổi hòa bình lên VĂN MINH kiểu này.

            Hãy quay lại Việt nam chúng ta.

            Nước ta cực kỳ anh dũng nên đã tồn tại ĐỘC LẬP TỰ DO, tránh được sự xâm lược của Chủ nghĩa Tầu Đại Hán (còn 9 nước khác trong khối Bách Việt đã bị xâm lược và đồng hóa, kiểu cũng như Tân cương, Tây tạng, Nội mông). Nhưng vì Phong kiến nước ta đã thua Thực dân Pháp, đã chịu để Pháp đô hộ hơn 80 năm, nên vẫn rất LẠC HẬU, như đã thấy, so với Phương Tây, tính từ  tháng 8 năm 1945 trở về trước. Cách mạng tháng 8 năm 1945 là cuộc Cách mạng của toàn dân, dẫn đầu là Mặt trận Việt minh (Việt nam cách mạng đồng minh). Việt minh đã tập hợp toàn dân (không phân biệt giai cấp, không theo khẩu hiệu “Trí phú, địa hào đào tận gốc, choc tận rễ”), tức là không phải như Đảng CS Đông dương, hay Đảng CSVN đã làm theo kiểu của CN Các Mác trước đó, do Trần Phú, Lê Hồng Phong , Nguyễn thị Minh Khai – đã là ủy viên Ban chấp hành quốc tế CS -  đã làm, nên trước đó mới đã thất bại. Tháng 8 năm 1945 nước VNDCH đã ra đời, do cả 3 đảng: CS, Dân chủ và Xã hội cùng tham gia; đã lập ra Chính phủ bao gồm 1/3 là quan chức yêu nước Triều đình Huế + 1/3 là Trí thức VN từ Pháp về + 1/3 là cán bộ Việt minh; đã làm hiến pháp theo mẫu hiến pháp của Hoa kỳ và của Pháp; đã mời Hoa kỳ vào đầu tư phát triển kinh tế . . . (trong khi đó Liên Xô vẫn chưa hết tàn phá do chiến tranh, TQ còn đang nội chiến). Nhưng Thời cơ vàng lần ấy của VN vừa đến thì Thực dân Pháp lại quay lại XÂM LƯỢC VN LẦN THỨ 2, sau khi Pháp thua, thì Hoa kỳ nhầm lẫn nhẩy vào thay. Đấy là cái NGUYÊN NHÂN GỐC của giai đoạn chiến đấu oanh liệt của TOÀN DÂN VN TA từ 1947 cho đến năm 1975.

            Thực ra trước đại chiến Thế giới thứ 2 thì Thế giới cũng chưa thấy rõ SAI LẦM của CNCS, bởi CNCS chỉ SAI LẦM trong xây dựng hòa bình (như đã nói: Dân nghèo vùng lên thì làm sao mà biết, mà có trí thức xây dựng đất nước ?). Nên sau khi VN nhờ Liên Xô và TQ giúp súng đạn, lương thực và chuyên gia để đánh Pháp, đuổi Mỹ  . . . thì VN đã mang ơn và chịu lây cái bệnh CNXH sai lầm của họ. Đó là SỰ THẬT 100%. Đúng lý ra, TQ cần phải trả ơn VN vì do thua tại VN nên Hoa kỳ mới chuyển hướng đầu tư vào làm ăn với TQ, (đẩy TQ vươn lên mạnh mẽ và đã quay về với CN Đại Hán bành trướng xâm lược từ cổ xưa) như đã thấy. Hiện nay, sau khi nghiên cứu rất kỹ về VN, Hoa kỳ đã hiểu rõ BẢN CHẤT nước VNDCCH (và VNCH) là thế nào rồi. Bây giờ họ cần phải giải quyết cái VẤN NẠN lớn nhất của Thế giới mà do chính Hoa kỳ tiếp sức cho CN Đại Hán hồi sinh. Thực tế là bây giờ Hoa kỳ đang SỬA SAI, và nhân dân TQ đang vùng lên đòi Cải cách.  Đó chính là lý do Thời cơ Vàng trên quốc tế lại đã đến cho VN vươn lên lần này.

            Bàn chuyện mới: Chúng ta cần từ bỏ ĐỘC QUYỀN ĐẢNG TRỊ vì mấy lý do: 1.CNCS đã sai lầm, đã nói rõ ở trên rồi. Còn hiện nay hầu hết công nhân và nông dân ta cũng đang đều là những người do hoàn cảnh này khác mà ít được học hành vươn lên, nhưng con em họ thì đã được đào tạo HỌC HÀNH vươn lên thành giới TRí thức để tham gia lãnh đạo ở mọi cấp, mọi ngành  . . .và rất nhiều người không muốn vào đảng CSVN nữa, thậm chí đã ra khỏi đảng (nhất là những anh em không phải là công nhân, nông dân). Vậy chúng ta cần thực sự QUAY VỀ VỚI TƯ TƯỞNG ĐƯỜNG LỐI, PHONG CÁCH của Hồ Chí Minh, của Cách mạng tháng 8, như TƯ đảng ta đã quyết định, mà chưa thưc hiện được, mà còn bị NGĂN CHẶN: Chúng ta cần cho thành lập lại 2 đảng, chỉ 2 đảng thôi, là đảng Xã hội và đảng Dân chủ, để những công dân hoạt động trong hai nhóm người lãnh đạo CÔNG THƯƠNG và TRÍ THỨC có chỗ tham gia để TỰ DO bàn bạc và đóng góp trí tuệ và tâm huyết cho đất nước (cùng với đảng Lao động công – nông).

2. Chúng ta cương quyết từ bỏ 1 đảng công nông (với trí thức hạn chế) độc quyền thống trị - vì như  vậy đã gây nên bao SAI LẦM, đặc biệt là THAM NHŨNG TIÊU CỰC và THA HÓA XÃ HỘI, đã vi phạm bảo vệ Đất nước vì quyền lợi riêng của mình; Nhưng chúng ta cũng không đa nguyên đa đảng (tự do dân chủ) đã thái quá như Phương Tây  . . . sẽ làm xã hội rối bời vì TỰ DO DÂN CHỦ QUÁ CÁI MỨC CẦN THIẾT, làm cho sự sói mòi VĂN MINH TIẾN BỘ do các lực lượng LẠC HẬU, thậm chí thù địch . . . cũng được tự do thâm nhập tràn lan và hoạt động phá hoại xã hội, như đang thấy.

 

3. Không nên tập trung mọi quyền lãnh đạo vào chỉ một đảng tại VN nữa. Chúng ta cần đổi lại, về tên đảng cũ, là Đảng Lao động, của công nhân và nông dân. Ba đảng Lao động, Dân chủ và Công hòa sẽ bình quyền, bình đảng cùng bàn bàn bac chủ trương đường lối XÂY DỰNG và BẢO VỆ đất nước. Nên trao cho Đảng Lao động đặc trách nhiệm vụ lãnh đạo khu vực KIỂM TRA, KIỂM SOÁT việc thực thi Chủ trương, Đường lối của toàn dân, và thực thi Hiến pháp, luật pháp, quy chế mọi mặt của Nhà nước, do Quốc hội đồng thuận quyết định, và cả luật pháp quốc tế. Còn giao cho Đảng Xã hội đặc trách chuẩn bị cho nhà nước lãnh đạo và hợp tác quốc tế về khu vực kinh tế, công nông nghiệp, tài nguyên, môi trường . . ., còn Đảng Dân chủ đặc trách chuẩn bị cho Nhà nước lãnh đạo và hợp tác quốc tế khu vực khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa đời sống và du lịch . . . Nhưng tất cả đều phải do Quốc hội là người quyết định cuối cùng để toàn dân thực hiện, hướng đi theo Thế giới văn minh.

3. Nếu làm được ĐỔI MỚI như vậy, nước ta sẽ tránh được cả 2 loại thiếu sót của phe “XHCH SAI LẦM” hiện nay và của phe Tư bản chưa hoàn toàn VĂN MINH như toàn thế giới đang mong muốn. Chúng ta cần dựa vào khối TRÍ TUỆ trong cả 3 đảng, như thời Hồ Chí Minh còn lãnh đạo đất nước, vì họ có thể chuyên trách tìm học được những điều hay, điều tốt của từng mảng chuyên biệt trên toàn Thế giới. (Nên nhớ: thời trước đã có những đảng viên của 2 đảng Dân chủ và Xã hội VN muốn xin chuyển sang làm đảng viên đảng Lao Động, nhưng Hồ Chí Minh đã không nhất trí, yêu cầu họ ở lại đảng cũ để góp phần XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC theo vị trí Công thương và Trí thức của chính họ).

            Tóm lại, Lê nin bỏ qua Tư bản, đi tắt đón đầu đã thấy sai, nên phải bắt đầu thay đổi; Stalin không nhận thấy sai để thay đổi, nên đã để Liên Xô tan rã; VN ta, từ năm 1945, muốn đi đúng đường dân chủ cộng hòa thì đã bị Thực dân Đế quốc ngăn chặn; Nay VN ta lại bị Tầu Đại Hán áp đặt, khó lường hết. Cho nên, sau bao năm gian khổ chiến đấu, giờ đây Đảng CSVN đã thấy rõ ĐÚNG – SAI mọi mặt của mình và của cả Thế giới rồi. Nay tình hình Thế giới đang thay đổi lớn (mời xem thêm Chủ thuyết mới VÌ CON NGƯỜI – New Personnalism - do dân VN nêu ra) vì vậy THỜI CƠ VÀNG mới CHO VIỆT NAM ta đã đến.

                                                                                          Hà nội, tháng 10, 2019

                                                                                                     Vũ Duy Phú

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 141216