TOÀN THẾ GIỚI CẦN PHẢI THAY ĐỔI HOÀN TOÀN

26 Aug 2019

Nhiều thế kỷ qua, Loài người tiến dần từ lạc hậu, ngu dốt, hư đốn lên VĂN MINH, HIỆN ĐẠI. Đã trải qua các Chế độ Nô lệ, Phong kiến, Tư bản . . ., từ Tư bản BÓC LỘT THẬM TỆ, lên Tư bản Thực dân, Đế quốc, Phát xít . . ., ngày nay đã rút ra bài học thực tế đang tiến lên TƯ BẢN VĂN MINH: TỰ DO, DÂN CHỦ, BÌNH ĐẲNG, NHÂN QUYỀN, HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ và SÁNG TẠO .  . . .Trong quá trình tiến lên đó của Thế giới, đã xuât hiện các Nhánh đặc biệt sau đây:

 1. Khi Chủ nghĩa Tư bản còn đang ở thời kỳ Thực dân, Đế quốc, thì đã xuất hiện 1 nhánh TƯ DUY từ Chủ nghĩa Tư bản tách ra, đó là Chủ nghĩa Cộng sản: Chủ nghĩa CS có mục tiêu Tiêu diệt Chủ nghĩa Tư bản để CHỐNG BÓC LỘT DÂN NGHÈO, chống CNTB CHIẾM CÁC NƯỚC BÉ NHỎ LẠC HẬU LÀM THUỘC ĐỊA và để Đưa GIAI CẤP CÔNG NHÂN LÊN LÃNH ĐẠO CÁC NƯỚC và THẾ GIỚI, để xây dựng CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. Nhánh Tư duy này chỉ đúng phần đầu, là chống BÓC LỘT DÂN NGHÈO và chống XÂM CHIẾM CÁC NƯỚC LẠC HẬU, nhưng đã SAI LẦM LỚN là đưa dân nghèo VÔ HỌC, LẠC HẬU lên lãnh đạo đất nước và Thế giới. Vì SAI LẦM LỚN, nên Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu đã tan rã. CNCS và “CNXH sai lầm” . . .đã THẤT BẠI.  CNCS, do ông Các Mác nêu ra, đã nói rất đúng về TỔNG THỂ, rằng, Chủ nghĩa tư bản sẽ là nơi tiến lên VĂN MINH, HIỆN ĐẠI trước tiên, tức chính là Chủ nghĩa Xã hội (đích thực, nhưng mới là trong mơ ước mênh mông). Còn Chủ nghĩa Xã hội hiện thực thì đang là một loại Xã hội chủ nghĩa SAI LẦM lớn !
 2. TẠI SAO còn một số nước vẫn đi theo CNCS, CNXH ? Đó là những nước còn chưa tiến lên tới Xã hội TƯ BẢN, còn rất LẠC HẬU, như Trung quốc, Việt Nam, Triều tiên, Cu ba, Venezuela . . .Các nước nói trên chủ yếu dựa vào LÝ LUẬN của CNCS: Dựa vào DÂN NGHÈO và các thế lực tiến bộ trên Thế giới để đấu tranh đòi ĐỘC LẬP dân tộc. Sau khi đã đấu tranh giành được ĐỘC LẬP dân tộc rồi, thì ĐƯA ĐẤT NƯỚC TIẾN LÊN VĂN MINH, HIÊN ĐẠI THEO KIỂU NÀO ĐÂY ? ? ? Từ đó đã XUẤT HIỆN NHỮNG TÌNH HUỐNG MỚI trên thế giới.
 3. Tình huống thứ nhất: Khi các nước Đồng minh trên thế giới đã đánh tan Chủ nghĩa Phát xít, thì Thế giới đã thực sự  CHIA LÀM 2 PHE: Tư bản và Cộng sản. Sức mạnh 2 phe còn ngang nhau, nên họ quyết định chia 3 nước nhỏ tại biên giới giữa 2 PHE ra làm đôi, tức LÀM PHÊN DẬU cách ly 2 chế độ Tư bản và Cộng sản. Đó là nước Đức, nước Triều tiên và nước Việt Nam. Sau này, nước Đức đã thống nhất lại được, vì Liên Xô và Đông Âu CS đã tan rã. Nước Triều tiên chưa thống nhất lại được vì Trung quốc CS vẫn còn rất mạnh. Việt Nam thống nhất lại được vì nhân dân VN cực kỳ anh hùng, cương quyết không chịu khuất phục, đấu tranh quên mình chống chủ trương chia đôi đất nước VN của 2 phe, nên đã TỰ THỐNG NHẤT lại được như đã thấy.
 4. Tình huống thứ hai: Các nước Phong kiến tiến lên sau như Trung quốc, Việt nam, Triều tiên, Cu ba, Venezuela . . . do đã thấy Chủ nghĩa Tư bản đi trước đã có rất nhiều SAI LẦM (như tạo ra Chế độ Thực dân, Đế quốc, Phát xít, Chiến tranh . . ., xâm chiếm thuộc địa . . .) nên đã không đi theo Chế độ Tư bản . . . mà đã đi theo Chủ nghĩa Cộng sản, được coi là VĂN MINH hơn . . .

Các nước kiểu này đã VẤP MẤY SAI LẦM LỚN, xem phần 6 phía sau.

 1. Tình huống thứ ba: Theo thời gian và sự Tiến hóa chung tất yếu của NHÂN LOẠI . . . các nước Tư bản đã thấy SAI LẦM và Tìm hướng đi VăN MINH hơn. . .Trong xã hội Tư bản vì có TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN, do giới công thương và giới Trí thức có tài năng, trí tuệ thay nhau lên lãnh đạo  . . . Nhân dân các nước Tư bản đã thấy sai lầm, đã bắt ép các Chính phủ Tư bản phải CẢI CÁCH, từ bỏ các Đường lối sai lầm cũ, nhất là từ sau Đại chiến 2, sau khi Liên Xô sụp đổ, đặc biệt là sau khi Pháp và Hoa kỳ THẤT BẠI tại ViẸT Nam . .  . .Đúng như Chủ nghĩa Cộng sản (Các Mác) đã TIÊN ĐOÁN: Chủ nghĩa Tư bản sẽ tiến lên VĂN MINH, và sẽ TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI trước tiên (CNXH đích thực, chứ không phải cái Chủ nghĩa xã hội sai lầm do dân nghèo vô học đã dựng lên ở Liên xô, TQ, VN, Cu ba, Triều tiên và Venezuela . . .). Đến nay thực tế đã lấp ló con đường TIẾN LÊN VĂN MINH THỰC SỰ này trên thế giới, bắt đầu  từ Châu Âu và Hoa kỳ, Nhật bản  . . . . . Chính vì vậy, cuộc cách mạng tiến hóa mới này đang diễn ra quá sôi động, rất phức tạp tại ngay các nước TƯ BẢN đi đầu này . . . như chúng  ta đang chứng kiến  . . . và rất dễ lại NHẦM LẪN . . .
 2. Các nước mới THOÁT KHỎI Chủ nghĩa Phong kiến, chế độ nô lệ, thuộc địa, hay bán thuộc địa . . . mới vùng lên . . . đã chia làm nhiều nhánh. Nhánh các nước nhỏ, vẫn muốn đi lên ngay CNXH (như Chủ nghĩa CS đã nêu . . ), trong đó có Việt Nam, Cu ba, Triều tiên  . . . mà không hiểu rằng, từ DÂN NGHÈO, VÔ HỌC mới vùng lên mà bỏ qua Chế độ Tư bản là SAI LẦM LỚN NHẤT (giống như các cháu mới học cấp 2 mà đã muốn vào đại học vậy). Vì thiểu năng trí tuệ, thiếu thông tin . . . và đầy lòng HAM MUỐN SUNG SƯỚNG hơn nên mới NHẦM LẪN như vậy. Còn nhánh các nước lớn lạc hậu, rõ nhất Liên Xô và  Trung quốc. Quy luật phát triển TỰ NHIÊN của các nước lớn trên thế giới từ chế độ Vua chúa, THAM QUYỀN CỐ VỊ thì ai cũng đã biết, dó đó, với sự phát triển tự nhiên của xã hội Loài người . . . nên cứ  lần lượt tàn lụi, thất bại dần dần  theo thời gian  . . . Nước lớn tan rã gần nhất là Liên Xô. Nước lớn tiến lên sau, là Trung quốc, mới còn đang trong quá trình LỚN LÊN  . . . do đó còn rất hung hăng, mạnh mẽ  . . vì còn mới trong đà tiến lên . . . do SAI LẦM TO LỚN đã vô tình giúp sức của Hoa kỳ. (Hoa kỳ đã nhầm lẫn lớn: Muốn đưa TQ tiến lên theo con đường Tư bản Chủ nghĩa, tức đi bước đầu của Thế giới Văn minh, để chống lại nước Nga). Tại sao TQ lại khác VN ? VN chỉ là 1 nước nhỏ, đã đấu tranh (đặc biệt là Chống TQ để giữ vững độc lập tự do bao lần từ hàng ngàn năm nay . . . nên vì vậy vẫn bị còn nhỏ bé yếu ớt, dù RẤT ANH HÙNG ! ). Còn TQ cũng là một nước LẠC HẬU, mà Hạt nhân cốt lõi là dân tộc Đại Hán (Hoa hạ) tồn tại quanh sông Dương tử  . . . nhưng đã có truyền thống bao đời: Rất tham lam, tàn bạo, độc ác và RẤT GIỎI trong mưu cao, kế sâu nhằm xâm lược bóc lột các nước nhược tiểu chung quanh. Nhưng vì đầu óc của Dân tộc này chỉ Hạn chế trong lĩnh vực xã hội tham tàn độc ác . . . nên rất lạc hậu so với thế giới về KHOA HỌC, KỸ THUẬT, VĂN MINH, HiỆN ĐẠI  . . . nên trước đây đã thua xa Phương Tây, đã trở thành bán thuộc địa của Phương Tây . . .như đã thấy. Điều rất QUAN TRỌNG là: Nhờ Phe đồng minh thế giới tiêu diệt được Chủ nghĩa Phát xít, nên TQ Đại Hán mới thoát khỏi gông cùm, và nhờ SAI LẦM của Hoa kỳ . . . nên TQ mới phát triển rất mạnh, rất nhanh như đã thấy. Nếu là một Dân tộc HIỀN LÀNH, TỬ TẾ , YÊU HÒA BÌNH  . . . thì TQ đã cần CÁM ƠN Hoa kỳ và THÂN THIẾT THỰC LÒNG với các nước xung quanh. Nhưng NGƯỢC LẠI, TQ đã hành động NGƯỢC LẠI: Đã vẫn để đất nước và xã hội TQ còn tồn tại bao tệ nạn, thói hư tật xấu, vô nhân đạo, thất nhân tâm , rất lạc hậu, bao xung đột, mất đoàn kết nội bộ như đang diễn ra . . ., mà lại cứ đang bành trướng xâm lược rất “cao tay”, đầy mưu mẹo gian trá xảo quyệt độc ác ra toàn Thế giới . . . . như chúng ta đang thấy ! Nếu TQ mà chiếm lĩnh, thống trị được cả thế giới . . . thì Thế giới sẽ TAN HOANG, ĐIÊN LOẠN (như xã hội TQ hiện nay) ngay lập tức  . . .

 

Đương nhiên hiện nay còn những MÂU THUẪN, PHỨC TẠP, RỐI RẮM khác trên khắp thế giới, nhưng đó chỉ là những MÂU TUẪN cục bộ, do thói hư tật xấu nhỏ nhen, tranh giành quyền thế, sang giầu địa phương, tầm thường. Vì vậy, chỉ riêng VẤN NẠN Trung quốc Đại Hán là vấn nạn lớn nhất của Thế giới hiện nay.

            Ai cũng biết, Trung quốc Đại Hán đang là Kẻ thù NGUY HIỂM NHẤT cuả TOÀN THẾ GIỚI. Nhưng cần thấy rõ, nguyên nhân sai lầm đẩy TQ hùng mạnh lên như đã thấy để nước này trở thành KẺ THÙ TẠI HẠI của toàn Thế giới, chính lại là Hoa kỳ ! Chính vì vậy HOA KỲ cần phải thấy rõ TRÁCH NHIỆM VÀ VINH DỰ LỚN LAO CỦA MÌNH, và cũng VÌ HÒA BÌNH HẠNH PHÚC của CHÍNH BẢN THÂN NHÂN DÂN HOA KỲ . . . .Toàn thế giới cần bỏ qua những thiếu sót thông thường của con người ngay trên đất Hoa kỳ, để cùng nước này TIÊU DIỆT ĐƯỢC CHỦ NGHĨA ĐẠI HÁN tàn bạo và CNXH sai lầm  . . .

            Sau khi tiêu diệt được Chủ nghĩa ĐẠI HÁN TÀN BẠO và CNXH sai lầm, toàn thế giới rất cần tiếp tục THAY ĐỔI TOÀN BỘ  . . . TƯ DUY VÀ THÓI QUEN CŨ QUÁ TRỚN, quá SAI LẦM,  LẠC HẬU của bản thân . . . đang TÀN PHÁ THẾ GIỚI CON NGƯỜI và TÀN PHÁ CẢ TRÁI ĐẤT như đang diễn ra. BẰNG CÁCH NÀO ? Đây mới là NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH KHÁC viết trong tài liệu: TOÀN THẾ GIỚI ĐANG PHẢI THAY ĐỔI HOÀN TOÀN , trong đính kèm sau đây.

Hà nội, ngày 24, 8, 2019

Người Hà Nội

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 113495