Kiến nghị mới: Kính gửi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận

16 Jul 2019

Kiến nghị mới, tháng 7, 2019

Kính gửi Trung ương Đảng, Quốc hội,

Chính phủ và Mặt trận

Với tình hình trong nước và thế giới hiện nay, chúng tôi, những nhân sĩ trí thức yêu nước xin kiến nghị với Nhà nước mấy ý kiến sau đây.

Nhìn tổng quát cả mấy thế kỷ qua, nước ta luôn luôn là nạn nhân của các nước lớn. Còn mức độ đúng – sai của các nước lớn và của chính chúng ta đến đâu thì thế giới và chính chúng ta cũng đã nhận thức ra đầy đủ cả. Theo ông Các Mác, các nước Tư bản sẽ tiến lên CNXH trước tiên. Nước ta, dù muốn hay không, thực chất cũng còn đang trong quá trình Chủ nghĩa Tư bản hóa. Mặt khác, chúng ta lại đã HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC hay TOÀN ĐIỆN với nhiều nước Tư bản văn minh. Hơn thế, nước ta, một nước trong Thế giới thứ 3, lại đã được Liên hiệp quốc – tức cộng đồng toàn cầu - đang thán phục, tin tưởng, đánh giá cao.  Vì vậy chúng ta không nên tiếp tục băn khoăn, dè chừng, giao động, mà cần hành động VÌ DÂN, VÌ NƯỚC dũng cảm hơn nữa. Cuộc sống thường là không nên quá vội vàng khi chưa chin mùi, nhưng khi đã rõ và thời điểm cần tiến tới cho kịp thời đại, thì chúng ta cần một lần nữa lại rất dũng cảm vùng lên như  thời điểm đã vùng lên năm 1945 do Hồ Chí Minh đã lãnh đạo. Nói cách khác: Việt nam hãy Làm tiếp Phần thứ 2 của cuộc Cách mạng tháng 8 : Hãy Xây dựng thành công nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA , TỰ DO, ĐA NGUYÊN, NHÂN QUYỀN . . .và GIẦU MẠNH (HÒA BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG).

Các Mác cũng đã xác định rất khái quát rằng Các nước Tư bản sẽ tiến lên Chủ nghĩa Xã hội trước tiên, nhưng cho đến nay, thế giới văn minh cũng chưa xác định được thật rõ, Chủ nghĩa Xã hội là thế nào… Còn “Chủ nghĩa Xã hội hiện thực” hiện nay trên thế giới đều đang là “Chủ nghĩa xã hội sai lầm” bởi nó mới mang danh hão huyền tại các nước chưa đạt tới CNTB hiện thực (như Trung quốc, Triều tiên, Venezuela, . . . . . ). Tổng Bí thư đảng ta cũng đã yêu cầu các cơ quan lý luận nghiên cứu xác định cho rõ để toàn Đảng, toàn Dân yên tâm. Tuy nhiên, ở VN ta có điều đã rõ rồi: Cũng như con người, nguyện vọng muốn có trình độ trên đại học (TBCN văn minh, hay XHCN chính thức) là rất tốt, nhưng khi nước ta mới còn ở cấp 2, cấp 3 (chưa thoát khỏi tàn dư phong kiến, lạc hậu, chưa xây dựng được CNTB loại trung bình) mà đã tự xưng danh là tiến sĩ  (XHCN chính thức). . . thì là điều quá nôn nóng, thậm chí là SAI LẦM, vì vậy nhân dân không muốn gọi tên nước ta là  CNXH như vậy là cũng rất đúng lý.

Mặt khác, biết rằng, các Đạo giáo, các Chủ nghĩa chỉ là các nội dung lý luận, là các công cụ, hay giải pháp hoạt đông của các nhóm xã hội, các đảng phái.  . .  Mục tiêu đích thực, cuối cùng của CÁC NƯỚC, của toàn NHÂN LOẠI, chinh là HÒA BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG  . . chứ không phải mục tiêu là xây dựng và bảo vệ các Chủ nghĩa . . ..Vì vậy chúng ta rất nên cùng toàn dân, cùng tất cả cộng đồng thế giới văn minh  . . căn cứ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể  . . để cùng chọn CÁC PHẦN ĐÚNG ĐẮN của các CHỦ NGHĨA và các ĐẠO GIÁO, cùng từ bỏ những phần sai lầm của chính các Đạo giáo hay Chủ nghĩa mà chúng ta đã NHẦM LÃN, vẫn đi theo . . . Nói cách khác, Việt nam không nên cứ khẳng định rằng nước ta là nước chỉ đi theo một Chủ nghĩa  nào, tức là nước ta không chỉ cần có 1 đảng lãnh đạo !

Hiện nay thực tế Hoa kỳ, Nga và các nước Văn minh khác cũng coi ý kiến của các đảng phái chỉ là để THAM KHẢO. NHÂN DÂN thực sự mới là người được chọn lựa và quyết định. (Riêng TQ thì nhân dân quá đông, lại thiếu giao lưu tư duy quốc tế . . .nên nhân dân chưa thống nhất được, đó là trường hợp đặc biệt . . . còn ta thì dân số cách TQ quá xa, nên không thể sai - đúng theo kiểu TQ được, dù họ khôn hơn, đến nay vẫn chỉ tự xưng là nước “Cộng hòa nhân dân” ! )

 

Chính vì Hồ Chí Minh – khác hẳn bao nhà lãnh đạo Cách mạng của các nước – Người đã bôn ba nghiên cứu sâu sắc trực tiếp khắp “năm châu”, cả CNTB, CNCS, CNXH, cả Chủ nghĩa Đại Hán, và cả các nước nghèo đang tồn tại,, nên cuối cùng Người đã khẳng định, nước ta nên đi lên theo đường nào. Đảng và Nhà nước ta đã rất đúng khi quyết tâm quay lại TƯ TƯỞNG, ĐƯỜNG LỐI của Hô Chí Minh khi Người đã đưa nước ta tiến vào THỜI ĐẠI MỚI là VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG, NHÂN QUYỀN . . . để toàn dân, MỌI TẦNG LỚP XÃ HỘI ĐỀU ĐƯỢC BÌNH QUYỀN, BÌNH ĐẲNG thực sự, tạo điều kiện tốt nhiều hơn nhằm phát huy sức lực và trí tuệ phấn đấu của TOÀN DÂN (lấy công nông làm lực lượng nòng cốt, nhưng lấy các nhà công thương có tài năng và các nhà Trí thức thông thái yêu nước để định hướng và lãnh đạo, như thực sự từ lâu đã diễn ra tại các nước Tư bản văn minh và nay đang bắt đầu tồn tại trên đất nước ta) để bảo vệ Tổ quốc vững chắc và đưa đất nước tiến lên nhanh và văn minh hơn . . .Vì vậy hãy bỏ qua quá khứ BÚA và LIỀM làm tượng trưng cho sức mạnh chính trị của đất nước (thời gian từ 1944 đến 1975 về cơ bản “Búa – Liềm cộng sản” chưa ra mắt toàn dân và chưa có cống hiến; còn từ 1975 đến nay “Búa – Liềm cộng sản” lại chiếm ngôi vị lãnh đạo tuyệt đối thì đã mang đến cho nhân dân ta bao SAI LẦM và TAI HỌA). Do đó, Tượng trưng cho chính trị đất nước ta hiện nay chính là TRÍ TUỆ, là NHÂN DÂN, hãy cần trở lại biểu tượng  CỜ ĐỎ SAO VÀNG và quay trở lại chính GỐC thực sự của Đảng là Đảng Lao Động VN, như thực tế CHÍNH NÓ đã và đang là như vậy !

Đảng ta đã mang tiếng nhầm là Cộng sản, cũng mang tiếng là giao động hay đi theo Trung quốc, nơi mà cái thể chế chính trị thực tế đang bị Hoa kỳ và thế giới văn minh chống lại. Chúng ta cần tuyên bố công khai cho thế giới biết, chúng ta chính là NẠN NHÂN của các nước lớn, và vì vậy qua trải nghiệm đã hiểu rõ hết cái đúng, cái sai của các phe, của các thứ Chủ nghĩa, và nay chúng ta đang đi theo PHẦN ĐÚNG trên thế giới, phần đúng đang và sẽ diễn ra của toàn Nhân loại được trình bầy trong CHỦ THUYẾT MỚI VÌ CON NGƯỜI (NEW PERSONNALISM), do một nhóm trí thức VN đã trình bầy.

Tóm lại: Chỉ nên tham khảo phần đúng của CNCS, CNXH và CNTB; Hãy cất bỏ tất cả cờ BÚA – LIẾM ở các nơi, chỉ treo tại các lễ kỷ niệm khi nhớ ơn; Hãy bỏ cái tên XHCN chưa tường minh đi; Hãy hòa đồng với thế giới Văn minh, quay về VNDCCH; cho phép lập lại 2 đảng Dân chủ và Xã hôi, để những ai Yêu nước, nhưng không muốn vào đảng CS, thì có 2 đảng nói trên để tham gia; Bộ Chính trị thay mặt Đảng Lao động (là nòng cốt) để Tư vấn cho Quốc hội, chứ không quyết định trước Quốc hội, cùng sự THAM GIA của 2 đảng Dân chủ và Xã hội, tức là không quyết định trước ý kiên, nguyện vọng của toàn dân; Vị trí và nhiệm vụ quyết đinh nhất của Đảng Lao động là: Đảng cần cùng toàn dân xây dựng Hiến pháp, Luật pháp và bộ máy chính quyền cho thật tốt, thật đầy đủ, tinh giản, minh bạch, đúng với ý nghĩa VÌ DÂN, VÌ NƯỚC, không bắt buộc nhân dân chỉ theo tư tưởng đường lối của riêng Đảng, và chỉ vì Đảng, nếu có sự khác nhau – dù đảng cũng có thể có điều sáng suốt, đi trước hơn, nhưng nhân dân vẫn là ÔNG CHỦ – đó chính  mới là đầu óc THỰC TẾ SÁNG SUỐT của chính Hồ CHí Minh! Đảng nên rút thật gọn bộ máy nội bộ của Đảng, Mọi ý kiến của Đảng nên đến với nhân dân qua Quốc hội và các cơ quan nhà nước, không nên chỉ để Quốc hội và các cơ quan nhà nước song hành, thậm chí phụ thuộc, như là “cánh tay kéo dài” của Đảng; Đảng không tiêu nhiều tiền của nhân dân; Trung ương Đảng không cần đi vào bàn các chi tiết của mọi ngành nghề, địa phương như Quốc hội, như các ban bệ, các bộ máy chuyên môn. Đảng chỉ cần LÃNH ĐẠO Ở TẦM CAO, hướng dẫn Đất nước đi đúng đường, tổ chức chỉ đạo nghiên cứu để vận dụng CHỦ THUYẾT MỚI VÌ CON NGƯỜI, bằng cách đó, VN có thể tiếp tục dẫn đầu thế giới thứ III, cùng tham gia với Thế giới VĂN MINH, thế mới là SÁNG SUỐT, Dân chủ, Khiêm tốn và Thực chất  VÌ DÂN, VÌ NƯỚC, chứ không chỉ vì quyền lợi cho đảng viên, không chỉ vì sự tồn tại của riêng Đảng, như đang diễn ra (bởi theo chính CN Mác đúng đắn, thì mọi đảng rồi cũng sẽ hết thời!)

Vì Nhân đân đang chờ đợi sự lãnh đạo sáng suốt, rõ ràng, công khai hơn của Đảng và Nhà nước – không chỉ cho nhân dân ta, mà cho cả thế giới văn minh tin tưởng và ỦNG HỘ – đó là điều mang tính thời sự, và QUYẾT ĐỊNH, khẳng định với các thế lực THÙ ĐỊCH, rằng Đảng ta ĐANG ĐỔI MỚI, đang THAY ĐỔI cùng Thế giới văn minh, đang vẫn được nhân dân TIN TƯỞNG và LÀM THEO. Vì vậy một Hội nghị Diên hồng thực sự nên được lặp lại. Đề nghị cho tất cả chúng tôi, những người lớn tuổi quan tâm, hiểu biết chính trị, được có mặt tham dự và cùng được kiến nghị để cả nước quyết định. Nếu Trung Ương Đảng và Quốc hội – thay mặt nhân dân - nhất trí những đề nghị trên đây, thì cũng có thể chẳng cần họp Hội nghị Diên hồng thêm lần nữa, nhưng cần CÔNG KHAI CÔNG BỐ những nội dung trên đây CHO TOÀN THỂ NHÂN DÂN BIẾT !

Rất cám ơn các Vị lãnh đạo cả nước.

TS ngành Điện tử  Vũ Duy Phú

(thành viên Viện VIDS và Diễn đàn Lý luận Phát triền FODS)

 

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 141226