Ông chủ mới của Việt nam Cần làm gì ?

21 Sep 2016

 

          Nếu so sánh hiện trạng văn hóa xã hội nước ta với văn hóa xã hội các nước văn minh phương Tây thì quả là trình độ nước ta còn quá thấp, nhiều mặt trong xã hội, cái xấu còn nhiều hơn điều tốt. Nhưng xem xét kỹ sẽ thấy: Nếu năm 1945 ta tụt hậu so với thế giới văn minh phương Tây khoảng 2,5 thế kỷ, thì nay, mặc dầu bị mấy chục năm chiến tranh tàn phá, các kẻ địch kìm kẹp phá hoại . . .mà, theo đánh giá khách quan của Liên hiệp quốc, ngày nay, 2016, ta cũng đã đứng thứ 36 trên gần 200 nước của cả thế giới. Tóm lại, nhân dân Việt Nam ta đã rút ngắn rất nhanh khoảng cách đến mức thế giới phải thán phục! Mấy câu thơ chúc Tết đưa trên các trang mạng đầu xuân 2014, nay càng thấy rất đúng:

 

“Thánh thần từ tầm cao vũ trụ nhìn xuống

Đã thừa nhận Việt Nam một đất nước anh hùng

Thế giới còn xung đột loạn ly chia rẽ khắp nơi

Mà Việt Nam vẫn hòa bình,đổi mới, chung tay sốc tới . . “.

 

          Gần đây cũng có tác giả viết:

 

“Đất nước mình kỳ diệu phải không em!

Bốn ngàn năm cha ông ta dựng nước

Trong bom đạn, vẫn vươn lên phía trước

Để hôm nay trên bục giảng có em !”

                                                            (Trần Đại Quang)

 

          Nói thế để đừng ai quá tự ti, bực tức vô lối cái xã hội này, cái đảng lãnh đạo dù còn nhiều thiếu xót này. Còn muốn tiến lên nhanh hơn thì cần phải biết, ta phải nhận thức thế nào, và cần phải làm gì ! Các học giả và Trung ương Đảng bàn cãi, tranh luận và đã nói khá đủ. Ở đây chỉ xin thêm một số ý.

 

Một là, nhờ có sức mạnh và ý chí nhân dân thì mới có cách mạng tháng 8, 1945, ngày thống nhất đất nước tháng 4 năm 1975 và các thành tích xây dựng đất nước mấy chục năm qua. Vậy Đảng CSVN phải khiêm tốn mà thực sự coi dân là ÔNG CHỦ, không thể đối xử coi thường, hách dịch, đứng trên Dân, đối sử với dân như thời gian vừa qua (chẳng khác gì phong kiến, thực dân). 

Hai là, Dân làm chủ thì Dân phải “cách mạng” nhiều hơn nữa trong giai đoạn hiện nay. Nếu chúng ta không có nhận thức và chủ trương tầm hệ thống, lâu dài để chấn chỉnh kịp thời mặt trận NHÂN DÂN, xã hội dân sự, thông tin CÔNG KHAI, MINH BẠCH giáo dục nâng cao trí tuệ nhân dân. . .thì e rằng, cuối cùng, Dân và Lãnh đạo, do suy nghĩ chưa sâu sắc, lại bị bịt thông tin đúng đắn, hay lại bị thông tin sai lệch, thù địch phá hoại, nên cũng dễ dẫn đến sai lầm, thậm chí hoang mang, vô tình chống phá nhau và vào hùa với kẻ thù chống phá lại đất nước !

          . . .

          Thực tế hiện nay đã và đang chứng tỏ rằng: Do có nhiều sai lầm tích tụ lại, Đảng gần như đã thực sự chịu bó tay trong mục tiêu gương mẫu, đại đoàn kết, nâng cao trình độ văn minh nhân dân; Các đoàn thể quần chúng, do trì trệ kiểu cũ, cũng bó tay không kham nổi nhiệm vụ uốn nắn chấn chỉnh những sai trái của các đoàn viên, nên đã phải đẩy nhiệm vụ giáo dục văn hóa đạo đức cho nhà trường; Nhà trường kiểu cũ cũng không làm nổi giáo dục chính trị, đạo đức văn minh xã hội, nên đã đẩy cho công an và tòa án. . . Có tình trạng đó là do: ĐÃ SAI LẦM VỀ ĐƯỜNG LỐI, XA RỜI TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ Chí Minh; đảng, đoàn, chính quyền quá say sưa làm giầu; lại lẫn lộn về thể chế chính trị, rất sơ hở trong xây dựng hậu phương; cứ nhầm lẫn khái niệm ta – địch, đẩy dân về phía thù địch nên do đó nhà nước làm sao đủ sức giữ được Ổn định lâu dài? Từ đó dẫn đến nguy cơ nước ta phải đi vào chế độ CÔNG AN TRỊ. (Dẫn chứng:Trên đài báo chẳng thấy tiếng nói và đưa tin hoạt động của các đoàn thể nhân dân đâu cả, cũng tương tự như đài báo chỉ háo hức đưa tin, mô tả các trận đấu thể thao quốc gia, quốc tế, còn chẳng thấy nói nhân dân có tập thể dục, thể thao hay không, có ai giúp dân và tổ chức cho họ rèn luyện thân thể hay không). Vì vậy, Đảng rất cần, một mặt phải quyết tâm cao tự sửa chữa thiếu sót trong nội bộ,  mặt khác sáng suốt tổ chức và chỉ đạo nhân dân – ông chủ - đổi mới mạnh mẽ, làm cho các hoạt động quần chúng nhân dân ngày càng hiệu quả văn minh hơn lên.

 

          Đảng Cộng sản VN đã thừa nhận: Đẩy thuyền là Dân, lật thuyền cũng là Dân. Vậy Dân VN cùng Đảng CSVN, đã lập được thành tích như đã thấy (ĐẨY THUYỀN), nhưng do cả chủ quan và khách quan, VN cũng vẫn còn biết bao lạc hậu, trì trệ, thiếu sót, xấu xa như đang diễn ra . . .đó không chỉ là thiếu xót của Đảng, mà cũng chính là của Dân khi Dân chưa làm được đầy đủ vai trò ÔNG CHỦ của mình, mà thậm chí còn đang tự mình tạo thêm ra những cái xấu mà chính mình cũng có khả năng TỰ xóa bỏ! Nói khác đi, là Dân cũng phải thừa nhận, rằng Dân – mà đại diện là mấy chục các ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG - đã quá Ỉ LẠI, DỰA DẪM, quá LƠ MƠ, kém TRÍ TUỆ, cũng lo làm giầu . . nên các Đòan thể chỉ là CÁNH TAY KÉO DÀI của Đảng, chỉ là “ĂN THEO, NÓI LEO” mà thôi. Tại sao như vậy ?

          Trước đây các đoàn thể hết lòng tin theo Đảng, Đảng bảo gì, là tích cực, quyết tâm làm ngay. . .Cái đó là rất đứng. Vì khi làm Cách mạng Dân tộc, thì đảng có đường lối, MỤC ĐÍCH đúng, và khái niệm ta – địch đã RÕ RÀNH RÀNH. Nay kiến thiết xây dựng hòa bình, khái niệm ta - địch ngày nay đã rất khác xưa, thì đáng lẽ Đảng phải chuyển sang làm Cách mạng DÂN CHỦ, , nhưng ngược lại, ĐẢNG lại vẫn giữ nguyên TƯ DUY, đường lối chuyên chính độc quyền như khi làm cách mạng DÂN TỘC (lãnh đạo kháng chiến). Cho nên, thứ nhất: Cứ ai KHÁC Ý KIẾN, khác chủ trương của Bộ Chính trị, của Đảng, (trong khi chính Ông chủ còn lơ mơ), nên đã cho ngay họ là SAI, thậm chí cho họ là KẺ THÙ ! Vì vậy, các Đoàn thể đành im thin thít, sợ bị coi là kẻ thù, nên mới trở thành cánh tay kéo dài. Nhầm lẫn đẩy dân về phía địch (các loại), đó là một sai lầm rất lớn!  Cái lý thứ hai là, các đoàn thể lại cũng do Đảng lập ra và nuôi dưỡng, . . . vậy làm sao họ giám hy sinh quyền lợi cá nhân, làm trái ý Đảng? Cho nên chúng ta đành phải thông cảm. Vấn đề là, bây giờ thời thế đã thay đổi, ta không thay đổi thì ta chết, vậy nên thay đổi thế nào ?

          Xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong tình hình thế giới rất phức tạp hiện nay thì chỉ dương cao ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh, chỉ một mình trí tuệ và nhân lực của Đảng là không thể đáp ứng hết. Riêng Bảo vệ đất nước, thì vì Đảng ta đã có truyền thống rất lâu năm về mặt này, lại cần bí mật chủ trương, hành động, nên ta nên tin là Đảng CSVN vẫn có sách lược chỉ đạo tốt nhiệm vụ bảo vệ đất nước (*). Còn tất cả các mặt xậy dựng và phát triển đất nước còn lại, có đến hàng ngàn hàng vạn mục tiêu, hàng trăm loại kẻ thù, thì một mình Đảng là không đủ sức. Nay Đảng, nhất là Thê đội lãnh đạo mới hiện nay, đã nhận thức ra được điều đó, rằng phải DÂN CHỦ, lắng nghe Ý KIẾN NHÂN DÂN, vì chỉ toàn DÂN đoàn kết mới đủ sức, nên Dân cần được LÀM CHỦ THẬT SỰ.

          Vậy nên:

1. Đảng muốn lãnh đạo tiếp, thì cần nhận thức rõ vai trò rất quan trọng của XHDS, của các đòan thể, vì đó là sức mạnh, công cụ trực tiếp trong tay của ÔNG CHỦ, trong giai đoạn mới này. Phải đề Nhân dân có quyền tự chủ, tự quyết (tự do dân chủ) giám sát chính quyền theo tư tưởng đường lối Hồ Chí Minh.

 1. Các đoàn thể cần dẫn đầu phong trào, thể hiện rõ trách nhiệm là đại diện trực tiếp ÔNG CHỦ của đất nước, chứ không còn là “cánh tay kéo dài”, “ăn theo nói leo” nữa. Muốn làm được như vậy, cần chú ý ngay mấy ý sau đây:

+ Cần làm cho từ lãnh đạo tối cao đến mọi người dân, mọi đoàn viên công đoàn và các hội. . . nắm được tư tưởng của Các mạng VN, của Hồ Chí Minh, tức cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, thông tin nhiều chiều, khách quan, công khai, minh bạch, giải trình đúng đắn để họ không bị sai lầm trong suy nghĩ và hành động như đã xẩy ra (**) !

+ Cần tập hợp ngày càng nhiều thêm trí tuệ nhân dân, tức các nhân sĩ trí thức và cả các cán bộ lãnh đạo đảng và chính quyền đã về hưu tham gia. Đừng để ý kiến nhân dân chia làm hai “phe”: Một bên là luôn luôn nhất trí, ủng hộ mọi đường lối chính sách của Đảng, cho đến các nghị quyết của chi bộ (dù chỉ nhất trí ở trong phòng họp).Một bên đã tập hợp được hầu hết những trí tuệ và tiếng nói tự do dân chủ, chân thành trong cộng đồng ÔNG CHỦ có lòng yêu nước và có trí tuệ thật sự. Nay cần HỘI TỤ 2 khuynh hướng chỉ đối lập nhau bề ngoài đó lại để đủ trí tuệ giúp Đảng lãnh đạo đất nước . . .

+ Giảm bớt dần sự phụ thuộc ngân sách nhà nước, từ đó các đoàn thể mới đề cao tính tự nguyện, tăng được tính độc lập, khách quan; cần tăng những người tham gia công tác đoàn thể, nhưng không ăn lương . . . (rất nhiều tổ chức xã hội dân sự, các Viện nghiên cứu, các hội DÂN LẬP đã hình thành, họ tự lập, tự chủ và rất sáng tạo), do độc lập về kinh tế nên cũng được độc lập về tư duy. Do đó các đoàn thể quốc lập và Mặt trận rất cần mời XHDS tự do tham gia vào các hoạt động của mặt trận và các đoàn thể. Đừng để như lâu nay: Người tài tự trọng thì bị xa lánh, người ngoan ngoãn, luôn tuân lệnh thì được trọng dụng (Chính đó là nguyên nhân chính làm sức mạnh trí tuệ của lãnh đạo nước ta cứ giảm dần)

+ Làm sao để mọi người Việt Nam đều tham gia nghiêm chỉnh hội nghề nghiệp của mình, tại đó các tổ chức đoàn thể quần chúng sẽ sâu sát, trực tiếp GIÁO DỤC đạo đức nhân phẩm, luật pháp và trí tuệ, văn minh bám sát đặc điểm từng nghề nghiệp của họ (Bởi vì có thực tế là tuy Đài báo tuyền truyền giáo dục liên tục suốt ngày đêm, ở mọi nơi, song chủ yếu chỉ nói chung chung, và chỉ đến tai các cụ về hưu và những người nhàn dỗi).

Tóm lại, Đảng rất cần sáng suốt nhìn ra nguy cơ sai lầm lớn về văn hóa đạo đức, tầm nhìn văn minh để tổ chức lại việc giáo dục chính đảng viên mình và chỉ đạo nhân dân làm mới các hoạt động quần chúng nhân dân.

     Một lưu ý nữa: Chính trị thế giới từ lâu đã tự phát chia ra 2 phe: Tự do Dân chủ (ở xã hội văn minh) và Độc quyền chuyên chính (ở xã hội lạc hậu). Nhưng nay phe Dân chủ đã đi đến cực đoan DÂN CHỦ QUÁ TRỚN, nên đã dần dần để RỐI LOẠN xã hội, như ta đang thấy. Còn phe độc quyền chuyên chính thì khi sai lầm bị dân chúng chống lại, do vì lãnh đạo sợ mất quyền lợi và cứ muốn chứng minh rằng mình mới là đúng, nên càng thực hiện chuyên chính hơn để giữ ỔN ĐỊNH xã hội, dần dần dẫn đến hình thức PHÁT XÍT, nên nhân dân mới căm tức, muốn “lật thuyền”. Vậy nước ta đi sau thì bây giờ nên rút kinh nghiệm, không thể đi vào một phía CỰC ĐOAN quá khích nào cả: Muốn vậy, thì cần xử lý hài hòa đúng mức cả Dân chủ lẫn Chuyên chính, LẤY DÂN LÀM GỐC, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, ĐOÀN KẾT, GIẢI TRÌNH MỌI THỨ CHO DÂN BIẾT, đúng như Hồ Chí Minh đã nói: Đảng lãnh đạo, nhưng cán bộ chỉ là người đầy tớ trung thành do nhân dân nuôi dưỡng, không được tự ý bắt bớ, đánh đập, đàn áp nhân dân. Cương quyết dàn xếp một cách hòa bình, nhân đạo mọi bất đồng giữa Đảng, Chính quyền, các doanh nghiệp với ông chủ (là nhân dân) qua các Đoàn thể, qua công đoàn.  

Dân và Đảng cần hiểu rõ được những điều nói trên thì mới đủ sức để giữ được ỔN ĐỊNH, làm chủ và bảo vệ được Đất nước cả về nhận thức và hành động. 25,8,2016

                                                                           Tư duy tập thể

 

(*) Ví dụ một điều rất nhỏ về sự hài hòa sáng suốt trước đây: Ngay sau hòa bình lập lại năm 1954 chính sách đối với cán bộ nhân viên chính quyền cũ ở lại miền Bắc – vì dù tư tưởng họ còn khác biệt, nhưng vẫn coi họ chính là dân ta, là ta - nên bác Hồ đã chủ trương rất đúng đối với người dân đã tham gia phe địch: Lưu dung và giữ nguyên lương. Ai sợ CS và miền Bắc nghèo mà ra đi thì mới đành phải chịu!).

(**)Vì chủ trương sai, không cho xã hội công khai minh bạch và giải trình mọi thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, quân sự . v.v. . .để ÔNG CHỦ mọi cấp cùng biết, nên trước đây Đ/C Lê Duẩn mới cho rằng “Liên Xô vẫn là thành trì của phe XHCN” trong khi đó thực tế LX đang sắp tan rã; đ/c Nguyễn Văn Linh mới tin rằng Mỹ sẽ quay lại đánh chiếm VN sau Liên xô sụp đổ, nên cho rằng” Thòa thua TQ còn hơn thua Hoa Kỳ” do đó mới có Hội nghị Thành Đô sai lầm; còn nhân dân thì không rõ sâu sắc quan hệ quốc tế rất phức tạp và thể chế chính trị nước ta đang thay đổi, tiến lên thế nào, mà chỉ thấy trước mắt bao sai lầm khó khăn, mới nhìn lệch một phía . . . thì đã mất lòng tin vào Đảng, vào vị thế và sức mạnh Đất nước, mới cho rằng “Đất nước ta kỳ quá phải không anh ?”, mới tin vào sự nói xấu phá hoại chia rẽ của kẻ địch . .

 

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133539