Sự Bừng tỉnh lần thứ hai của NHÂN LOẠI - Phương án kiến tạo hòa bình Hạnh phúc toàn cầu

31 May 2018


TƯ DUY TẬP THỂ

 “Việt Nam là Đất nước KỲ DIỆU” – Donald Trump

                                         
      
Sự Bừng tỉnh lần thứ hai
của NHÂN LOẠI
Phương án kiến tạo
hòa bình – hạnh phúc toàn cầu
24-11-2017

Hà Nội, tháng 11/2017

Phương án bảo vệ hòa bình 
thế giới, phát triển kinh tế 
toàn cầu, thúc đẩy văn minh
Nhân loại một cách
căn bản, hiệu quả
và 
toàn diện nhất


GIỚI THIỆU

Gần đây toàn thế giới như đang rối loạn, nhiều nơi gần mất phương hướng. Hầu như những ai quan tâm đến hòa bình, nhân đạo, văn minh và hạnh phúc chung cho tất cả Nhân loại thì đều rất lo lắng, tìm cách lý giải nguyên nhân và góp phần khắc phục. Bừng tỉnh lần thứ nhất của Loài người đã hình thành Phe đồng minh, tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, lập ra Liên hiệp quốc, Hội đồng bảo an, hệ thống luật pháp quốc tế, nhiều tổ chức xã hội dân sự toàn cầu đầy trí tuệ. Vậy Bừng tỉnh lần thứ hai của Nhân loại là gì ?Sau đây là tổng kết sơ lược Tư duy của một nhóm anh em trí thức nước ta về vấn đề nêu trên. Nội dung bao gồm:
1. Nhân loại chắc chắn sẽ bùng tỉnh lần thứ hai
2. Bình luận sơ lược về 3 Siêu cường
3. Để Việt Nam tiến lên hạnh phúc sung sướng
4. Dũng cảm thừa nhận sai lầm, tìm ra LỐI ĐI ĐÚNG là liều thuốc vạn năng
5. Phương án kiến tạo hòa bình hạnh phúc toàn cầu
Xin không đi sâu lý luận, chỉ bàn thảo SÂU SẮC nhưng rất KHÁI QUÁT để góp phần cùng nhau TÌM RA CON ĐƯỜNG MỚI cho toàn Nhân loại.                                                                              Xin tất cả rất nên đọc để cùng kịp thời suy ngẫm nhằm lại bừng tỉnh lần thứ II.
    Tháng 11, năm 2017
Tư duy Tập thể
Trước khi bàn giải quyết chuyện cụ thể cần nhìn lại toàn cảnhThế giới!
(Vài suy nghĩ quan trọng mở đầu)
1. Bộ phận đi TIÊN PHONG của Thế giới văn minh hiện nay, tại Thế kỷ XXI này, chính là 10 NƯỚC HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI do Liên hiệp quốc bình chọn và thừa nhận. Vậy phải thấy kết quả đó là KHÁCH QUAN, TRUNG LẬP và ĐÚNG ĐẮN! 10 nước này ở đâu ra?
- Tất cả họ đều là các nước Tư bản chủ nghĩa văn minh nhất, đã bỏ qua được các chặng đường phát triển lịch sử từ thấp lên cao của Nhân loại để đi theo Thể chế XÃ HỘI DÂN CHỦ hiện đại, tức chủ nghĩa Hậu tư bản, hay chủ nghĩa Xã hội đích thực (xem định nghĩa trong Google hay Facebook);
- Họ đã trải qua hoặc đã biết thế nào là chủ nghĩa Phong kiến (kể cả CN Phong kiến Đại hán), chủ nghĩa Thực dân, chủ nghĩa Đế quốc, chủ nghĩa Phát xít, chủ nghĩa Cộng sản...Họ đã quyết định từ bỏ những thứ được cho là xấu sa tồi tệ xưa cũ tồn tại trong các thứ chủ nghĩa cũ đó, và vận dụng những mặt đúng đắn của các chủ nghĩa này.
- Họ không giầu nhât thế giới, nhưng họ lại được coi là sung sướng nhất thế giới, bởi họ không nhắm có GDP (Tổng thu nhập quốc dân và thu nhập cá nhân) cao nhất thế giới, mà chỉ nhắm tới GNH (Tổng hạnh phúc toàn dân) cao để mọi người dân ngày một sung sướng hơn!
- Các nước này đã biết học những cái đúng, tránh những cái sai của CN Tư bản và Chủ nghĩa Cộng sản: Biết để toàn dân, cả người giầu lẫn người nghèo, cả trí thức lẫn công nông, đều được TỰ DO DÂN CHỦ CÔNG KHAI lựa chọn người thực sự THÔNG MINH TÀI GIỎI, có VĂN HOÁ và ĐẠO ĐỨC, có được TƯ DUY đúng, hướng tới chặng đường VĂN MINH nhất tiếp theo của Nhân loại – dù những người đó ở giai cấp nào - lên lãnh đạo đất nước; đã xây dựng và sống theo PHÁP LUẬTvăn minh đầy đủ nghiêm chỉnh, chứ không chỉ sống theo độc đảng công nông toàn trị, chỉ biết lấy chỉ thị của Đảng ở mọi cấp thay cho pháp luật; đã không chủ trương tập trung mọi sức mạnh, tri thức, sáng tạo, mưu mẹo nham hiểm để rất vô tình tàn phá hủy diệt môi trường thiên nhiên, xã hội, con người và chèn ép bành trướng xâm lược các nước khác...như đã và đang xẩy ra, có nghĩa là: Đã không chọn GDP, mà đã chọn GNH làm mục tiêu phát triển cao nhất của đất nước và gia đình.Hơn nữa, đã sẵn sàng chịu giảm từ 15 – 20% GDP để có điều kiện cho cả nước đảm bảo hòa bình, văn minh, nhân đạo và tiến bộ hạnh phúc chung của toàn thể xã hội... 
2. Nếu trong một đoàn người đang du hành mà có đủ các lớp người già trẻ, gái trai, lớn bé, giầu nghèo  ...người đi trước, kẻ đi sau thì đều là một chuyện thường tình. Đối với XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI cũng vậy.Quy luật tự nhiên tuần tự của SỰ TIẾN HÓA và ĐẠO ĐỨC là điều khách quan. Nước nào cũng tiến bước theo sự phát triển chung, nhưng phụ thuộc vào hoàn cảnh điều kiện của mình, vì vậy, có nước đi trước rất xa, có nước rất tụt hậu..., và người đi sau lặp lại bước đi của người đí trước, là chuyện cũng dễ hiểu, thậm chí không thể tránh được. Vấn đề không phải là chê trách, thoá mạ nhau, mà là nên giúp người ta thấy rõ, tại sao lại TỤT HẬU như vậy và rất cần tránh lặp lại những điều xấu xa của những người đi trước (Chủ nghĩa Đại hán TQ hiện nay đang lặp lại những điều xấu xa trong giai đoạn ban đầu trước đây của Chủ nghĩa Tư bản). 
3. Lại nữa: Chính sai lầm của CNTB cổ điển đã làm nẩy sinh ra CN Mác, nhưng chính chủ trương tiêu diệt CNTB của CN Mác đã vô tình buộc CNTB phải cải cách và tiến bộ vượt lên để chiến thắng chính mình và chiến thắng CNXH sai lầm như đã thấy. Chính nước Anh đã dẫn đầu tạo ra Hoa kỳ (Hợp chủng quốc – Quốc gia của tất cả các dân tộc trên thế giới), còn chính Hoa kỳ văn minh, nhưng nhầm lẫn, đã vô tình giúp Trung quốc dựng lại Chủ nghĩa Đại hán, nhưng chính Chủ nghĩa Đại hán lại lặp lại phần sai lầm nặng nề quan trọng nhất của quá khứ lịch sử làm Thế giới BỪNG TỈNH LẦN THỨ  II, và đó chính là cái điều quá QUAN TRỌNG của toàn Nhân loai hiện nay mà chúng ta đang cần bàn.  Vậy ta có cần trách CNTB, CNCS hay Chủ nghĩa Đại hán Trung quốc? Không cần thiết vì đó là kết quả thể hiện từng bước sớm muộn khác nhau của quy luật tiến hóa tất yếu của Nhân loại. Vì vậy, giới trí thức thông minh, tuấn tú Việt nam đã cho rằng, không cần VẠCH VÒI PHÊ PHÁN MÃI VÀO NHỮNG CÁI SAI ĐÃ XẨY RA trên thế giới và tại Việt nam trước đây nữa, mà thấy rằng, cái gì ĐƯƠNG NHIÊN NÓ PHẢI XẨY RA THEO ĐÚNG QUY LUẬT, thì chúng đã và sẽ xẩy ra, cho nên, chúng ta chỉ cần bàn để làm rõ: Cần và nên làm như thế nào là TỐT NHẤT đối với những CÁI SẼ XẨY RA (BỪNG TỈNH, ĐỘT PHÁ, KHỞI NGHIỆP, KIẾN TẠO...) cho Đất nước và cho toàn Thế giới trong tương lai, tức là cùng tìm ra CON ĐƯỜNG ĐI MỚI TỐT ĐẸP HƠN!
4. “Nhiệm vụ cấp bách và trước hết bây giờ là xây dựng chính trị mới: Tư tưởng hay “Cách nghĩ” sẽ là “Chính trị” một khi chi phối sự phát triển của Đất nước. Bởi “Nghĩ” thế nào, sẽ “Làm” và có “Kết quả” thế đấy, hay Chính trị thế nào thì Quản trị, Kỹ trị và đất nước sẽ thế đấy, nên chính trị phải phù hợp Xu thế phát triển tất yếu. Chính vì thế, cần chú trọng xây dựng đường lối, chính sách theo các tư tưởng phổ quát của Nhân loại, cũng như cần góp phần xứng đángcho sự nghiệp thúc đẩy thế giới tiến bộ. . . .Vậy nên, nhiệm vụ trước hết và cấp bách bây giờ là xây dựng chính trị mới” (Trích trong “Suy ngẫm về Tuyên ngôn phát triển” của SENA, 2017). Vì vậy, ta tạm lấy tấm gương 10 nước Hạnh phúc nhất thế giới được miêu tả ở trên làm thí dụ sống về “Tư tưởng phổ quát của Nhân loại”để Thế giới tham khảo cho mục đích BỪNG TỈNH tạo ra một Thế giới mới, để các nhà chiến lược lấy đó làm mô hình sống cho mục tiêu nghiên cứu của mình..
5. Lâu nay được hiểu khái quát rằng, cái gì SẼ XẨY RA, THEO QUY LUẬT, NÓ CŨNG SẼ PHẢI TỰ XẨY RA, việc gì cần phải bàn nhiều? Nhưng vẫn cần bàn để cho rõ, có đầu, có đuôi cho toàn dân – những ÔNG CHỦ - vì không phải “ông chủ” nào cũng quan tâm đến chính trị, cũng đầy đủ trí tuệ và cũng BỪNG TỈNH. Nên khi bỏ phiếu chọn người tài và đạo đức lên lãnh đạo, thì “ông chủ” vẫn có thể chọn nhầm. Vì vậy, như ở Hoa kỳ, người ta đã phải lấy số phiếu của Đại cử tri (nghị viên) làm yếu tố quyết định. Nhưng do đó, kẻ địch lại có thể mua chuộc đại cử tri làm méo mó quyết định của đất nước.  Như vậy, chứng tỏ vấn đề TIÊN HÓA RẤT PHỨC TẠP, dích dắc với bao rắc rối, hiểu thế nào là “Tư tưởng phổ quát của toàn Nhân loại”, không đơn giản là chúng tự đi được ngay trên đường thẳng theo đúng QUY LUẬT như bao người đã lầm tưởng!
6. Hãy nhìn tình hình EU, sự kiện Brexit, các diễn biến hiện nay của Hoa kỳ, Chủ nghĩa khủng bố, Chủ nghĩa Đại hán hồi sinh và hiện đại hoátại Trung quốc, nghị quyết Liên hiệp quốc cấm vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu...rắc rôi, khó khăn phức tạp đến dường nào, tất cả đều cần làm rõ có hệ thống để dẫn đến Nội dung BỪNG TỈNH tạo bước ngoặt lịch sử vĩ đại lần thứ II của toàn Nhân loại, cách thức hình thành PHE ĐÔNG MINH MỚI nhắm đến sửa chữa có HỆ THỐNG toàn Thế giới một lần nữa. Trong đó, các tầng lớp Trí tuệ của toàn Nhân loại cần thấy rõ trách nhiệm lớn lao và dũng cảm đi tiên phong của mình. Còn sau đó mới nói đến Việt Nam hiện nay nên làm gì, và làm thế nào cho đồng bộ?
Nhân loại chắc chắn sẽ BỪNG TỈNH LẦN THỨ II, bởi vì chính con đường cũ của Nhân loại là chỉ lấy mục tiêu GDP làm đầu, quá nóng vội cực đoan sai lầm đã và đang làm thế giới RỐI LOẠN, bên bờ vực tụ hủy diệt; những người càng hăng hái, sốc vác mà ĐI NHẦM ĐƯỜNG (chủ yếu do thiếu trí tuệ và thông tin) thì lại càng làm thế giới và quốc gia ĐIÊN LOẠN hơn. Cho nên đã đến lúc Nhân loại buộc phải bừng tỉnh để tìm CON ĐƯỜNG MỚI lấy mục tiêu “Tổng hạnh phúc quốc gia và Thế giới (GNH)” làm mục tiêu tối thượng.  
Ai thấy cần tìm hiểu rõ thêm, và có thời gian, xin mời đọc tiếp các phần chi tiết phía sau.                
TƯ DUY TẬP THỂ

Nhân loại chắc chắn sẽ                BỪNG TỈNH lần thứ hai

Tóm tắt ý lớn: Chính con đường cũ là lấy mục tiêu GDP làm đầu, quá nóng vội cực đoan sai lầm đã và đang làm Thế giới RỐI LOẠN, bên bờ vực tự hủy diệt; những người càng hăng hái, sốc vác, mà ĐI NHầM ĐƯỜNG (chủ yếu do thiếu trí tuệ và thông tin) thì lại càng làm thế giới và quốc gia “điên loạn” hơn. Cho nên đã đến lúc Nhân loại cần Bừng tỉnh để TÌM CON ĐƯỜNG MỚI lấy mục tiêu “Tổng hạnh phúc quốc gia”và Thế giới (tức GNH) làm tối thượng.
--
Theo Luận thuyết Tích – Tản, CON NGƯỜI ai cũng đã được “Tích” vật chất, thông tin, trí tuệ suốt từ khi còn trong bụng mẹ, nhưng khi ra đời rồi thì mọi người đều phụ thuộc cả vào MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN và XÃ HỘI rộng lớn. Chính MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN và XÃ HỘI đã Tích và Tản ra Nhân loại, ra các Quốc gia dân tộc, và ra tất cả chúng ta.
Giống như Thiên nhiên cây cỏ trong Trời đất, mỗi Dân tộc sinh ra như một rừng hoa, rất đa dạng, trong đó có những nhân tài như những bông hoa đẹp góp phần tạo nên Thiên nhiên hùng vĩ xanh tươi, nhưng cũng có những con người tiểu nhân, kỳ dị, ngu xi, lẫn lộn, tương tự những bông hoa dại, làm cho nội bộ nhiều Quốc gia Dân tộc trở nên lạc hậu, rối loạn, điên đảo . . .
Ngày nay, sang thế kỷ 21, Toàn cầu đã hội nhập sâu rộng, khó có quốc gia nào có thể tồn tại riêng biệt. Nhiều Quốc gia dân tộc đã “Tích – Tản” ra Thế giới những cái tốt đẹp văn minh, hiện đại, nhưng nhiều quốc gia dân tộc cũng đã “Tích – Tản” ra chung quanh những điều xấu xa, lạc hậu và điên loạn . . .Tình hình đó có thể lại tiếp tục làm thui chột, thậm chí hủy diệt những vườn hoa tươi đẹp hùng vĩ của Nhân loại. Để khắc phục, chúng ta cần rà lại lịch sử Loài người.
Thủa xưa khi con người còn sống hoang sơ cách biệt, sự tốt xấu chỉ chủ yếu xẩy ra trong từng nước với chủ nghĩa Nô lệ, Phong kiến. Trong mỗi nước thì Vua, Hoàng đế là chúa tể - tức độc quyền chuyên chế tập trung chỉ vào MỘT NGƯỜI. Vua mà nhân đạo, thông minh thì đất nước hòa bình, an vui, giầu có, sung sướng. Vua mà nhầm lẫn, ngu dốt hay tham lan điên dại . . .thì đất nước loạn lạc, đảo điên, nhân dân thường đứng lên chống lại nhà Vua. Đó là biểu hiện sơ đẳng nhất về Luận thuyết “Tích – Tản” trong thiên nhiên – vũ trụ về lĩnh vực chính trị. Sau đó, CON NGƯỜI phát triển hiểu biết dần lên, dẫn đầu là các nước Phương Tây, không chịu chấp nhận sống nô lệ mãi vào MỘT NGƯỜI như vậy, đã đấu tranh phá tan xiềng xích nô lệ, phong kiến, lập ra Chế độ Tư bản (gần 3 thế kỷ trước đây): Tức chế độ Tự do Dân chủ Bình đẳng cạnh tranh sinh tồn. Từ đó ai thông minh tài giỏi (Tích giỏi) và làm ăn hiệu quả (Tản giỏi) thì giầu có sung sướng. Ai ngu đần, lười nhác hay hoàn cảnh khó khăn thì nghèo khó hơn, phải bán dần tài sản, phải đi làm thuê (thành công nông vô sản, vì đã tự “Tích – Tản rất lơ mơ). Do khả năng “Tích – Tản” của BẢN THÂN khác nhau đó nên Xã hội đã rất tự nhiên, tự động chia ra làm hai loại người: GIẦU và  NGHÈO.   
Từ đó trên thế giới nẩy sinh ra thêm 2 xu hướng lớn mới:     
Một là, khi Tư bản phương Tây đã tạo ra xã hội văn minh tiến bộ hùng mạnh (Tích khá giỏi) thì, do lòng tham không đáy của con người nói chung, họ bắt đầu tràn sang “kiếm chác” vơ vét tài nguyên sức lao động của các nước lạc hậu (Tản ra) dưới dạng chủ nghĩa Thực dân, và tràn sang lẫn nhau dưới dạng chủ nghĩa Đế quốc, Phát xít . . .Khi đó vấn đề NHẦM LẪN, SAI SÓT, không còn ở tầm mức cá nhân nữa, mà đã là SAI LẦM, THAM TÀN ĐỘC ÁC của cả quốc gia dân tộc.Đây là xu hướng rất CỰC ĐOAN, quá trớn về TỰ DO CẠNH TRANH TÀI NĂNG, Mạnh được – Yếu thua, chỉ lo sao cho GDP (Tổng thu nhập quốc dân và cá nhân) thật lớn, dù rất vô tình phải tàn phá môi trường thiên nhiên và xã hội, rất thiếu nhân đạo, tử tế, do “Tích” chưa được đầy đủ, văn minh, toàn diện, chưa lường được hết hậu quả tai hại và phản ứng Dân tộc mạnh mẽ ghê gớm của các nước hay của những con người bị thua thiệt (nguyên nhân nạn khủng bố), tức chưa nhận biết đầy đủ quy luật của Tạo hóa.
Hai là: Xuất phát (Tích thông tin hiện tượng) từ nạn bóc lột tàn bạo của chủ nghĩa Tư bản thời kỳ đầu, nên đã nẩy sinh (Tản ra tư duy) Chủ nghĩa Mác (người Đức) xúi dục hướng dẫn công nhân nổi lên dùng vũ lực đập tan chế độ Tư bản, giành chính quyền về tay giai cấp vô sản, để hy vọng dần dần tạo lập “Thiên đường” trên trần gian. Đây cũng lại là một tư duy rất CỰC ĐOAN , nhưng theo chiều ngược lại. Bởi rằng Các Mác khi còn trẻ đã không hiểu được rõ ngay cái GỐC phát triển rất tự nhiên đã tạo ra 2 lớp người khác nhau là: Thặng dư giá trị lao động và trí tuệ của giai cấp Tư bản, của giới Trí thức là cao hơn hẳn thặng dư giá trị lao động và trí tuệ của giai cấp công nhân rất nhiều. Vì do thiểu năng trí tuệ (nên mới nghèo hèn, vô sản) nên khi lên cầm quyền, tự tìm con đường mới lạ (CNXH không tưởng), nên mới gây ra bao tai ương, khuyết tật và thói hư tật xấu mới; những cái xấu, tàn bạo, và U MÊ của CNCS (sau khi giành được chính quyền) đã vượt hơn hẳn những cái xấu đã xẩy ra trước đây dưới thời chủ nghĩa Tư bản giai đoạn đầu.
Do MÂU THUẪN QUỐC TẾ xuất phát từ 2 loại người và 2 hệ tư duy rất đối nghịch nhau nói trên (do “Tích” và ”Tản” đều chưa đủ độ chín, thậm chí rất sai lầm) nên đã nẩy sinh ra Chủ nghĩa Phát xít và Đại chiến thế giới II 1942- 1945. Thực tiễn đó đã buộc phần Thế giới thông minh phải “Tích” lại thành PHE ĐỒNG MINH để “tản” ra tiêu diệt Chủ nghĩa phát xít, lập lại hòa bình để bắt đầu giai đoạn “Tích” mới, đã lập ra Liên hiệp quốc,Hội đồng bảo an, Hệ thống luật pháp quốc tế và các Tổ chức Dân sự toàn cầu cần thiết.Chính đó là hiện tượng Thế giới đã tự BỪNG TỈNH lần thứ nhất, tạo ra một Thời đại văn minh mới.
Trong HỘI NHẬP TOÀN CẦU thế kỷ XXI hiện nay, vì chủ yếu chỉ lo mục tiêu GDP lớn hơn và lớn nhất, nên Thế giới thực tế lại phức tạp rắc rối và nguy hiểm hơn, vì đã xuất hiện ĐẠI NHẦM LẪN mới, khác hơn chúng ta vừa điểm qua rất nhiều. Yếu tố cá nhân, thậm chí từng quốc gia dân tộc riêng biệt đã không còn có ý nghĩa gì là quyết định duy nhất đáng để mọi người cứ xúm vào bình phẩm, phê phán, trách móc, thậm chí xỉ vả, chửi bới riêng rẽ về những biểu hiện cụ thể đúng – sai của riêng từng người nữa! “Tích – Tản” bây giờ đã mang tầm vóc TOÀN CẦU, phụ thuộc vào sự “Tích – Tản” mới NHẦM LẪN của toàn thể NHÂN LOẠI (chỉ lo “sống chết” cũng chỉ vì GDP cao hơn, chỉ vì muốn được “sung sướng” kiểu thú vật!) Liệu bây giờ Nhân loại có đủ thông minh, hiểu sâu rộng, toàn diện . . .tức là có thể TỰ BỪNG TỈNH lần thứ 2, tương tự sự Bừng tỉnh lần thứ nhất sau Đại chiến thế giới lần thứ II hay không ? Thực tế hiện nay là phần lớn Thế giới văn minh, những con người có văn hóa, thông thái, nhân đạo...đã nhận ra yêu cầu cùng TÌM CON ĐƯỜNG MỚI . Để làm rõ cái ý trên, cần phân tích thêm 2 NHÁNH lớn và mới, khá ĐỐI NGHỊCH nhau hiện nay của Nhân loại. Đó là:
1/ Nhóm các nước HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI – như đã đề cập - do Liên hiệp quốc đã bình chọn lâu nay, luôn luôn phấn đấu để đạt tối đa chỉ số GNH (sống thoả mãn “dễ chịu”, không cần rất giầu, người với người là bạn, không bóc lột lẫn nhau, môi trường sinh thái trong lành, xã hội có văn hóa, không xì ke ma túy, không tranh chấp xâm chiếm các nước khác, không phí tiền của chuẩn bị chiến tranh, tức là lấy HÒA BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG lành mạnh làm mục tiêu cuộc sống văn minh. Các nước này đã biết “Tích” những cái đúng và tránh những cái sai của cả 2 phe Tư bản và Cộng sản. Nên khi “Tản” thì các nước này đã chọn giải pháp khá thông minh: Để toàn dân, cả người giầu lẫn người nghèo, cả trí thức lẫn công nhân, đều được Tự do Dân chủ công khai lựa chọn người thực sự tài giỏi, có trí tuệ và có đạo đức lên lãnh đạo đất nước, đã không chọn GDP (Tổng thu nhập quốc gia) làm mục tiêu cốt lõi của phát triển đất nước,mà chọn phát triển GNH (Tổng hạnh phúc toàn dân) làm mục tiêu cao đẹp quan trọng nhất của quốc gia dân tộc. (Nghĩa là không cần dùng mọi sức mạnh, sáng kiến, trí thức, mưu mẹo nham hiểm để tàn phá hủy diệt môi trường thiên nhiên, xã hội và con người; không bành trướng xâm lược các nước khác; sẵn sàng chịu giảm 15 -20% GDP để đảm bảo phục vụ văn hóa đạo đức văn minh xã hội). Họ có được những TƯ DUY LÀNH MẠNH TIẾN BỘ ĐÓ chính cũng là do bởi họ cũng đã TRẢI QUA các bước đi NHẦM LẪN, lạc hậu, tối tăm, u mê, điên dại . . . như có nước hiện nay đang lặp lại và mới đang đi tới!
2/ Nhóm đi theo Tư duy, Đường lối của Chủ nghĩa Đại hán Trung quốc. Nhóm này, vì đi sau, nên vẫn muốn dùng sức mạnh và mọi thủ đoạn để cạnh tranh, tàn bạo, bất kể hậu quả tàn phá môi trường thiên nhiên và văn hóa đạo đức xã hội, tạo nguy cơ chiến tranh để đẩy mạnh GDP lên đứng đầu thế giới. Vì Trung quốc là mũi nhọn dẫn đầu của hướng này, nên cần nêu mấy điểm chủ chốt sau đây: Để tập hợp (Tích) được sức mạnh toàn dân nghèo cho đấu tranh giành độc lập dân tộc, TQ đã vận dụng (Tích và Tản) chủ nghĩa Mác – Lê như một công cụ. Nhưng sau thắng lợi 1949, thì TQ đã hoàn toàn quay trở lại (Tích) kiểu Chủ nghĩa Đại hán trước kia, là thứ chủ nghĩa vốn dĩ luôn luôn bành trướng xâm lược. Biểu hiện: Bức Vạn Lý trường thành chính là di chứng lịch sử,là cột mốc tự bảo vệ nền độc lập thủa ban đầu của dân tộc Đại hán. Năm 1949, lặp lại đường lối truyền thống của CN Đại hán, TQ đã cho quân chiếm ngay thêm mấy nước nhỏ yếu Tân cương, Tây tạng, Nội mông . . .; Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố chính ông chẳng cần biết CN Mác – Lê là cái gì, đã coi “Mèo trắng cũng như mèo đen”, miễn làm sao TQ “Tích - Tản” trở nên to lớn hùng mạnh nhất thế giới; TQ chẳng cần phân biệt chế độ chính trị, nhằm “Tích” được cả Đài Loan, Hồng công và Ma cao; Cương quyết chống tự do mà biểu hiện rõ nhất là đại Thảm sát Thiên an môn, Tiêu diệt dân chủ bằng “Cách mạng văn hóa”, tàn sát Pháp luân công...; Phát triển kinh tế GDP bằng mọi giá, nên đã không thể ngăn chặn nổi những nhánh tạo GDP rất man dại, cực kỳ vô nhân đạo (như đã và đang thấy); Tư tưởng Đại hán vì rất thiển cận (vì còn lo cả hết tài nguyên thiên nhiên về lâu dài), đã thúc đẩy TQ đánh chiếm cả Biển Đông, chẳng coi “tình hữu nghị anh em” và luật pháp quốc tế là cái gì ! Nay lại đang bằng mọi thủ đoạn khôi phục (Tản) “con đường tơ lụa” của Đại hán, và đang lặp lại các con đường kiểu thực dân đế quốc thủa xưa để tràn ra nhằm “Tích” tiếp của cải của các nước khác . . .
Theo quy luật Thiên nhiên Trời đất thì con người bình thường chỉ cao không quá 2 mét, nặng không quá 120 kg. Nếu ai đã vượt quá những chỉ số “vũ trụ” đó thì đều là DỊ DẠNG, nếu không ốm đau thì cũng u mê, ngờ nghệch hay lập dị... Mọi đất nước cũng hình thành và tồn tại theo quy luật phổ quát của Tạo hóa, đảm bảo sự phát triển và tương tác nội bộ và với chung quanh là tự nhiên hợp với Trời đất, với Lòng người. Vì vậy hầu hết các nước trên thế giới, sau nhiều biến đổi, tiến hoá, đều chỉ dưới vài ba trăm triệu dân là cùng. Nhưng chủ nghĩa Đại hán Trung quốc qua bao thế kỷ, đã sớm dùng sức mạnh cường quyền và mưu mẹo xảo quyệt để tích được bao quốc gia dân tộc vào, nay đã lên tới hơn 1,4 tỷ dân, thì đương nhiên hoặc là sẽ LOẠN, hoặc là phải lợi dụng tôn giáo nào đó để hỗ trợ DẸP LOẠN (Khổng giáo “Trung quân, Tam tòng tứ đức” và “Mưu lược Tôn tử” cộng với “Bàn tay sắt” (Chủ nghĩa Đại hán và Chủ nghĩa Cộng sản), (trường hợp Ấn độ là đặc biệt vì là một nước Đạo Phật toàn tòng hiền lành nhân đạo, nên mới tránh được loạn). 
NHƯNG chẳng bao lâu nữa, THEO QUY LUẬT, khi sự thông minh hiện đại tự do dân chủ và KHKT hiện đại của Loài người nó lan truyền (“Tích – Tản”) sâu rộng đến tận các địa phương dân tộc của Trung quốc - đó là điều không thể ngăn chặn được trong thời đại thông tin 4G, 5G và cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay - thì đương nhiên, cũng như các Đại đế phương Tây to lớn khác trước đây, Đại đế Trung hoa cũng sẽ được nhân dân thế giới giúp tự giải thể như Đại đế Liên xô vừa qua mà thôi. (Tuy nhiên có nhiều người cho rằng, đây chỉ là “lý thuyết”, bởi “tự do dân chủ và văn minh, đạo đức …” không thể “tràn” vào được TQ Đại hán đầy mưu lược nham hiểm như họ đang quyết tâm ngăn chặn) 
Vậy là, Loài người vừa qua đã chọn nhầm hướng phát triển chung và lớn nhất là RA SỨC BẰNG MỌI GIÁ, (kể cả phát triẻn mạnh công,nông, thương nghiệp độc hại, công nghiệp chiến tranh) để đẩy mạnh phát triển GDP, nên đã gây ra biết bao lệch lạc, mất cân đối, tàn phá hết thiên nhiên và môi trường sống của CON NGƯỜI, thậm chí gây cả chiến tranh hủy diệt. Nay những nước văn minh đã NHẬN THẤY, cái CẦN THỰC SỰ là CON ĐƯỜNG MỚI đem lại HẠNH PHÚC SUNG SƯỚNG CHO CON NGƯỜI chính là GNH: Hòa bình, Nhân đạo, sống Dễ chịu, Văn minh, Tử tế với nhau, NGƯỜI VỚI NGƯỜI LÀ BẠN (kể cả với các nước láng giềng), chẳng cần cạnh tranh thắng thua hơn kém, chiến tranh, hay mưu mẹo hủy diệt lẫn nhau để rồi chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ làm tan nát tất cả. Nếu Trung quốc từ bỏ hẳn Chủ nghĩa Đại hán bành trướng xâm lược để giác ngộ tiến lên theo kịp để hòa cùng với toàn thế giới văn minh (dẫn đầu là Hoa Kỳ), biết dành hết tiền của nhân tài vật lực ra xây dựng kiến thiết hòa bình (không dồn cả tiền cho chuẩn bị chiến tranh bành trướng xâm lược) thì chính đất nước Trung quốc sẽ rất phồn vinh, nhân dân sẽ sung sướng, tạo lập lại được đại gia đình các dân tộc độc lập thủa xưa, thì chắc chắn các siêu cường khác cũng yên tâm ngả theo chiều hướng GNH này, còn Liên hiệp quốc sẽ có thể trở thành Chính phủ toàn cầu và do đó có thể thực hiện được Quyết định toàn thế giới thủ tiêu vũ khí giết người hàng loạt và cũng mở đường cho việc giải quyết ổn thỏa nạn KHỦNG BỐ quốc tế hiện nay, và tổ chức GIẢI QUYẾT VĂN MINH KHOA HỌC có KẾT QUẢ MỌI VẤN ĐỀ LỚN KHÁC CỦA HÀNH TINH VỀ LÂU DÀI.
--
 Nói tóm lại: Chính con đường vì mục tiêu GDP quá nóng vội cực đoan sai lầm đã và đang làm Thế giới RỐI LOẠN, bên bờ vực tự hủy diệt; những người càng hăng hái, sốc vác (nhưng lại THIÊU NĂNG TRÍ TUỆ) mà ĐI NHầM ĐƯỜNG thì lại càng làm thế giới, quốc gia “điên loạn” hơn. Do đó Thế giới văn minh không thể tiếp tục ĐI NHẦM ĐƯỜNG nữa, mà phải quyết tâm từ  bỏ dần dần mục đích GDP cực đoan sai lầm, để vận dụng có chọn lọc cách mạng công nghiệp 4.0 hướng về mục tiêu GNH hòa bình, dễ chịu, hạnh phúc, sung sướng, đồng thời  từng bước xây dựng Liên hiệp quốc trở thành Chính phủ toàn cầu để phối hợp, bàn bạc, thiết kế chu đáo, toàn diện, đồng bộ trên quy mô toàn thế giới khắc phục có hiệu quả những sự BẤT HỢP LÝ và TỒN TẠI đã hình thành mấy thế kỷ vừa qua, nhằm tiến lên và phục hồi Thiên nhiên tươi đẹp, tiến vào Vũ trụ, mà GNH là chỉ số tổng hợp đầy đủ tiêu biểu nhất. Đây chính là sự BỪNG TỈNH lần thứ 2, cần tạo lập PHE ĐỒNG MINH  mới để thực hiện, nhưng không cần Đại chiến thế giới thứ III mới giúp cho TQ nhận thức ra được.
Xem ra Việt Nam ta chính là NẠN NHÂN của con đường cũ với những SAI LẦM kéo dài từ xa xưa của các nước lớn. Nay Việt Nam cùng thế giới đã nhận ra con đường mới, sẽ ĐẠI ĐOÀN KẾT, CẢI CÁCH TRIỆT ĐỂ, cố phấn đấu ngay từ hoàn cảnh hiện nay theo hướng văn minh tiến bộ GNH để VN trở thành một trong những vườn hoa tươi đẹp nhất hành tinh. Nên nhớ, đừng gắng sức trong tham nhũng mưu mẹo tàn bạo xấu xa để giầu có “nứt đố để vách”, hay để nắm được độc quyền, vì ai khi chết cũng ra đi với 2 bàn tay trắng, nên đừng để lại những tiếng xấu tham lam tàn ác trên đời (như Hit le, Mutsôlôni, Stalin, Mao Trạch Đông). RẤT HY VỌNG Trung quốc cũng sẽ BỪNG TỈNH, để sẽ trở thành người LÁNG GIÊNG HỮU NGHỊ ĐOÀN KẾT như nhân dân toàn thế giới đang mong ước.
Đã hoàn chỉnh, tháng 7, 2017
                         Tư duy Tập thể
--
Bình luận sơ lược về 3 Siêu cường 
Tình hình thế giới rất phức tạp.Nếu không nhận thức rõ sẽ lại vấp thêm những sai lầm mới.Xin bàn tiếp những MÂU THUẪN CHÍNH giữa các nước lớn, nổi nhất là Hoa Kỳ, Nga và Trung quốc.Muốn bàn vào cái nền móng tạo ra chiến lược của các nước lớn này, cần phân tích vào bản chất của từng quốc gia dân tộc nói trên.
Hoa kỳ là nước văn minh hiện đại nhất trong khối các nước Tư bản. Trên cơ sở “Hợp chủng quốc” (không dân tộc nào áp đảo dân tộc nào), Tự do Dân chủ được thỏa mái tự nhiên công khai minh bạch cạnh tranh tài giỏi, nên toàn dân đều buộc phải cố gắng tài giỏi thông minh. Qua cạnh tranh chọn lọc mãi nên đã gò lại chỉ còn có hai Đảng tài giỏi nhất thay nhau chiếm lĩnh được quyền lãnh đạo, nhưng vẫn cần phải lựa chọn quyết định dựa theo ý Dân. Lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới chủ yếu để duy trì hòa bình phục vụ tư do bình đẳng giao thương cạnh tranh là chủ yếu. Còn ai được chọn lên làm lãnh đạo thì đương nhiên càng phải rất thông minh tài giỏi. Họ không muốn tự gây chiến tranh xâm lược, trừ trường hợp bị NHẦM LẪN hay ÉP BUỘC, hơn thế lại muốn giữ hoà bình để được thi thố cạnh tranh văn hoá, tài năng trí tuệ, bởi đó là điểm mạnh chiến lược cơ bản của họ. . . Nhưng mặt dễ gây sai lầm nhất của nước này chính là, thứ nhất, quá dễ dàng chấp nhận căn bệnh CÁ NHÂN CHỦ NGHĨA, ý muốn và quyền lợi cá nhân (mạnh được, yếu thua; lợi nhuận và GDP là trên hết) rất dễ lấn át quyền lợi TẬP THỂ, quyền lợi Quốc gia dân tộc. Thứ hai là tuy có TỨ QUYỀN PHÂN LẬP, nhưng không có THẾ LỰC NÀO LÀM TRỌNG TÀI CAO NHẤT như các nước Tư bản khác khi họ vẫn để lại ngôi Vua ngồi trên cao cầm cân nẩy mực khách quan, như Anh quốc, Nhật bản, Thái lan, v.v.  . . để tránh được hiện tượng chao đảo chính trị quá lớn, không cần thiết. Chính vì vậy, người ta đã nhận xét: “Nước Mỹ vừa là Thiên đường, vừa là Địa ngục. Nhưng thực tế nước Mỹ đang là một Bãi chiến trường”; Thứ ba là vì Hoa Kỳ đã giầu có mà lại càng tự do dân chủ mở cửa rộng rãi cho nhân dân các nước du nhập vào làm ăn sinh sống thì càng ngày càng biến nước này thành cái CHỢ TRỜI trên thế giới. Do đó kẻ thù của Hoa Kỳ có điều kiện tốt hơn mọi nơi khác trên thế giới để THÂM NHẬP sâu rộng vào mọi hang cùng ngõ hẻm của Hoa Kỳ để ăn cắp hết công nghệ tiên tiến, và thực thi âm mưu chia rẽ, tàn phá nước này NGAY TỪ BÊN TRONG. Tóm lại, không có cái tốt, cái giỏi nào là không phải trả giá ! Hiện nay cái giá sai lầm CÁ NHÂN CHỦ NGHĨA, TỰ DO QUÁ TRỚN và RẤT CHỦ QUAN TỰ MÃN nên đã NGU NGƠ KHINH ĐỊCH là CÁI GIÁ ĐẮT NHẤT mà Hoa Kỳ cần phải trả là đang diễn ra rất rõ ràng. Chắc chắn văn minh tài giỏi Dân chủ Tự do thực sự như Hoa Kỳ thì tin rằng họ sẽ đủ trí tuệ để đoàn kết lại khắc phục được sai lầm.
Trung quốc lại là quốc gia dân tộc có TƯ DUY ngược hẳn lại so với Hoa Kỳ: Chế độ Vua chúa độc tôn dân tộc Hán – được hiểu là CON TRỜI – độc quyền lãnh đạo từ bao thế kỷ nay đã thành BẢN CHẤT ĐƯƠNG NHIÊN và rất TỰ NHIÊN chưa thấy thay đổi về bản chất. Nhân dân không được hưởng tự do dân chủ, không được tự cạnh tranh thi thố tài giỏi. Đối với quốc gia thì Nhân dân nhất mực phải TRUNG THÀNH và TUÂN THEO LỆNH VUA, bởi rằng, từ Vua đến Dân đều cho rằng nước mình là CON TRỜI, nên ngay trong TƯ DUY THẦM KÍN đã nghĩ rằng, TQ đương nhiên phải được làm TRUNG TÂM CỦA THẾ GIỚI (!), phải đứng đầu NHÂN LOẠI (!). Sai lầm của Chế độ DÂN TỘC CHỦ NGHĨA cực đoan mê tín siêu hình này là đã KÌM HÃM VĂN MINH TIẾN BỘ CỦA NHÂN DÂN, của cả Quốc gia dân tộc (TQ tiến bộ lên được về khoa học công nghệ là do đã học tập và cóp nhặt, tình báo lấy không được từ phương Tây, và đã biết theo cơ chế thị trường tư bản), nhưng lại rất MƯU LƯỢC, bảo vệ được bí mật quốc gia, bịt mắt và lừa dối được nhân dân và thiên hạ; dồn sức đẩy mạnh thật nhanh lực lượng quân sự, rất tập trung được lực lượng, ý chí và đại mưu mẹo để thực hiện được những âm mưu lớn, thậm chí là rất xấu.Nước Trung quốc chỉ là Thiên đường của giới Lãnh đạo độc quyền. CHỦ NGHĨA DÂN TỘC CỰC ĐOAN hiện nay ở TQ  thì không thể nào là TỐT được cho nhân dân TQ và cho cả thế giới, như đang thấy, và rồi họ sẽ phải trả giá, đúng theo quy luật của Thiên nhiên Trời đất. Hãy cố giúp Lãnh đạo TQ nhận ra SAI LẦM,từ bỏ ý đồ Đại hán xưa cũ (từ bỏ “Mạt pháp”) để đuổi kịp văn minh thế giới, theo gương 10 nước “hạnh phúc nhất thế giới” nhắm tới mục tiêu GNH hòa bình, hạnh phúc, sung sướng  (Thiên đường cho cả toàn dân, tức là lập lại “Chính pháp”), không cần xâm chiếm tài nguyên, đất đai hay làm hại các nước khác, mà phải sung sướng bằng con đường  mới có trí tuệ và văn minh nhân đạo của toàn NHÂN LOẠI .
Nước Nga là nước rất đặc biệt: Cũng đã trải qua chế độ phong kiến, đã biêt thế nào là sự tồi tệ của Chủ nghĩa Dân tộc cực đoan của Nga Hoàng. Sau đó lại trải qua gần 1 thế kỷ chế độ C

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133506