Trước khi bàn giải quyết mọi chuyện cụ thể cần nhìn lại toàn cảnhThế giới!

19 Feb 2018

1. Bộ phận đi TIÊN PHONG của Thế giới văn minh hiện nay, tại Thế kỷ XXI này, chính là 10 NƯỚC HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI do Liên hiệp quốc bình chọn và thừa nhận. Vậy phải thấy kết quả đó là KHÁCH QUAN, TRUNG LẬP và ĐÚNG ĐẮN! 10 nước này ở đâu ra?

- Tất cả họ đều là các nước Tư bản chủ nghĩa văn minh nhất, đã bỏ qua được các chặng đường phát triển lịch sử từ thấp lên cao của Nhân loại để đi theo Thể chế XÃ HỘI DÂN CHỦ hiện đại, tức chủ nghĩa Hậu tư bản, hay chủ nghĩa Xã hội đích thực (xem định nghĩa trong Google hay Facebook);

- Họ đã trải qua hoặc đã biết thế nào là chủ nghĩa Phong kiến (kể cả chủ nghĩa Đại hán), chủ nghĩa Thực dân, chủ nghĩa Đế quốc, chủ nghĩa Phát xít, chủ nghĩa Cộng sản... Họ đã quyết định từ bỏ những thứ được cho là xấu sa tồi tệ xưa cũ tồn tại trong các thứ chủ nghĩa cũ đó và chọn lọc, thu nhận những cái còn đúng của chúng.

- Họ không giầu nhât thế giới, nhưng họ lại được coi là sướng nhất thế giới, bởi họ không nhắm có GDP (Tổng thu nhập quốc dân và thu nhập cá nhân) cao nhất thế giới, mà chỉ nhắm tới GNH (Tổng hạnh phúc toàn dân) cao để tất cả mọi người dân ngày một sung sướng hơn!

- Các nước này đã biết học những cái đúng, tránh những cái sai của chủ nghĩa Tư bản và Chủ nghĩa Cộng sản: Biết để toàn dân, cả người giầu lẫn người nghèo, cả trí thức lẫn công nông, đều được TỰ DO DÂN CHỦ CÔNG KHAI lựa chọn người thực sự THÔNG MINH TÀI GIỎI, có VĂN HOÁ, TRÍ TUỆ và ĐẠO ĐỨC, có được TƯ DUY đúng, hướng tới chặng đường VĂN MINH nhất tiếp theo của Nhân loại – dù những người đó ở giai cấp nào - lên lãnh đạo đất nước; đã xây dựng và sống theo PHÁP LUẬT văn minh đầy đủ nghiêm chỉnh, chứ không chỉ sống theo độc đảng công nông toàn trị, chỉ biết lấy chỉ thị của Đảng ở mọi cấp ép buộc nhân dân thay cho pháp luật; đã không chủ trương tập trung mọi sức mạnh, tri thức, sáng tạo, mưu mẹo nham hiểm để rất vô tình tàn phá hủy diệt môi trường thiên nhiên, xã hội, tha hóa con người và chèn ép xâm lược các nước khác... như đã và đang xẩy ra, có nghĩa là: Đã không chọn GDP, mà đã chọn GNH làm mục tiêu phát triển cao nhất của đất nước và gia đình. Hơn nữa, đã sẵn sàng chịu giảm từ 15 – 20% GDP để có điều kiện cho cả nước đảm bảo hòa bình, văn minh, nhân đạo và tiến bộ hạnh phúc chung của toàn thể xã hội... Nếu tất cả các nước đều như vậy thì toàn Nhận loại sẽ hạnh phúc biết bao?

2. Nếu trong một đoàn người đang du hành mà có đủ các lớp người già trẻ, gái trai, lớn bé, giầu nghèo... người đi trước, kẻ đi sau thì đều là một chuyện thường tình. Đối với XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI cũng vậy.Quy luật tự nhiên tuần tự của SỰ TIẾN HÓA là điều khách quan. Nước nào cũng tiến bước theo sự phát triển chung, nhưng phụ thuộc vào hoàn cảnh điều kiện của mình, vì vậy, có nước đi trước rất xa, có nước rất tụt hậu ..., và người đi sau lặp lại bước đi của người đí trước, là chuyện cũng dễ hiểu, thậm chí không thể tránh được. Vấn đề không phải là chê trách, thoá mạ nhau, mà là nên giúp người ta thấy rõ, tại sao lại TỤT HẬU như vậy và rất cần tránh lặp lại những điều xấu xa của những người đi trước.

3. Lại nữa: Chính sai lầm của chủ nghĩa tư bản cổ điển (1,2 thế kỷ trước) đã làm nẩy sinh ra chủ nghĩa Mác, nhưng chính chủ trương tiêu diệt chủ nghĩa tư bản của Chủ nghĩa Mác đã vô tình buộc chủ nghĩa tư bản phải cải cách và tiến bộ vượt lên để chiến thắng chính mình và chiến thắng chủ nghĩa xã hội sai lầm như đã thấy. Đó chính là sức mạnh tự nhiên được nhân dân ủng hộ của Chủ nghĩa Tư bản. Vì vậy có thể nói: Chủ nghĩa Tư bản chính là giai đoạn đi trước của Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ (Các Mác); Chính nước Anh đã dẫn đầu tạo ra Hoa kỳ, còn chính Hoa kỳ đã vô tình giúp Trung quốc dựng lại Chủ nghĩa Đại hán, nhưng chính Chủ nghĩa Đại hán lại lặp lại phần sai lầm nặng nề quan trọng nhất của quá khứ lịch sử buộc Thế giới phải BỪNG TỈNH LẦN THỨ II, và đó chính là cái điều  QUAN TRỌNG NHẤT của toàn Nhân loại hiện nay mà chúng ta đang cần bàn. Vậy ta có cần trách chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản hay Chủ nghĩa Đại hán Trung quốc? Không cần thiết vì đó là kết quả thể hiện từng bước sớm muộn khác nhau của quy luật tiến hóa tất yếu của Nhân loại. Vì vậy, anh em trí thức thông minh, tuấn tú trong Nhóm chúng tôi cho rằng, không cần VẠCH VÒI PHÊ PHÁN MÃI VÀO NHỮNG CÁI SAI ĐÃ XẨY RA trên thế giới và tại Việt nam trước đây nữa, mà cho rằng, cái gì ĐƯƠNG NHIÊN NÓ PHẢI XẨY RA THEO ĐÚNG QUY LUẬT, thì chúng đã và sẽ xẩy ra, cho nên, chúng ta chỉ cần bàn để làm rõ: Cần và nên làm như thế nào là TỐT NHẤT đối với những CÁI SẼ XẨY RA (BỪNG TỈNH, ĐỘT PHÁ, KHỞI NGHIỆP, KIẾN TẠO ...) cho Đất nước và cho toàn Thế giới trong tương lai, tức là cùng tìm ra CON ĐƯỜNG ĐI MỚI TỐT ĐẸP HƠN!

4. “Nhiệm vụ cấp bách và trước hết bây giờ là xây dựng chính trị mới: Tư tưởng hay “Cách nghĩ” sẽ là “Chính trị” một khi chi phối sự phát triển của Đất nước. Bởi “Nghĩ” thế nào, sẽ “Làm” và có “Kết quả” thế đấy, hay Chính trị thế nào thì Quản trị, Kỹ trị và đất nước sẽ thế đấy, nên chính trị phải phù hợp Xu thế phát triển tất yếu. Chính vì thế, cần chú trọng xây dựng đường lối, chính sách theo các tư tưởng phổ quát của Nhân loại, cũng như cần góp phần xứng đáng cho sự nghiệp thúc đẩy thế giới tiến bộ... Vậy nên, nhiệm vụ trước hết và cấp bách bây giờ là xây dựng chính trị mới (Trích trong “Suy ngẫm về Tuyên ngôn phát triển” của SENA, 2017). Vì vậy, ta tạm lấy tấm gương 10 nước Hạnh phúc nhất thế giới được miêu tả ở trên làm thí dụ sống về “Tư tưởng phổ quát của Nhân loại” để Thế giới tham khảo cho mục đích BỪNG TỈNH tạo ra một Thế giới mới, để các nhà chiến lược lấy đó làm mô hình sống cho mục tiêu nghiên cứu của mình...

5. Lâu nay được hiểu khái quát rằng, cái gì SẼ XẨY RA, THEO QUY LUẬT, NÓ CŨNG SẼ PHẢI TỰ XẨY RA, việc gì cần phải bàn nhiều? Nhưng vẫn cần bàn để cho rõ, có đầu, có đuôi cho toàn dân – những ÔNG CHỦ - vì không phải “ông chủ” nào cũng quan tâm đến chính trị, cũng đầy đủ trí tuệ và cũng BỪNG TỈNH, nên khi bỏ phiếu chọn người tài và đạo đức lên lãnh đạo, thì “ông chủ” vẫn có thể chọn nhầm. Vì vậy, như ở Hoa kỳ, người ta đã phải lấy số phiếu của Đại cử tri (nghị viên) làm yếu tố quyết định. Nhưng do đó, kẻ địch lại có thể mua chuộc đại cử tri làm méo mó quyết định của đất nước.Hãy nhìn tình hình EU, sự kiện Brexit, các diễn biến hiện nay của Hoa kỳ, Chủ nghĩa khủng bố, Chủ nghĩa Đại hán hồi sinh và hiện đại hoá tại Trung quốc, Nghị quyết Liên hiệp quốc cấm vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu... rắc rối, khó khăn phức tạp đến dường nào.

6. Nếu SỰ BỪNG TỈNH LẦN THỨ NHẤT là Hình thành Phe đồng minh, tiêu diệt Chủ nghĩa Phát xít, lập ra Liên hiệp quốc, Hội đồng bảo an, Hệ thống luật pháp quốc tế và nhiều Tổ chức Xã hội dân sự đầy trí tuệ ... để đưa Nhân loại tiến lên, thì nay tất cả đều cần làm rõ đúng – sai có hệ thống để dẫn đến Nội dung BỪNG TỈNH MỚI tạo bước ngoặt lịch sử vĩ đại lần thứ II của toàn Nhân loại, cùng cách thức hình thành PHE ĐÔNG MINH MỚI nhắm đến hiệu chỉnh sửa chữa LÀM MỚI TỔNG THỂ toàn Thế giới lần thứ II. Hơn thế, các tầng lớp Trí tuệ của toàn NHÂN LOẠI cần thấy rõ trách nhiệm lớn lao dũng cảm đi tiên phong của mình. Còn sau đó mới nói đến Việt Nam hiện nay nên làm gì, và làm thế nào cho đồng bộ?

Nhân loại chắc chắn sẽ BỪNG TỈNH lần thứ hai bởi vì chính con đường cũ của Nhân loại là chỉ lấy mục tiêu GDP làm đầu, quá nóng vội cực đoan sai lầm đã và đang làm Thế giới RỐI LOẠN, bên bờ vực tự hủy diệt; những người càng hăng hái, sốc vác, mà ĐI NHẦM ĐƯỜNG (chủ yếu do thiếu trí tuệ và chưa đủ thông tin) thì lại càng làm thế giới và quốc gia “điên loạn” hơn. Cho nên đã đến lúc Nhân loại cần Bừng tỉnh để TÌM CON ĐƯỜNG MỚI lấy mục tiêu “Tổng hạnh phúc quốc gia và Thế giới” (tức GNH) làm mục tiêu tối thượng.

Hà Nội, tháng 11, 2017

            TƯ DUY TẬP THỂ

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133525