Chúng ta nên học tập sách lược thực hiện mục tiêu chủ yếu của Trung quốc

17 Jan 2018

Xin nói vắn tắt: Liên xô, Đông Âu, Trung quốc, Triều tiên và Việt nam đều xây dựng đất nước theo chế độ chính trị như nhau. Nhưng đảng và nhân dân Liên xô và Đông Âu đã chuyển hướng thắng lợi. Đó là do cả Đảng lẫn nhân dân Liên Xô và Đông Âu đều văn minh hiện đại hơn ta, có đầu óc Tư duy thực tế hơn, không giáo điều nhầm lẫn như chúng ta. Còn tại sao xã hội Trung quốc cũng lạc hậu không kém gì VN ta, lại sớm hòa bình đi theo cái thể chế chính trị sai lầm như chúng ta ngay từ năm 1949, nghĩa là nếu chúng ta mới bắt đầu xa vào cái thể chế sai lầm (tạo ra THAM NHŨNG TIÊU CỰC THA HÓA XÃ HỘI) như đang thấy từ năm 1975, thì TQ đã đi sâu vào sai lầm kiểu đó như chúng ta, nhưng trước ta gần 30 năm, nghĩa là nó NẶNG HƠN nước ta rất NHIỀU, chưa kể những sai lầm chính trị vĩ mô như sự kiện Thiên an môn, “cách mạng văn hóa”, “đại nhẩy vọt”, tiêu diệt Pháp luân công, bành trướng xâm lược , .v .v (mà nước ta không mắc phải). . .Nhưng tại sao TQ , nhìn bề ngoài, trên thực tế đã vượt qua  được gần hết mọi sai lầm  khó khăn đã xẩy ra ? Đó chính là bởi vì TQ đã gạt bỏ được mọi cái sai thứ yếu (dù cũng rất lớn, nhân dân TQ và nhân dân thế giới rất căm ghét) kể cả vẫn giữ nguyên Vị thế của Mao Trạch Đông (dù đã bị coi là sai 50%), cũng chưa đụng đến Giang Trạch Dân, để rất tập trung toàn lực vào MỤC TIÊU CAO NHẤT CỦA ĐẤT NƯỚC (Đại bá, hay  Hùng mạnh nhất thế giới . . ), vào cái điều rất “HÀO NHOÁNG” đã thu hút, làm HẤP DẪN NHÂN DÂN “an tâm” hơn…
    Chính vì vậy, Đảng ta, Nhân dân ta cũng nên học tập Đảng và Nhân dân TQ: Cố để những sai lầm khuyết tật thứ yếu, dù cũng có chỗ rất nặng nề ( và cũng do chính Đảng ta đã vô ý chủ động tạo ra trước đây) để tập trung chú ý vào Đại đoàn kết vì cái MỤC TIÊU CAO NHẤT của Đất nước trước đã, giống như sách lược cách mạng TQ đã và đang làm . Đương nhiên là không nên máy móc học tập TQ như trong Cải cách ruộng đất RẤT CỰC ĐOAN dẫn đến sai lầm trước đây, cũng như học tập TQ trong chống tham nhũng cực đoan như kiểu TQ hiện nay, vì  tầm cỡ xã hội đất nước của họ rất khác ta.
    Lấy một vì dụ rất nhỏ: Chúng ta đã tạo ra tình hình xã hội dẫn đến thói quen mua biên chế, mua quan bán chức, mua bằng cấp  . . .từ hàng chục năm vừa qua. Nay CON NGƯỜI đã mất bao nhiêu tiền của để thực hiện việc đó, tuy họ biết là đã sai, song họ vẫn cố bằng mọi mưu mẹo thủ đoạn êm re để THU HỒI LẠI VỖN “ĐẦU TƯ” . . . . .Nếu chúng ta cố tình triệt tiêu thói xấu ấy ngay lập tức, đương nhiên trong xã hội sẽ nẩy sinh bao sai lầm mới. Vậy là chúng ta nên ĐẠI ĐOÀN KẾT, tập trung sức lực trí tuệ sửa sai vào chính những cái SAI LẦM GỐC của thể chế chính trị của chúng ta thì sẽ có kết quả, cả việc lớn lẫn việc nhỏ, với hướng đó, cách mạng VN sẽ vững vàng ổn định có sức mạnh hơn, THẮNG LỢI cuối cùng sẽ về tay Đảng và Nhân dân VN ta.
Hà nội, ngày 16/1/2018
Vũ Duy Phú
 

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 141212