Nhân loại có thể BỪNG TỈNH lần thứ hai

31 Jan 2018

(Hay: gắn ngay GNH với Luận thuyết Tích – Tản)

         

Theo Luận thuyết Tích – Tản, CON NGƯỜI ai cũng đã được “Tích” vật chất, thông tin, trí tuệ suốt từ khi còn trong bụng mẹ, nhưng khi ra đời rồi thì mọi người đều phụ thuộc cả vào MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN và XÃ HỘI rộng lớn. Chính MÔI TRƯỜNG THIÊN NHIÊN và XÃ HỘI đã Tích và Tản ra Nhân loại, ra các Quốc gia dân tộc, và ra tất cả chúng ta.

          Giống như Thiên nhiên cây cỏ trong Trời đất, mỗi Dân tộc sinh ra như một rừng hoa, rất đa dạng, trong đó có những nhân tài như những bông hoa đẹp góp phần tạo nên Thiên nhiên hùng vĩ xanh tươi, nhưng cũng có những con người tiểu nhân, kỳ dị, ngu xi, lẫn lộn, tương tự những bông hoa dại, làm cho nội bộ nhiều Quốc gia Dân tộc trở nên lạc hậu, rối loạn, điên đảo . . .

          Ngày nay, sang thế kỷ 21, Toàn cầu đã hội nhập sâu rộng, khó có quốc gia nào có thể tồn tại riêng biệt. Nhiều Quốc gia dân tộc đã “Tích – Tản” ra Thế giới những cái tốt đẹp văn minh, nhưng nhiều quốc gia dân tộc cũng đã “Tích – Tản” ra chung quanh những điều xấu xa, lạc hậu và điên loạn . . .Tình hình đó có thể lại tiếp tục làm thui chột, thậm chí hủy diệt những vườn hoa tươi đẹp hùng vĩ của Nhân loại. Để khắc phục, chúng ta cần rà lại lịch sử Loài người.

          Thủa xưa khi con người còn sống hoang sơ cách biệt, sự tốt xấu chỉ chủ yếu xẩy ra trong từng nước với chủ nghĩa Nô lệ, Phong kiến. Trong mỗi nước thì Vua, Hoàng đế là chúa tể - tức độc quyền chuyên chế tập trung vào MỘT NGƯỜI. Vua mà nhân đạo, thông minh thì đất nước hòa bình, an vui, giầu có, sung sướng. Vua nhầm lẫn, ngu dốt hay điên dại . . .thì đất nước loạn lạc, đảo điên, nhân dân thường đứng lên chống lại nhà Vua. Đó là biểu hiện sơ đẳng nhất về Luận thuyết “Tích – Tản” trong thiên nhiên – vũ trụ về lĩnh vực chính trị. Sau đó , CON NGƯỜI phát triển hiểu biết dần lên, dẫn đầu là các nước Phương Tây, không chịu chấp nhận sống nô lệ vào MỘT NGƯỜI như vậy, đã đấu tranh phá tan xiềng xích nô lệ, phong kiến, lập ra Chế độ Tư bản (gần 3 thế kỷ trước đây): Tức chế độ Tự do Dân chủ Bình đẳng cạnh tranh sinh tồn. Từ đó ai thông minh tài giỏi (Tích giỏi) và làm ăn hiệu quả (Tản giỏi) thì giầu có sung sướng. Ai ngu đần, lười nhác hay hoàn cảnh khó khăn thì nghèo khó hơn, phải bán dần tài sản, phải đi làm thuê (thành công nông vô sản, vì đã tự “Tích – Tản rất lơ mơ). Do khả năng “Tích – Tản” của BẢN THÂN khác nhau đó nên Xã hội đã tự nhiên chia ra làm hai loại người: GIẦU và NGHÈO   Từ đó trên thế giới nẩy sinh ra thêm 2 xu hướng lớn mới:     

Một là, khi Tư bản phương Tây đã tạo ra xã hội văn minh tiến bộ hùng mạnh (Tích khá giỏi) thì, do lòng tham không đáy, họ bắt đầu tràn sang “kiếm chác” vơ vét tài nguyên sức lao động của các nước lạc hậu (Tản ra) dưới dạng chủ nghĩa Thực dân, và tràn sang lẫn nhau dưới dạng chủ nghĩa Đế quốc, Phát xít . . .Khi đó vấn đề NHẦM LẪN, SAI SÓT, không còn ở tầm mức cá nhân nữa, mà đã là SAI LẦM, THAM TÀN ĐỘC ÁC của cả quốc gia dân tộc.Đây là xu hướng rất CỰC ĐOAN về TỰ DO CẠNH TRANH TÀI NĂNG, Mạnh được – Yếu thua, chỉ lo sao cho GDP (Tổng thu nhập quốc dân) thật lớn, tàn phá môi trường thiên nhiên và xã hội, rất thiếu nhân đạo, tử tế, do “Tích” chưa được đầy đủ, văn minh, toàn diện, chưa lường được hết đầu óc Dân tộc mạnh mẽ ghê gớm của các nước bị thua thiệt, tức chưa nhận biết đầy đủ quy luật của Tạo hóa.

Hai là: Xuất phát (Tích thông tin hiện tượng) từ nạn bóc lột tàn bạo của chủ nghĩa Tư bản thời kỳ đầu, đã nẩy sinh (Tản ra tư duy) Chủ nghĩa Mác (người Đức) xúi dục hướng dẫn công nhân nổi lên dùng vũ lực đập tan chế độ Tư bản, giành chính quyền về tay giai cấp vô sản, để dần dần tạo lập “Thiên đường” trên trần gian. Đây cũng lại là một tư duy rất CỰC ĐOAN theo chiều ngược lại. Các Mác khi còn trẻ đã không hiểu được rõ ngay rằng: Thặng dư giá trị lao động của giai cấp Tư bản, của giới Trí thức là cao hơn hẳn thặng dư giá trị lao động của giai cấp công nhân rất nhiều. Vì do thiểu năng trí tuệ (nên mới nghèo hèn, vô sản) nên khi lên cầm quyền mới gây ra bao tai ương, khuyết tật và thói hư tật xấu mới; cái xấu, tàn bạo, và U MÊ đã vượt hơn hẳn những cái đã xẩy ra trước đây dưới thời chủ nghĩa Tư bản.

          Do MÂU THUẪN QUỐC TẾ xuất phát từ 2 loại người và 2 hệ tư duy đối nghịch nhau nói trên (do “Tích” và ”Tản” đều chưa đủ độ chín, thậm chí rất sai lầm) nên đã nẩy sinh ra Chủ nghĩa Phát xít và Đại chiến thế giới II 1942- 1945. Thực tiễn đó đã buộc phần Thế giới thông minh phải “Tích” lại thành PHE ĐỒNG MINH để “tản” ra tiêu diệt Chủ nghĩa phát xít, lập lại hòa bình để bắt đầu giai đoạn “Tích” mới, chính đó là hiện tượng Thế giới đã tự BỪNG TỈNH lần thứ nhất, tạo ra một Thời đại văn minh mới: đã lập ra Liên hiệp quốc,Hội đồng bảo an, Hệ thống luật pháp quốc tế và các Tổ chức Dân sự toàn cầu cần thiết.

          Trong HỘI NHẬP TOÀN CẦU thế kỷ XXI hiện nay, Thế giới thực tế phức tạp rắc rối hơn chúng ta vừa điểm qua rất nhiều. Yếu tố cá nhân, thậm chí từng quốc gia dân tộc riêng biệt đã không còn có ý nghĩa gì là quyết định duy nhất đáng để mọi người cứ xúm vào bình phẩm, phê phán, trách móc, thậm chí xỉ vả, chửi bới riêng rẽ về những biểu hiện cụ thể đúng – sai của riêng từng người nữa! “Tích – Tản” bây giờ đã mang tầm vóc TOÀN CẦU, phụ thuộc vào sự “Tích – Tản” mới của toàn thể NHÂN LOẠI, có đủ thông minh, sâu rộng, toàn diện . . .tức là có thể TỰ BỪNG TỈNH lần thứ 2, tương tự sự Bừng tỉnh lần thứ nhất sau Đại chiến thế giới lần thứ II hay không ? Thực tế hiện nay là phần lớn Thế giới văn minh, những con người có văn hóa, thông thái, nhân đạo . .đã nhận ra điều này. Để làm rõ cái ý trên, cần phân tích thêm 2 NHÁNH lớn và mới, khá ĐỐI NGHỊCH nhau hiện nay của Nhân loại. Đó là:

          1/ Nhóm các nước HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI do Liên hiệp quốc đã bình chọn lâu nay, luôn luôn phấn đấu để đạt tối đa chỉ số GNH (sống thoả mãn “dễ chịu”, không cần rất giầu, người với người là bạn, môi trường sinh thái trong lành, xã hội có văn hóa, không xì ke ma túy, không tranh chấp xâm chiếm các nước khác, không phí tiền của chuẩn bị chiến tranh, tức là lấy HÒA BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG làm mục tiêu cuộc sống văn minh. Các nước này đã biết “Tích” những cái đúng và tránh những cái sai của cả 2 phe Tư bản và Cộng sản. Nhưng khi “tản” thì các nước Bắc Âu đã chọn giải pháp khá thông minh: Để toàn dân, cả người giầu lẫn người nghèo, cả trí thức lẫn công nhân, đều được Tự do Dân chủ công khai lựa chọn người thực sự tài giỏi lên lãnh đạo đất nước, đã không chọn GDP (Tổng thu nhập quốc gia) làm mục tiêu cốt lõi của phát triển đất nước,mà chọn phát triển GNH (Tổng hạnh phúc toàn dân) làm mục tiêu cao đẹp quan trọng nhất của quốc gia dân tộc. (Nghĩa là không cần dùng mọi sức mạnh, sáng kiến, trí thức, mưu lược để tàn phá thiên nhiên môi trường và xã hội).

2/ Nhóm đi theo Tư duy, Đường lối của Chủ nghĩa Đại hán Trung quốc. Nhóm này vẫn muốn dùng sức mạnh và mọi thủ đoạn để cạnh tranh, bất kể hậu quả tàn phá môi trường thiên nhiên và văn hóa đạo đức xã hội, tạo nguy cơ chiến tranh để đẩy mạnh GDP lên đứng đầu thế giới. Vì Trung quốc là mũi nhọn dẫn đầu của hướng này, nên cần nêu mấy điểm chốt sau đây: Để tập hợp (Tích) được sức mạnh toàn dân nghèo đấu tranh giành độc lập dân tộc hoàn toàn, TQ đã vận dụng (Tích và Tản) chủ nghĩa Mác – Lê. Nhưng sau thắng lợi, thì TQ đã hoàn toàn quay trở lại (Tích) với Chủ nghĩa Đại hán trước kia, là thứ chủ nghĩa luôn luôn bành trướng xâm lược. Biểu hiện: Bức Vạn Lý trường thành chính là di tích lịch sử tự bảo vệ thủa ban đầu của dân tộc Hoa hán. Năm 1949 TQ đã cho quân chiếm ngay thêm mấy nước Tân cương, Tây tạng, Nội mông . . .lặp lại đường lối truyền thống của CN Đại hán; Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố chính ông chẳng cần biết CN Mác – Lê là cái gì, đã coi “Mèo trắng cũng như mèo đen”, miễn làm sao TQ “Tích - Tản” trở nên to lớn hùng mạnh nhất thế giới; TQ chẳng cần phân biệt chế độ chính trị, nhằm “Tích” được cả Đài Loan, Hồng công và Ma cao; Tư tưởng Đại hán đã thúc đẩy TQ đánh chiếm cả Biển Đông, chẳng coi “hữu nghị anh em” và luật pháp quốc tế là cái gì ! Nay lại đang lặp lại (Tản) “con đường tơ lụa” của Đại hán, và đang lặp lại các con đường kiểu thực dân đế quốc thủa xưa để tràn ra nhằm “Tích” tiếp của cải của các nước khác . . .

          Theo quy luật Thiên nhiên Trời đất thì con người bình thường chỉ cao không quá 2 mét, nặng không quá 120 kg. Nếu ai đã vượt quá những chỉ số “vũ trụ” đó thì đều là DỊ DẠNG, nếu không ốm đau thì cũng u mê, ngờ nghệch hay lập dị . . .Mọi đất nước cũng hình thành và tồn tại theo quy luật phổ quát của Tạo hóa, đảm bảo sự phát triển và tương tác với chung quanh là tự nhiên hợp với Trời đất, với Lòng người. Vì vậy hầu hết các nước trên thế giới đều chỉ trên dưới vài ba trăm triệu dân là cùng. Nhưng chủ nghĩa Đại hán Trung quốc qua bao thế kỷ, đã dùng sức mạnh cường quyền và mưu mẹo xảo quyệt để tích được bao quốc gia dân tộc vào, nay đã lên tới gần 1,4 tỷ dân, thì đương nhiên hoặc là sẽ LOẠN, hoặc là phải lợi dụng tôn giáo nào đó để hỗ trợ DẸP LOẠN (Khổng giáo “Trung quân, Tam tòng tứ đức” và “Mưu lược Tôn tử” cộng với “Bàn tay sắt” (Chủ nghĩa Đại hán và Chủ nghĩa Cộng sản), (trường hợp Ấn độ là đặc biệt vì là một nước Đạo Phật toàn tòng hiền lành nhân đạo, nên mới tránh được loạn). NHƯNG chẳng bao lâu nữa, THEO QUY LUẬT, khi sự thông minh hiện đại của Loài người nó lan truyền (“Tích – Tản”) sâu rộng đến tận các địa phương của Trung quốc - đó là điều không thể ngăn chặn được trong thời đại thông tin 4G và cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay - thì đương nhiên, cũng như các Đại đế phương Tây khác trước đây, Đại đế Trung hoa cũng sẽ được nhân dân thế giới giúp tự giải thể như Đại đế Liên xô vừa qua mà thôi.  

          Vậy là, Loài người vừa qua đã chọn nhầm hướng phát triển chung và lớn nhất là RA SỨC BẰNG MỌI GIÁ, để đẩy mạnh phát triển GDP, nên đã gây ra biết bao lệch lạc, mất cân đối, tàn phá hết thiên nhiên và môi trường sống của CON NGƯỜI, thậm chí cả chiến tranh hủy diệt. Nay đã NHẬN THẤY, cái CẦN THỰC SỰ đem lại HẠNH PHÚC SUNG SƯỚNG CHO CON NGƯỜI chính là GNH: Hòa bình, Nhân đạo, sống Dễ chịu, Văn minh, Tử tế với nhau, NGƯỜI VỚI NGƯỜI LÀ BẠN (kể cả với các nước láng giềng), chẳng cần cạnh tranh thắng thua hơn kém, hủy diệt lẫn nhau để làm gì. Nếu Trung quốc từ bỏ Chủ nghĩa Đại hán bành trướng xâm lược để giác ngộ trở về hòa cùng với toàn thế giới văn minh, biết dành hết tiền của nhân tài vật lực ra xây dựng kiến thiết hòa bình thì chính đất nước Trung quốc sẽ rất phồn vinh, nhân dân sẽ sung sướng, tạo lập lại được đại gia đình các dân tộc độc lập thủa xưa, thì chắc chắn các siêu cường khác cũng yên tâm ngả theo chiều hướng GNH này, còn Liên hiệp quốc sẽ có thể thực hiện được Quyết định toàn thế giới thủ tiêu vũ khí giết người hàng loạt và cũng mở đường cho việc giải quyết ổn thỏa nạn KHỦNG BỐ quốc tế hiện nay.

--

          Nói tóm lại: Chính cái mục tiêu GDP quá cực đoan sai lầm đã và đang làm Thế giới RỐI LOẠN, bên bờ vực tự hủy diệt; những người càng TÀI GIỏI mà ĐI NHầM ĐƯỜNG thì lại càng làm thế giới “điên loạn” hơn. Do đó Thế giới văn minh không thể tiếp tục ĐI NHẦM ĐƯỜNG nữa, mà phải quyết tâm từ  bỏ dần dần mục đích GDP cực đoan sai lầm, để vận dụng có chọn lọc cách mạng công nghiệp 4.0 hướng về mục tiêu GNH hòa bình, dễ chịu, hạnh phúc, sung sướng, đồng thời  từng bước xây dựng Liên hiệp quốc trở thành Chính phủ toàn cầu để phối hợp, bàn bạc, thiết kế chu đáo, toàn diện, đồng bộ trên quy mô toàn thế giới khắc phục có hiệu quả những sự BẤT HỢP LÝ và TỒN TẠI đã hình thành mấy thế kỷ vừa qua, nhằm quay về và phục hồi Thiên nhiên tươi đẹp mà GNH là chỉ số tổng hợp đầy đủ tiêu biểu nhất. Đây chính là sự BỪNG TỈNH lần thứ 2, không cần Đại chiến thế giới thứ III mới nhận thức ra được.

          Xem ra Việt Nam ta chính là NẠN NHÂN của những SAI LẦM kéo dài từ xa xưa của các nước lớn. Nay Việt Nam cùng thế giới đã nhận ra, sẽ ĐẠI ĐOÀN KẾT, CẢI CÁCH TRIỆT ĐỂ, cố phấn đấu ngay từ hoàn cảnh hiện nay theo hướng văn minh tiến bộ GNH để VN trở thành một trong những vườn hoa tươi đẹp nhất hành tinh. Nên nhớ, đừng gắng sức trong tham nhũng mưu mẹo tàn bạo xấu xa để giầu có “nứt đố để vách”, vì ai khi chết cũng ra đi với 2 bàn tay trắng, nên đừng để lại những tiếng xấu tham lam tàn ác trên đời. RẤT HY VỌNG Trung quốc cũng không còn như trước đây, mà sẽ trở thành người LÁNG GIÊNG HỮU NGHỊ ĐOÀN KẾT như nhân dân hai bên vẫn mong ước.

          Toàn thế giới đang tranh luận sôi nổi, ca ngợi nơi này, phê phán người kia, thậm chí thiên lệch, chi tiết, vụn vặt, nhầm lẫn gây chia rẽ tiếp không cần thiết. Xin hãy cố gắng chuyển giúp tư duy trên đây tới Liên hiệp quốc, Lãnh đạo các nước lớn và toàn thế giới . . .để cùng BỪNG TỈNH một lần nữa, khôi phục lại Thế giới văn minh và Hành tinh xanh tươi đẹp thủa xưa.

Đã hoàn chỉnh, tháng 7, 2017

Vũ Duy Phú

(Trích từ trang mạng TIẾN CÙNG NHÂN LOẠI trên Google, tại địa chỉ VUDUYPHU’s PAGE, hay  vuduyphu.com)

         

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 133533