Kính gửi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận

08 Mar 2017

Chúng tôi thừa nhận rằng, trong điều kiện tình hình thế giới thời gian vừa qua cực kì phức tạp, rắc rối, còn trong nước đã gặp vô vàn khó khăn nguy hiểm mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước vẫn giữ vững đoàn kết toàn Đảng, toàn Dân, dàn xếp ổn thỏa được những bất ổn lớn, phát động được đợt Khởi nghiệp mới, kết nối ngày một sâu rộng và thành công hơn với các nước bè bạn, vị thế nước ta trên thế giới đang được củng cố . . .thì đó đã là những cố gắng và thành công rất lớn của toàn Đảng, toàn Dân. Ai cũng biết rằng toàn bộ những khó khăn còn đang diễn ra trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân là hậu quả của một quá trình nhầm lẫn, trắc trở, sai sót tích tụ rất lâu dài không chỉ cuả nước ta, mà cái chính lại là của toàn Nhân loại.

Gần đây đọc thêm những lời phán dậy của Thần minh Tiên tổ, càng hiểu xâu thêm về tương lai của đất nước ta, vì vậy, chúng tôi xin nêu thêm một số ý kiến để tỏ rõ sự đồng tình với rất nhiều dự kiến mới của Trung ương và Chính phủ đang chuẩn bị cho những bước tiến lên văn minh hiện đại của Đất nước.

 

Đồng lòng quyết chiến với những bất hợp lý

làm hại Dân, hại Nước.

Các vị đương chức hãy suy nghĩ sâu thêm ngay từ bây giờ, rằng,

“sau khi chúng ta về hưu thì con em ta nên làm thế nào cho tốt hơn  chúng ta, để tốt hơn cho cả đất nước”.

 

 

 

       Cùng thống nhất lại mấy khó khăn gốc:

 1. Từ ngàn xưa, Quan thì tham, dân thì gian. Trong thể chế hiện nay, mọi công việc. . .đều bàn và quyết định nội bộ, bí mật, không CÔNG KHAI, MINH BẠCH và giải trình CHO NHÂN DÂN BIẾT để kiểm tra, từ đó nạn tham nhũng tiêu cực lại ngày càng tăng lên hơn thời phong kiến. Tất cả những điều đó đã ngấm dần dần vào ngay giới trẻ, mà người lớn vẫn U MÊ không chịu khắc phục, nên cũng đã tạo ra trong thế hệ mới không chỉ lòng tham, mà còn biết bao hiện tượng BẤT CẦN ĐỜI tệ hại, như coi thường pháp luật, phóng nhanh vượt ẩu, buôn gian bán lận, mua bằng bán chức, sống buông thả đồi bại mất lương tâm .v .v. . .! Nay muốn trở lại đạo đức như thời kháng chiến thì không chỉ cần thời gian, mà cái chính là người nhớn cần nhanh chóng gương mẫu trở lại.
 2. Vì theo chế độ kiểu Liên Xô cũ, tức là có 2 hệ thống tổ chức đảng và nhà nước khổng lồ chồng chéo. Chỉ riêng việc đó thì chi tiêu của nước ta đã nhiều gấp khoảng 2 lần chi tiêu của các nước nhỏ tương tự nhưng theo chế độ Tư bản dân chủ. (Chưa nói đến chi cho thương binh liệt sĩ bà mẹ anh hùng chất độc da cam . . . là đương nhiên cần thiết). Hơn nữa 2 hệ thống này lại bảo vệ lẫn nhau trước sự phê bình đấu tranh của nhân dân. Tại sao vậy ? Trước đây cần có Đảng vô sản lãnh đạo để đủ sức mạnh chiến đấu chống ngoại xâm và thống nhất đất nước. Vì vậy nhân dân rất yêu quý và biết ơn Đảng. Đó là điều rất đúng, vì nếu không thì nước ta vẫn bị chia đôi như bên Triều tiên hiện nay, hay cũng giống nước Đúc chỉ thống nhất lại được khi Liên Xô tan rã. Chính  điều đó lại chứng tỏ là nhân dân Việt Nam ta rất thông minh, anh hùng, tuy cũng đã là NẠN NHÂN kéo dài của những thế lực tham tàn độc ác trên thế giới.
 3. Về sự tiến lên chậm trễ của nước ta gần 2 thế kỷ so với các nước tự do dân chủ cạnh tranh phát triển bình đẳng theo tài năng trí tuệ (dù họ cũng đã có rất nhiều sai lầm), bởi Việt nam và Trung quốc – cùng hội cùng thuyền phong kiến kéo dài mãi đến sau đại chiến thế giới thứ II – nên mới thoát chế độ vua quan độc quyền được có mấy chục năm, thì chưa  tiến lên nhanh để theo kịp phương Tây văn minh là điều dễ hiểu, chẳng còn kêu ai! Những điều răn dậy của Khổng tử, Lão tử và Tôn tử không làm nẩy sinh ra các khoa học công nghệ tiên tiến, mà chủ yếu là làm cho sức chịu đựng cuộc sống  nghèo nàn của nhân dân các dân tộc được yên bình hòa hợp hơn với chế độ phong kiến lạc hậu và tham lam. Nên chúng ta mới lạc hậu về văn hóa xã hội, luật pháp, và trình độ lãnh đạo như đã thấy.  
 4. Trước đây nước Việt nam anh hùng đã có 2 dợt vùng lên Khởi nghiệp. Đợt đầu là do Vua Lê Thánh Tông  anh minh, sáng suốt tạo dựng. Đợt thứ 2 là do Hồ Chí Minh, lãnh tụ cách mạng vĩ đại nước ta khởi dầu. Nay Đảng ta, Chính phủ ta đang dấy lên đợt Khởi nghiệp thứ 3. Nhưng muốn đợt Khởi nghiệp thứ 3 này thành công thực sự và tồn tại, chúng ta cần chỉ ra, tại sao 2 cuộc Khởi nghiệp trước cuối cùng lại  không duy trì được ? Theo nhận định chung, bởi vì, một là, nước ta là một nước nhỏ nên bị sự khống chế, kìm kẹp, xâm lược chặn trên của các thế lực tham tàn độc ác dã man bên ngoài gây ra. Hai là, như trên đã nói, chúng ta đã bị Chủ nghĩa phong kiến lạc hậu kìm hãm kéo dài. Đây là 2 cái nguyên nhân GỐC RỄ nhất bao trùm lên tất cả những điều gọi là lạc hậu sai lầm tồi tệ còn lại. Tuy nhiên thời nay còn một nguyên nhân chính trị GỐC nữa, xin trình bầy thêm trong đính kèm.

Tạm thời xin nêu 4 điểm chủ yếu nói trên. Bây giờ muốn tiến lên, muốn KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG, thì VN cần làm gì trước tiên ?

 

Mấy đề xuất cụ thể với Nhà nước

Trước hết cần giải quyết tận GỐC nguyên nhân chính trị bao trùm lớn nhất (Xin xem  đính kèm) bao gồm tham gia giải quyết tình hình bất ổn của Thế giới và cải cách thành công Chính thể  trong nước. Về phần này, hầu như Đại hội Đảng, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã bàn khá kỹ rồi.  Tại đây chỉ xin góp thêm, làm cho rõ mấy ý cụ thể, như gợi ý của Kinh dịch mà thôi..

 

 1. Vẫn để riêng hai chức năng, nhưng phấn đấu dồn dần 2 hệ thống quản lý lãnh đạo đất nước vào làm một, (hãy làm như các nước Xã hội dân chủ văn minh Bắc Âu).. Bởi nếu Quốc hội và Chính phủ phải thực hiện mọi vấn đề theo sự lãnh đạo của Trung ương Đảng như hiện nay, thì nên nhập Trung ương Đảng với Quốc hội làm một, chỉ để Bộ Chính trị và Ban bí thư riêng ra thôi, cũng vậy đối với các tổ chức Đảng và Chính quyền khác còn lại cho đến cơ sở, như vậy đỡ trùng lặp chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm thì đùn đẩy, hội họp lặp lại nhiều quá rất tốn kém, rất rắc rối, đã gây đủ loại sai lầm, khuyết tật, trồng chéo, biến tướng, tranh chấp công tội, đổ lỗi cho nhau, tòa án chẳng kết được tội và lỗi là do ai, của ai? . . . Mặt khác, ngay hiện nay các Vị lãnh đạo trẻ, và các khóa xắp tới con em lên thay, có phải là những người có công hy sinh cứu nước trước đây đâu mà cứ ưu tiên kính nể e dè cung phụng tách riêng ra mãi ?! Mặt khác, đã là Đảng chính trị thì chỉ cần, hay chỉ được, chỉ đạo những đường lối lớn về chính trị, tức là theo kiểu tổ chức ở các nước văn minh, đặc biệt như ở 10 nước XÃ HỘI DÂN CHỦ hạnh phúc nhất thế giới. Ta LÀ NGƯỜI ĐI SAU, cần học tập cái đúng, cái tốt của người ta. Đảng lãnh đạo chỉ là một biện pháp, một phương tiện, chứ không phải là mục tiêu của đất nước, là hạnh phúc của nhân dân. Hãy nhìn xa tới tương lai để làm gương cho con cháu lên thay chúng ta cầm quyền! Nếu Đảng KHÔNG DỰA DẪM VÀO và BÁM MÃI VÀO THÀNH TÍCH CŨ thì Đảng cần thông thái xứng với Dân tộc anh hùng hơn nữa. Như vậy có phải là Đảng thật sự anh minh, đường hoàng dũng cảm hay không ? Thời còn Cụ Hồ, có cần điều 4 trong Hiến pháp đâu mà Nhân dân vẫn tin yêu đảng Lao động VN, còn Cụ Hồ vẫn được nhân dân tôn lên làm Cha già dân tộc ? Hơn nữa, cần khiêm tốn mà tự nhận rằng, Việt Nam ta chẳng thể thông minh hiểu biết Mác – Lê hơn nhân dân Liên Xô và Đông Âu.
 2. Thực hiện CÔNG KHAI, MINH BẠCH, GIẢI TRÌNH là giải pháp cơ bản nhất của mọi nước văn minh, không phụ thuộc “ý thức hệ”, hay không bị “ý thức hệ” nào ngăn cấm, để chống được THAM NHŨNG TIÊU CỰC, đặc biệt  là sẽ giảm được chi tiêu sai ngân sách.  Tại sao Không dám chống tham nhũng tiêu cực thật lòng ? Bởi lẽ sợ làm như vậy sẽ dẫn đến những hệ quả tất yếu là, 1,  DỨT GIÂY ĐỘNG RỪNG, ví dụ điển hình là vụ Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng; 2. Chưa có phương án tốt bổ xung cho hệ thống lương bổng cũ còn bất hợp lý.  Để khắc phục thực sự có kết quả và hợp lý nạn tham nhũng tiêu cực, nhà nước cần làm song song hai giải pháp lớn: 1. Giảm hệ thống viên chức nhà nước để có thể tăng lương cho họ (kiến nghị 1 đã nêu ở trên).Đồng thời lại phải chủ động tổ chức công ăn việc làm cho người thất nghiệp và thanh niên mới ra trường. 2. Thực hiện không hồi tố tham nhũng tiêu cực cũ (những vụ không vi phạm trực tiếp luật pháp cũ), nhưng Cương quyết CÔNG KHAI MINH BẠCH và GỈAI TRÌNH mọi khoản chi tiêu ngân sách , biên chế  tổ chức nhân sự, bằng cấp đề bạt, và các đề án nhà nước v.v. . .bắt đầu từ 2017 này, và có hình phạt thật nghiêm khắc cần thiết không trừ một ai .

 

 1. Nhân dân, thông qua Quốc hội, được trực tiếp biết và quyết định việc cho phép thực hiện các đề án lớn và trung bình của nhà nước (vì Dân mới là ông Chủ) chứ không phải chỉ chính quyền, nghĩa là không phải để các Doanh nghiệp trình và xin thực hiện dự án chỉ với quan chức nhà nước, do đó có thể mua chuộc riêng một mình chính quyền, dù vẫn theo RẤT ĐÚNG QUY TRÌNH. Bây giờ các Doanh nghiệp muốn  được nhân dân  tín nhiệm thì cần làm ăn công khai chu đáo, chân thành, không tiêu cực trước con mắt nhân dân, chứ không chỉ “giải trình” trong nội bộ, riêng với chính quyền, thậm chí chỉ giải trình “kín đáo” với riêng lãnh đạo chính quyền như trước.
 2. Lãnh đạo chính quyền hiện nay cần quan tâm hơn đến những vấn đề gì nữa?

 

1/ Cần làm rõ định hướng và nội dung khái quát chính, tầm quy mô quốc gia cho Khởi nghiệp của cả nước để nhân dân dựa theo, hướng dẫn cho Khởi nghiệp của chính nhân dân (Hiện nay đã có dấu hiệu “bung ra” lung tung, rất kém hiệu quả, thậm chí hành động (khởi nghiệp) chống lại nhau);

2/Cần trực tiếp lo cho cơ sở hạ tầng hệ thống toàn quốc gia tốt hơn nữa (đã đang làm). Hết sức tránh cho sử dụng hết các khu đất trống còn lại trong các thành phố cũ, mà nên chuyển các nhu cầu về thành phố mới ra xa thành phố cũ đã quá chật chội, tạo hài hòa cho tương lai văn minh lâu dài của đất nước. Nhưng lại nên tránh làm những điều quá vội vã, quá khích, cực đoan. Không chỉ bắt người làm thuê chuyên chở hàng lậu, mà cái chính là rất cần truy cứu nguồn tạo ra hàng lậu, hàng độc, và cần bắt ngay rất nhiều hàng lậu đang bán công khai tại ngay ở các cửa hàng; cấm lấy cát lậu, chặt gỗ, phá rừng, nhưng cần hướng dẫn lấy cát , lấy gỗ để xây dựng phát triển ở đâu; cấm bằng giả, chức vụ lậu cần có giải pháp cụ thể, hình phạt thật nặng, v.v. . . Và còn nhiều việc khác rất cần cấm thật, tuy có thông cảm tách ra với những người có sai nhưng do lầm của cả hệ thống cũ.

3/Nhà nước cần rất cần chủ động lo tạo công ăn việc làm chuyên nghiệp, tổ chức quản lý tốt hơn tại đất nông nghiệp, rừng đồi, sông biển, nơi là nền tảng tài nguyên chủ lực của nước ta không chỉ trước mắt, nhưng đang có muôn vàn khó khăn hơn thành thị, và do đó hiện nay nhân dân, tuổi trẻ, người tài . . đang đã rất chủ động (bỏ cả tiền chục, tiền trăm triệu ) để rời bỏ nông thôn kéo ra thành phố vào biên chế hay tự tạo công ăn việc làm cho mình tại thành phố, và thanh niên, trí thức thì lại đã đang chỉ lao nhanh, chỉ lệch vào các hướng công nghệ cao, cách mạng công nghệ lần 4 và chỉ muốn ngồi trong phòng điều hòa với các công cụ điện tử tin hoc cực kỳ hấp dẫn tại đô thị. Hãy cân chỉnh nhanh và kịp thời ngay cái sự lệch pha tự nhiên này. Nhà nước hãy cố gắng dùng chính sách phù hợp để điều hòa thêm nhiều “Sala” cho cả lao động nông thôn, miền núi nữa.

4/Những sai lầm tội lỗi đã qua lâu rồi thì nên gác lại, vì bắt nguồn từ sai lầm cả hệ thống, hoặc cứ để cho bên tư pháp giải quyết theo luật cũ. Những sai lầm dở dang thời hiện nay thì nên nghiêm khắc, nhưng giải quyết có tình, có lý, rất tinh tế, đảm bảo đoàn kết nội bộ. Còn từ nay, các sai lầm khuyết điểm cố tình thì cần xử lý rất nghiêm khắc, hình phạt rất nặng tương ứng để có thể chặn đứng, đảm bảo cho Đất nước Khởi nghiệp thành công, tiến lên được.

 

Có 2 điều rất cần đưa ngay ra thành pháp quy:

Một: Cần khôi phục lại ngay quản lý chặt hộ khẩu nói chung, đặc biệt tại các thành phố để nắm biết được mọi người dân thực tế đang có mặt và làm nghề gì, công việc ở đâu v.v, để đảm bảo an ninh quốc phòng, giúp đỡ nhân dân và điều hòa vùng miền; Hai: Quản lý chặt tên tuổi địa điểm người cung cấp hàng hóa.Bất cứ sản phẩm loạt lớn nào mà các nhà hàng đang bán, thì cần yêu cầu chính nhà hàng phải ghi lại cho được tên, địa điểm nhà buôn đã cung cấp mặt hàng đó. Đây là điều kiện  quan trọng bậc nhất để cấm và bắt buôn gian bán lận, hàng giả, hàng độc, gián điệp, thù địch . . .

 

 

Ta mà nhanh chóng cải cách văn minh được trong lãnh đạo quản lý nhà nước theo gương 10 nước hạnh phúc nhất Thế giới thì hội nhập toàn cầu và khởi nghiệp mới tránh được các khó khăn (như những cái khó chung của thế giới hiện nay), Do đó quyết tâm đổi mới sẽ thực sự là điều kiện bắt buộc để Khởi nghiệp cả nước thành công và tồn tại được lâu dài hơn 2 đợt Khởi nghiệp trước đây ! Xin xem thêm tờ trình bầy sau đây về Điều kiện chính trị để Khởi nghiệp thắng lợi.

Kính chúc vạn sự tốt đẹp hơn.

Hà Nội, ngày 4 tháng 3, 2017

             Vũ Duy Phú

         

(*) xem thêm kết quả n/c của Trung tâm Văn hóa Khởi nghiệp, Viện VIDS và Viện SENA  tại 35 Điện Biên phủ, Hà Nội.

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 86025