Tại sao cần bỏ biểu tượng búa liềm

26 Apr 2018

  Thế giới đã gặp biết bao sai lầm. Nhiều cường quốc thế giới cũng đã tạo ra rất nhiều thảm kịch. Việt Nam cũng đang rất lúng túng. Vấn đề là khắc phục sai lầm như thế nào để được nhân dân chấp nhận?

Vì chỉ muốn trao đổi riêng với bà con bình dân, nên xin được rà lại vài nét nền tảng bao quát nhất trước khi đi vào nội dung chính.Thế giới đã có 2 nhóm quan điểm chính trị bao trùm lớn nhất đối đầu nhau, nên đã tạo ra những sai lầm lớn nhất: Một nhóm là Tự do dân chủ đa nguyên đa đảng cạnh tranh theo tài năng, đó là Chủ nghĩa Tư bản (trước kia rất ít quan tâm đến người nghèo, thậm chí bóc lột thậm tệ công nông). Nhóm thứ hai theo Chủ nghĩa Cộng sản, độc đảng toàn trị chỉ vì người nghèo (rất căm thù người giầu bóc lột). Từ đó, nhóm thứ nhất dẫn đến sự phát triển rất mạnh mẽ của thế giới, đặc biệt là về khoa học công nghệ và chinh phục thiên nhiên. Nhưng do đó lại tạo ra những lớp người giầu có đã tự do bóc lột những người kém tài năng hoặc hoàn cảnh không cho phép tự tổ chức sản xuất nên phải đi làm thuê. Căn bệnh THAM SÂN SI của con người nói chung dẫn đa số người giầu đến bóc lột dân nghèo quá thậm tệ. Hơn thế, trước kia, giữa những người giầu (tư bản) lại nẩy sinh trào lưu tự do cạnh tranh xuyên quốc gia, tạo ra Chủ nghĩa Thực dân, Đế quốc, Phát xít và các cuộc chiến tranh, kể cả đại chiến thế giới. Hiện thực đó từ thế kỷ 18 - 19 đã làm nẩy sinh tư tưởng đấu tranh tiêu diệt Chủ nghĩa Tư bản do ông Các Mác (người Đức, ở Châu Âu văn minh) khởi xướng, sau này gọi là Chủ nghĩa Mác- Chủ nghĩa cộng sản (búa liềm). Thời gian đầu, người ta cứ tưởng Chủ nghĩa CS đó là một sáng tạo ghê gớm lắm, có thể cải tạo thế giới nhiều sai lầm do Chủ nghĩa Tư bản tạo ra, làm rất nhiều cá nhân, trí thức và nhiều dân tộc tin theo. Nhưng cái tư duy cộng sản đó, qua thực tế, sau này đã tỏ ra là một sai lầm lớn do bồng bột, kém suy tính toàn diện và lâu dài: Bởi rằng, nếu ai, ngay trong thể chế tự do dân chủ cạnh tranh mà đã nghèo (do kém trí tuệ chẳng hạn) mà nay lại dùng vũ lực để tranh nắm lấy chính quyền thì lại VÔ TÌNH tàn phá xã hội theo kiểu khác (dân gian cho rằng tàn phá xã hội là vì NGU DỐT). Bởi rằng, với chủ thuyết ban đầu “lấy Dân làm gốc và Vì dân” rất hấp dẫn (nhưng coi những người giầu không là dân thì cũng đã là sai), nhưng vì giành độc quyền lãnh đạo thiếu trí tuệ, nên cái thiếu trí tuệ đó nó rất nhanh chóng – và cũng rất vô ý thức – khi giành được chính quyền từ Chủ nghĩa Tư bản, đã tự chiếm lĩnh quyền lực thực sự của nhân dân, nên, đến lân mình, nay đã có quyền tự do làm giầu nhưng không qua cạnh tranh theo tài năng, bỏ cả khẩu hiệu ban đầu là VÌ DÂN, VÌ NƯỚC, mà thông qua tham nhũng tiêu cực cho chính phe nhóm mình mà đảng CS không thể đủ tài mà kiểm soát ngăn chặn được,. . .nên sau mấy chục năm đã tạo thành những cái lỗi to lớn của cả hệ thống, của toàn xã hội, nên khi nhận thức ra thì sửa chữa khắc phục đã rất khó khăn, thậm chí đã bất lực. Liên Xô và Đông Âu là thí dụ điển hình cuả Phe phái chính trị Cộng sản này. Trong khi đó, tại Phe Tư bản, vì có tự do dân chủ đa đảng phái nên họ và nhân dân cả nước được tự do công khai đấu tranh phê phán vạch vòi lẫn nhau, nhóm nào dựa nhiều vào nguyện vọng của Dân, được nhân dân ủng hộ nhiều hơn, thì nhóm đó thắng phiếu, (và, mặt khác, cùng với sức ép rất mạnh của ý tưởng đẹp đẽ ban đầu của chủ nghĩa cộng sản, nhưng cũng lại do chính tấm gương thất bại của Chủ nghĩa này), nên dần dần thế giới Tư bản từ đó tự tin hơn, đã tự đấu tranh cải tiến liên tục để tiến bộ lên văn minh được như ngày nay. Chính vì vậy, ngay Hoa Kỳ hiện nay cũng đã dám dũng cảm thừa nhận trước nhân dân những sai lầm của Chính phủ và của các đảng cầm quyền trước đây để tìm đường sửa chữa (xem toàn văn diễn văn nhậm chức Tổng thống của Donand Trump ngày 20/1 trên các trang mạng, ví dụ trang TIẾN CÙNG NHÂN LOẠI). Tại Châu Âu, Nhật, Canada, Úc .... . cũng đang được tự do dân chủ công khai bàn bạc, đấu tranh để tìm đường tiến lên khá hơn trước. Sắp tới Hoa Kỳ và Châu Âu có khá hơn trước hay không thì còn phải chờ đợi. Vì lẽ thường tình: Căn bệnh giao động giữa 2 thái cực thường rất dễ xẩy ra, dễ dẫn đến sai lầm kiểu khác. Nhưng dầu sao, họ được Tự do dân chủ công khai minh bạch bàn bạc cho toàn dân tham gia, thậm chí Donald Trump cũng đã tuyên bố thẳng rằng, quyền lực bây giờ đã thuộc toàn dân, không thuộc về tổng thống hay đảng phái nào!. Ông Donald Trump chỉ được dân Mỹ tin hơn, tán thành hơn bà Hilary có mấy phần trăm phiếu mà cũng đã được lên thống lĩnh đại sự quốc gia rồi (không cần tuyệt đối, vì rất khó, trừ việc lại nắm độc quyền như chế độ Cộng sản). Tất nhiên, nếu Ông Trump không thực hiện được nhiều lời hứa, thì với quyền tự do dân chủ, sau 3 năm, nhân dân Hoa Kỳ lại sẽ tuyển chọn người khác lên lãnh đạo, chứ không độc đảng toàn trị kiên cố liên tục như Chủ nghĩa Cộng sản.

Như vậy là đã rõ: Cần xác lập lại một cách chân thật nguyên tắc Nhân dân làm chủ, nhân dân được tự do tuyển chọn người tài, đảng tài lên lãnh đạo đất nước, chứ không để một mình đảng nào được làm chủ, hay tự cho con cháu, người thân lên làm chủ, và làm chủ mãi mãi (dù rằng có thể giai đoạn đầu đã có thành tích nên đã được nhân dân tuyển chọn). Liên Xô đã thấy sai lầm và tự giác Giải thể, từ bỏ Chủ nghĩa Cộng sản. Đó chính là thông minh, là tiến bộ. Phe Tự do Dân chủ trên Thế giới cần thấy cái căn bản là nước Nga hiện nay đã không còn Chế độ độc đảng công nông toàn trị, đã nhập vào với phe Tự do dân chủ nhân quyền rồi. Còn cạnh tranh, mâu thuẫn vì quyền lợi quốc gia dân tộc thì nước nào mà chẳng như vậy.

Cái khó ở Việt nam hiện nay là gì? Việt nam hiện nay có 2 loại khó khăn. Một là, đã phải dùng Chủ nghĩa Cộng sản như một công cụ tập hợp lực lương kéo dài mấy chục năm để đấu tranh giành độc lập thống nhất, vì vậy, không chỉ toàn bộ hệ thống chính quyền, mà đã lan ra tòan dân cái căn bệnh tin tưởng vào một đảng cộng sản thống trị. Nhưng sau thắng lợi cách mạng vũ trang, như trên đã phân tích, thì đáng lẽ cần để toàn dân được làm chủ thật sự, được tự do dân chủ tuyển chọn người tài lên lãnh đạo kiến thiết xây dựng đất nước. Trái lại, đảng Cộng sản vẫn quyết nắm giữ mãi mãi độc quyền lãnh đạo tuyệt đối đất nước. Vậy là không chỉ tự nhiên đảng có quyền gạt bỏ rất nhiều người tài giỏi nhưng không phải là đảng viên, hoặc là đảng viên, nhưng chống sai lầm của đảng, nên đã bị gạt ra khỏi hạt nhân lãnh đạo, hơn thế, đảng lại cứ đưa con cháu họ hàng, người thân quen của mình lên nắm quyền. Đảng chiếm quyền chỉ đạo vượt lên trên cả Quốc hội và Chính phủ, nói cách khác, Quốc hội, Chính phủ, các Đoàn thể bị buộc phải tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và làm theo mọi chỉ thị, nghị quyết của đảng, từ nghị quyết của các chi bộ cơ sở cho đến nghị quyết của Bộ Chính trị, vì vậy, nếu nghị quyết của đảng sai lầm (chỉ có Thánh mới luôn tránh được sai lầm) là sẽ làm cho toàn dân, toàn quốc bị sai lầm theo (thật là nhầm lẫn thay). Bây giờ muốn sửa hệ thống sai lầm này là rất khó khăn, vì nó đã ăn sâu vào tận “nội tạng” không chỉ của toàn Đảng, mà là của toàn xã hội rồi. Do đó (trích dẫn): “Chống tham nhũng tiêu cực mà thực sự thì lấy ai làm việc”, “Chống tham nhũng thì ta lại đánh ta”, “Dân chủ đến thế là cùng” mà vẫn không sửa được. “Tiền triệu, tiền tỷ đã bỏ ra để mua mọi loại dự án lớn nhỏ, mua chức, mua quan, mua bằng cấp, mua bè phái, mua vào biên chế . . .làm thế nào để người sai lầm (đã mua) thu hồi được “vốn” nếu tuân theo các nghị quyết chống tham nhũng mới của đảng”. “Biên chế nhà nước quá cồng kềnh không đủ ngân sách chi trả nên rất cần tinh giản, nhưng các ban và cán bộ tổ chức vẫn rất muốn làm giầu, còn quy định mới thì vẫn chỉ chung chung, rất đại khái, chưa đủ công khai, minh bạch và giải trình?”. “Lao động trẻ thì rất cần thành thạo kỹ năng công nghệ, nhưng hệ thống thày cô giáo cũ thì chẳng có hiểu biết gì mới so với thời bao cấp trước đây”. “Người tài giỏi (trong và ngoài nước) được chính phủ khuyến khích tham gia xây dựng đất nước, nhưng tệ nạn tham lam ăn tiền và mua bán, thu nhận con cháu họ hàng thân quen tại các bộ, tỉnh, huyện, cơ sở thì làm thế nào người tài chen chân vào được?”. v.v và v.v.. .(không cần trích dẫn thêm nữa).Liên Xô trước đây, Trung quốc và Việt Nam hiện nay là đang như vậy.Đây là một sự thật 100% không một chút bịa đặt hay nói xấu gì cả. Vì chính TƯ đảng CSVN cũng đã thừa nhận và đang thúc đẩy đổi mới.

Vấn đề là sửa chữa thế nào cho nó không loạn cả đất nước lên mới khó !

Cái khó thứ hai là, khi Trung quốc vẫn còn là nước kém phát triển bị xâm lược áp bức, cũng vùng lên đấu tranh nên đã là bạn cùng cảnh chiến đấu và giúp đỡ Việt Nam. Việt nam đã chịu ơn Trung quốc, mặc dù nhờ VN trực tiếp đổ xương máu để chiến thắng mà Hoa Kỳ đành phải dàn hòa với Trung Quốc cộng sản, bắt tay, đầu tư thật nhiều của cải công nghệ nhằm đưa Trung quốc hòa vào thế giới Tư bản. Không ngờ, do đó Chủ nghĩa Đại hán đã có điều kiện phục hồi (trái hẳn với tư duy, thái độ thân VN thời TQ còn lạc hậu, kém cỏi): Vì mục tiêu “Đại cục”, thực hiện “Giấc mộng Trung hoa” nên Trung quốc đã có điều kiện và mục tiêu bành trướng các kiểu ra thế giới, trong đó có Việt Nam, đặc biệt là xâm chiếm biển đảo của Đông Nam Á. Tình bạn cũ – “cùng lý tưởng” thực chất nay chỉ còn là cái cớ che đậy bên ngoài, mị dân cả hai nước và thế giới. Bản chất là Trung quốc muốn vươn lên thế chân Hoa Kỳ thống trị toàn cầu, mà VN chỉ là cái trướng ngại vật nho nhỏ trong bước đi đầu tiên của Trung quốc mà thôi.Nếu Việt nam công khai, thẳng thừng chống lại chủ tâm, bản chất mục đích này, thì nhân dân VN sẽ lại là nạn nhân đầu tiên của Chủ nghiã bành trướng Trung hoa. Nhưng nếu Đảng CSVN và Chính phủ VN không công khai chống lại, thì lại bị mang tiếng là hèn nhát, là bán nước.

Vấn đề là làm thế nào để vừa bảo vệ được đất nước theo ý nguyện của nhân dân, vừa tránh được bùng nổ chiến tranh với TQ!

 

Vừa qua, về thực chất, Đảng Cộng sản VN đã thấy rõ sai lầm hệ thống chính trị, cũng đã phải thừa nhận là TQ xâm chiếm biển đảo của VN rồi. Nhưng đứng trước một núi khó khăn, mâu thuẫn như vậy nên thống nhất nội bộ là chuyện không thể dễ dàng. Tuy nhiên, mọi người hãy bình tĩnh mà quan sát: Một là, TQ bị thế giới lên án mạnh mẽ nên mức độ hung hăng coi thường luật pháp quốc tế và sức ép Việt Nam tại Biển Đông nay đã phải giảm đi (tuy vẫn chưa từ bỏ tham vọng); Hai là, các nước văn minh và hiểu biết trên thế giới đang thể hiện ngày càng rõ ràng bản chất và thực trạng của Việt Nam (là đất nước anh hùng; nạn nhân của các thế lực tham tàn độc ác trên thế giới; một đất nước tiếp tục là tiêu điểm của sung đột giữa các thế lực hùng mạnh đối kháng nhau trên toàn cầu; . . .) vì vậy, thế giới khách quan hầu như đã rất thông cảm với những sai lầm, thiếu sót của lãnh đạo và của xã hội VN, coi đó như những chuyện đời thường của những nước chậm tiến và cũng là nạn nhân của sai lầm trên thế giới xẩy ra khắp nơi từ xưa và ngay hiện nay, cho nên hầu hết các nước bạn bè ngoài cuộc, cũng như trong cuộc, đều thể hiện sự đoàn kết ủng hộ và đang tấp nập kéo đến hỗ trợ Việt Nam chúng ta. Chính VN đang ngẫu nhiên tạo điểm tựa cho thế giới văn minh chống lại chủ nghĩa bành trướng lạc hậu. Trung quốc tuy không thể trắng trợn hung hăng như trước, nhưng lại ngày càng thâm hiểm, sảo quyệt, ngấm ngầm từ từ hơn nữa. Chính vì vậy, ngày nay, tình hình Việt Nam giống hệt như thời sau khi Liên Xô sụp đổ và sau khi Trung quốc đánh biên giới Viêt nam, do đó Nguyễn Văn Linh (vì nắm thông tin rất thiên lệch, méo mó) nên đã cho rằng, “thà thua Trung quốc còn hơn thua Mỹ”, nên đã kéo nhau sang Trung quốc ký hiệp ước Thành Đô. Còn ngày nay tình thế toàn cầu có vẻ tương tự: Khi chủ nghĩa dân tộc trên thế giới đang tăng lên, Hoa Kỳ chủ trương rút khỏi TPP, quay về củng cố đất nước, còn Việt nam đã chót công khai tăng cường sức mạnh chống trả TQ tại biển Đông, thì Đ/C Nguyễn Phú Trọng, cũng do nắm thông tin rất phiến diện và suy tính quá mềm mỏng, lệch lạc (giống Đ/C Nguyễn Văn Linh) nên đã vội phải sang ngay Bắc kinh chấp nhận “thà phụ thuộc Trung quốc sâu hơn còn hơn là đảng mất hết”.

Nhưng thực tế, mọi mặt tại Việt Nam và Thế giới hoàn toàn không nên lại hiểu nhầm như vậy, mà trái lại:

Một là, Hoa Kỳ không dại gì mà bỏ Biển Đông, hay để Trung quốc tiếp tục lấn tới ở những mặt trận khác trên thế giới. Trái lại, chính Donand Trump đã nhận ra sai lầm của Hoa kỳ, đã nhận ra TQ là nguyên nhân bên ngoài lớn nhất làm Hoa Kỳ suy yếu đi thời gian qua, chứ không phải Nga.

Hai là, Trung quốc theo chế độ độc quyền cộng sản nhưng mở cửa theo cơ chế thị trưởng nửa mùa trước Việt Nam mấy chục năm, nên nếu Việt Nam suy thoái đạo đức xã hội đi một, thì TQ chắc chắn đã suy thóai xã hội gấp đôi, và chắc chắn còn đang “loạn” hơn VN, nhưng do TQ ngăn cấm thông tin và rất độc ác nghiêm trị nhân dân nổi lên chống đối . . . nên chúng ta cứ tưởng TQ yên ổn hơn chúng ta, nhưng thực tế là ngược lại, vì vậy chớ nên lo ngại Trung quốc có sức mạnh ý trí và đoàn kết được nội bộ hơn VN.

Ba là, Việt nam thực chất không còn chế độ Cộng sản Mác – Lê, mà là hậu quả vận dụng sai lầm mấy chục năm cái công cụ ấy (chế độc đảng toàn trị mất dân chủ, thiểu năng trí tuệ và tham nhũng tiêu cực) tại một nước nghèo nàn lạc hậu sau chiến tranh kéo dài gây ra. Vì vậy toàn dân (đa số thông minh) đã rút kinh nghiệm, biết bình tĩnh đoàn kết, sáng suốt và chính toàn dân đang góp sức cùng TƯ, Quốc hội và Chính phủ đại đoàn kết khắc phục từng bước một, có lý, có tình, và cũng đang TỰ MÌNH TÍCH CỰC SỬA CHỮA sai lầm (như tự từ bỏ tham sân si). . .Đảng Cộng sản hiện nay vốn ban đầu là Đảng yêu nước, Đảng Lao động, nhưng sau chiến thắng 1975, Đ/C Lê Duẩn đã sai lầm tự động không xin ý kiến nhân dân, tự động đổi tên đảng, tên nước . . .cho nên, nay một khi đã thấy sai lầm rồi, thì Đảng cũng cần tìm cách thích hợp xin ý kiến nhân dân đổi trở lại tên đảng, tên nước cũ cho nó thuận tiện. Hãy noi theo ông Donand Trump: Coi nhân dân làm chủ thật sự, chứ không phải là tổng thống hay đảng này, đảng kia làm chủ như trước nữa. Hoa Kỳ đã tiếp tục giác ngộ sâu hơn, nhưng cũng cần thời gian kiểm tra và thực hiện dần dần. Nước ta cũng vậy: Cần đại đoàn kết, chứ không được tiếp tục chia rẽ bè phái, MOI MÓC đánh đấm trả thù nhau lặt vặt, nhỏ nhặt đớn hèn, thậm chí chửi bới nhau hết lời nữa. Bây giờ càng đúng là SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG LÀ DO TOÀN DÂN (đảng viên bây giờ cũng chỉ là dân mà thôi).Đã đến lúc: Chủ tịch nước phải xếp đứng trên Tổng Bí thư; Quốc kỳ phải đứng trước cờ đảng; Cần bỏ biểu tượng búa liềm quá cũ, lạc hậu và thiên vị, cần thay bằng biểu tượng văn minh hơn, chẳng hạn điện tử quay quanh hạt nhân hay cột cờ trong Hoàng thành Thăng long (Nước Đức đã có giai đoạn lấy biểu tượng com pa – ê ke).

Bốn là, các nước khách quan trung lập và bạn bè chân thực, họ đứng từ xa quan sát nước ta và toàn thế giới, họ đã hiểu cái hoàn cảnh khái quát của nước ta. Trung quốc ở gần, nhưng tư duy lại lệch lạc theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Đại hán nên lại không nhận thức được thực chất nước ta. Vậy chúng ta nên hành động – không cực đoan - theo sự khích lệ và góp ý chân thành của bạn bè chân chính khách quan. Hãy gắng hết sức vượt lên mọi ý tưởng bảo thủ, thiển cận, quyền lợi ích kỷ, tự ái cá nhân, bè phái – những điều mà nhân dân ta về thực chất cũng đã nhận biết – để thực sự VÌ DÂN, VÌ NƯỚC như Đảng ta vẫn hô hào. Chúng ta cũng không cần vấn vương tiếp vào sự giúp đỡ của TQ trong mấy chục năm chống Pháp, chống Mỹ, bởi chúng ta đã phải trả giá bằng xương máu để vô tình thúc đẩy lôi Hoa Kỳ sang đầu tư kinh tế vực TQ dậy (Mỹ tưởng làm như vậy sẽ hòa bình kéo được TQ đi theo Chủ nghĩa tư bản!). Thêm nữa, hiện nay TQ cũng đang loạn (sai lầm thể chế kéo dài từ 1949), còn thế giới đã rõ mục đích của Chủ nghĩa đại hán rồi, do đó hiện TQ chỉ có thể chủ yếu dùng mưu cao kế sâu hơn nữa cố giữ thế cân bằng chiến lược làm sao giữ cho được đất nước ổn định và những gì đã chiếm được.

Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt nam được thừa nhận là rất thông minh. Nếu nhân dân VN anh hùng được thực sự làm chủ, trực tiếp tham gia lãnh đạo đất nước sâu hơn thì nhất định Việt nam sẽ vượt qua được mọi khó khăn và đưa đất nước vươn tới. Tóm lại, Việt Nam hãy bình tĩnh lại. Đảng CSVN vẫn có thể và đủ sức chủ trì, nhưng không được một mình quyết định. Bạn bè thế giới hãy tin tưởng. Thế giới ngày càng sáng tỏ ngọn nguồn, sẽ tìm mọi cách tốt hơn để tránh khỏi những sai lệch NHẦM LẪN như thế kỷ XX, để đẩy toàn cầu tiến tới. Nhân loại, trong đó có nhân dân Việt Nam, nhân dân TQ và nhân dân Hoa Kỳ, nhất định sẽ toàn thắng.

Hà Nội, 22 tháng 1, 2017

Người dân Việt

Thế giới đã gặp biết bao sai lầm. Nhiều cường quốc thế giới cũng đã tạo ra rất nhiều thảm kịch. Việt Nam cũng đang rất lúng túng. Vấn đề là khắc phục sai lầm như thế nào để được nhân dân chấp nhận?

Vì chỉ muốn trao đổi riêng với bà con bình dân, nên xin được rà lại vài nét nền tảng bao quát nhất trước khi đi vào nội dung chính.Thế giới đã có 2 nhóm quan điểm chính trị bao trùm lớn nhất đối đầu nhau, nên đã tạo ra những sai lầm lớn nhất: Một nhóm là Tự do dân chủ đa nguyên đa đảng cạnh tranh theo tài năng, đó là Chủ nghĩa Tư bản (trước kia rất ít quan tâm đến người nghèo, thậm chí bóc lột thậm tệ công nông). Nhóm thứ hai theo Chủ nghĩa Cộng sản, độc đảng toàn trị chỉ vì người nghèo (rất căm thù người giầu bóc lột). Từ đó, nhóm thứ nhất dẫn đến sự phát triển rất mạnh mẽ của thế giới, đặc biệt là về khoa học công nghệ và chinh phục thiên nhiên. Nhưng do đó lại tạo ra những lớp người giầu có đã tự do bóc lột những người kém tài năng hoặc hoàn cảnh không cho phép tự tổ chức sản xuất nên phải đi làm thuê. Căn bệnh THAM SÂN SI của con người nói chung dẫn đa số người giầu đến bóc lột dân nghèo quá thậm tệ. Hơn thế, trước kia, giữa những người giầu (tư bản) lại nẩy sinh trào lưu tự do cạnh tranh xuyên quốc gia, tạo ra Chủ nghĩa Thực dân, Đế quốc, Phát xít và các cuộc chiến tranh, kể cả đại chiến thế giới. Hiện thực đó từ thế kỷ 18 - 19 đã làm nẩy sinh tư tưởng đấu tranh tiêu diệt Chủ nghĩa Tư bản do ông Các Mác (người Đức, ở Châu Âu văn minh) khởi xướng, sau này gọi là Chủ nghĩa Mác- Chủ nghĩa cộng sản (búa liềm). Thời gian đầu, người ta cứ tưởng Chủ nghĩa CS đó là một sáng tạo ghê gớm lắm, có thể cải tạo thế giới nhiều sai lầm do Chủ nghĩa Tư bản tạo ra, làm rất nhiều cá nhân, trí thức và nhiều dân tộc tin theo. Nhưng cái tư duy cộng sản đó, qua thực tế, sau này đã tỏ ra là một sai lầm lớn do bồng bột, kém suy tính toàn diện và lâu dài: Bởi rằng, nếu ai, ngay trong thể chế tự do dân chủ cạnh tranh mà đã nghèo (do kém trí tuệ chẳng hạn) mà nay lại dùng vũ lực để tranh nắm lấy chính quyền thì lại VÔ TÌNH tàn phá xã hội theo kiểu khác (dân gian cho rằng tàn phá xã hội là vì NGU DỐT). Bởi rằng, với chủ thuyết ban đầu “lấy Dân làm gốc và Vì dân” rất hấp dẫn (nhưng coi những người giầu không là dân thì cũng đã là sai), nhưng vì giành độc quyền lãnh đạo thiếu trí tuệ, nên cái thiếu trí tuệ đó nó rất nhanh chóng – và cũng rất vô ý thức – khi giành được chính quyền từ Chủ nghĩa Tư bản, đã tự chiếm lĩnh quyền lực thực sự của nhân dân, nên, đến lân mình, nay đã có quyền tự do làm giầu nhưng không qua cạnh tranh theo tài năng, bỏ cả khẩu hiệu ban đầu là VÌ DÂN, VÌ NƯỚC, mà thông qua tham nhũng tiêu cực cho chính phe nhóm mình mà đảng CS không thể đủ tài mà kiểm soát ngăn chặn được,. . .nên sau mấy chục năm đã tạo thành những cái lỗi to lớn của cả hệ thống, của toàn xã hội, nên khi nhận thức ra thì sửa chữa khắc phục đã rất khó khăn, thậm chí đã bất lực. Liên Xô và Đông Âu là thí dụ điển hình cuả Phe phái chính trị Cộng sản này. Trong khi đó, tại Phe Tư bản, vì có tự do dân chủ đa đảng phái nên họ và nhân dân cả nước được tự do công khai đấu tranh phê phán vạch vòi lẫn nhau, nhóm nào dựa nhiều vào nguyện vọng của Dân, được nhân dân ủng hộ nhiều hơn, thì nhóm đó thắng phiếu, (và, mặt khác, cùng với sức ép rất mạnh của ý tưởng đẹp đẽ ban đầu của chủ nghĩa cộng sản, nhưng cũng lại do chính tấm gương thất bại của Chủ nghĩa này), nên dần dần thế giới Tư bản từ đó tự tin hơn, đã tự đấu tranh cải tiến liên tục để tiến bộ lên văn minh được như ngày nay. Chính vì vậy, ngay Hoa Kỳ hiện nay cũng đã dám dũng cảm thừa nhận trước nhân dân những sai lầm của Chính phủ và của các đảng cầm quyền trước đây để tìm đường sửa chữa (xem toàn văn diễn văn nhậm chức Tổng thống của Donand Trump ngày 20/1 trên các trang mạng, ví dụ trang TIẾN CÙNG NHÂN LOẠI). Tại Châu Âu, Nhật, Canada, Úc .... . cũng đang được tự do dân chủ công khai bàn bạc, đấu tranh để tìm đường tiến lên khá hơn trước. Sắp tới Hoa Kỳ và Châu Âu có khá hơn trước hay không thì còn phải chờ đợi. Vì lẽ thường tình: Căn bệnh giao động giữa 2 thái cực thường rất dễ xẩy ra, dễ dẫn đến sai lầm kiểu khác. Nhưng dầu sao, họ được Tự do dân chủ công khai minh bạch bàn bạc cho toàn dân tham gia, thậm chí Donald Trump cũng đã tuyên bố thẳng rằng, quyền lực bây giờ đã thuộc toàn dân, không thuộc về tổng thống hay đảng phái nào!. Ông Donald Trump chỉ được dân Mỹ tin hơn, tán thành hơn bà Hilary có mấy phần trăm phiếu mà cũng đã được lên thống lĩnh đại sự quốc gia rồi (không cần tuyệt đối, vì rất khó, trừ việc lại nắm độc quyền như chế độ Cộng sản). Tất nhiên, nếu Ông Trump không thực hiện được nhiều lời hứa, thì với quyền tự do dân chủ, sau 3 năm, nhân dân Hoa Kỳ lại sẽ tuyển chọn người khác lên lãnh đạo, chứ không độc đảng toàn trị kiên cố liên tục như Chủ nghĩa Cộng sản.

Như vậy là đã rõ: Cần xác lập lại một cách chân thật nguyên tắc Nhân dân làm chủ, nhân dân được tự do tuyển chọn người tài, đảng tài lên lãnh đạo đất nước, chứ không để một mình đảng nào được làm chủ, hay tự cho con cháu, người thân lên làm chủ, và làm chủ mãi mãi (dù rằng có thể giai đoạn đầu đã có thành tích nên đã được nhân dân tuyển chọn). Liên Xô đã thấy sai lầm và tự giác Giải thể, từ bỏ Chủ nghĩa Cộng sản. Đó chính là thông minh, là tiến bộ. Phe Tự do Dân chủ trên Thế giới cần thấy cái căn bản là nước Nga hiện nay đã không còn Chế độ độc đảng công nông toàn trị, đã nhập vào với phe Tự do dân chủ nhân quyền rồi. Còn cạnh tranh, mâu thuẫn vì quyền lợi quốc gia dân tộc thì nước nào mà chẳng như vậy.

Cái khó ở Việt nam hiện nay là gì? Việt nam hiện nay có 2 loại khó khăn. Một là, đã phải dùng Chủ nghĩa Cộng sản như một công cụ tập hợp lực lương kéo dài mấy chục năm để đấu tranh giành độc lập thống nhất, vì vậy, không chỉ toàn bộ hệ thống chính quyền, mà đã lan ra tòan dân cái căn bệnh tin tưởng vào một đảng cộng sản thống trị. Nhưng sau thắng lợi cách mạng vũ trang, như trên đã phân tích, thì đáng lẽ cần để toàn dân được làm chủ thật sự, được tự do dân chủ tuyển chọn người tài lên lãnh đạo kiến thiết xây dựng đất nước. Trái lại, đảng Cộng sản vẫn quyết nắm giữ mãi mãi độc quyền lãnh đạo tuyệt đối đất nước. Vậy là không chỉ tự nhiên đảng có quyền gạt bỏ rất nhiều người tài giỏi nhưng không phải là đảng viên, hoặc là đảng viên, nhưng chống sai lầm của đảng, nên đã bị gạt ra khỏi hạt nhân lãnh đạo, hơn thế, đảng lại cứ đưa con cháu họ hàng, người thân quen của mình lên nắm quyền. Đảng chiếm quyền chỉ đạo vượt lên trên cả Quốc hội và Chính phủ, nói cách khác, Quốc hội, Chính phủ, các Đoàn thể bị buộc phải tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và làm theo mọi chỉ thị, nghị quyết của đảng, từ nghị quyết của các chi bộ cơ sở cho đến nghị quyết của Bộ Chính trị, vì vậy, nếu nghị quyết của đảng sai lầm (chỉ có Thánh mới luôn tránh được sai lầm) là sẽ làm cho toàn dân, toàn quốc bị sai lầm theo (thật là nhầm lẫn thay). Bây giờ muốn sửa hệ thống sai lầm này là rất khó khăn, vì nó đã ăn sâu vào tận “nội tạng” không chỉ của toàn Đảng, mà là của toàn xã hội rồi. Do đó (trích dẫn): “Chống tham nhũng tiêu cực mà thực sự thì lấy ai làm việc”, “Chống tham nhũng thì ta lại đánh ta”, “Dân chủ đến thế là cùng” mà vẫn không sửa được. “Tiền triệu, tiền tỷ đã bỏ ra để mua mọi loại dự án lớn nhỏ, mua chức, mua quan, mua bằng cấp, mua bè phái, mua vào biên chế . . .làm thế nào để người sai lầm (đã mua) thu hồi được “vốn” nếu tuân theo các nghị quyết chống tham nhũng mới của đảng”. “Biên chế nhà nước quá cồng kềnh không đủ ngân sách chi trả nên rất cần tinh giản, nhưng các ban và cán bộ tổ chức vẫn rất muốn làm giầu, còn quy định mới thì vẫn chỉ chung chung, rất đại khái, chưa đủ công khai, minh bạch và giải trình?”. “Lao động trẻ thì rất cần thành thạo kỹ năng công nghệ, nhưng hệ thống thày cô giáo cũ thì chẳng có hiểu biết gì mới so với thời bao cấp trước đây”. “Người tài giỏi (trong và ngoài nước) được chính phủ khuyến khích tham gia xây dựng đất nước, nhưng tệ nạn tham lam ăn tiền và mua bán, thu nhận con cháu họ hàng thân quen tại các bộ, tỉnh, huyện, cơ sở thì làm thế nào người tài chen chân vào được?”. v.v và v.v.. .(không cần trích dẫn thêm nữa).Liên Xô trước đây, Trung quốc và Việt Nam hiện nay là đang như vậy.Đây là một sự thật 100% không một chút bịa đặt hay nói xấu gì cả. Vì chính TƯ đảng CSVN cũng đã thừa nhận và đang thúc đẩy đổi mới.

Vấn đề là sửa chữa thế nào cho nó không loạn cả đất nước lên mới khó !

Cái khó thứ hai là, khi Trung quốc vẫn còn là nước kém phát triển bị xâm lược áp bức, cũng vùng lên đấu tranh nên đã là bạn cùng cảnh chiến đấu và giúp đỡ Việt Nam. Việt nam đã chịu ơn Trung quốc, mặc dù nhờ VN trực tiếp đổ xương máu để chiến thắng mà Hoa Kỳ đành phải dàn hòa với Trung Quốc cộng sản, bắt tay, đầu tư thật nhiều của cải công nghệ nhằm đưa Trung quốc hòa vào thế giới Tư bản. Không ngờ, do đó Chủ nghĩa Đại hán đã có điều kiện phục hồi (trái hẳn với tư duy, thái độ thân VN thời TQ còn lạc hậu, kém cỏi): Vì mục tiêu “Đại cục”, thực hiện “Giấc mộng Trung hoa” nên Trung quốc đã có điều kiện và mục tiêu bành trướng các kiểu ra thế giới, trong đó có Việt Nam, đặc biệt là xâm chiếm biển đảo của Đông Nam Á. Tình bạn cũ – “cùng lý tưởng” thực chất nay chỉ còn là cái cớ che đậy bên ngoài, mị dân cả hai nước và thế giới. Bản chất là Trung quốc muốn vươn lên thế chân Hoa Kỳ thống trị toàn cầu, mà VN chỉ là cái trướng ngại vật nho nhỏ trong bước đi đầu tiên của Trung quốc mà thôi.Nếu Việt nam công khai, thẳng thừng chống lại chủ tâm, bản chất mục đích này, thì nhân dân VN sẽ lại là nạn nhân đầu tiên của Chủ nghiã bành trướng Trung hoa. Nhưng nếu Đảng CSVN và Chính phủ VN không công khai chống lại, thì lại bị mang tiếng là hèn nhát, là bán nước.

Vấn đề là làm thế nào để vừa bảo vệ được đất nước theo ý nguyện của nhân dân, vừa tránh được bùng nổ chiến tranh với TQ!

 

Vừa qua, về thực chất, Đảng Cộng sản VN đã thấy rõ sai lầm hệ thống chính trị, cũng đã phải thừa nhận là TQ xâm chiếm biển đảo của VN rồi. Nhưng đứng trước một núi khó khăn, mâu thuẫn như vậy nên thống nhất nội bộ là chuyện không thể dễ dàng. Tuy nhiên, mọi người hãy bình tĩnh mà quan sát: Một là, TQ bị thế giới lên án mạnh mẽ nên mức độ hung hăng coi thường luật pháp quốc tế và sức ép Việt Nam tại Biển Đông nay đã phải giảm đi (tuy vẫn chưa từ bỏ tham vọng); Hai là, các nước văn minh và hiểu biết trên thế giới đang thể hiện ngày càng rõ ràng bản chất và thực trạng của Việt Nam (là đất nước anh hùng; nạn nhân của các thế lực tham tàn độc ác trên thế giới; một đất nước tiếp tục là tiêu điểm của sung đột giữa các thế lực hùng mạnh đối kháng nhau trên toàn cầu; . . .) vì vậy, thế giới khách quan hầu như đã rất thông cảm với những sai lầm, thiếu sót của lãnh đạo và của xã hội VN, coi đó như những chuyện đời thường của những nước chậm tiến và cũng là nạn nhân của sai lầm trên thế giới xẩy ra khắp nơi từ xưa và ngay hiện nay, cho nên hầu hết các nước bạn bè ngoài cuộc, cũng như trong cuộc, đều thể hiện sự đoàn kết ủng hộ và đang tấp nập kéo đến hỗ trợ Việt Nam chúng ta. Chính VN đang ngẫu nhiên tạo điểm tựa cho thế giới văn minh chống lại chủ nghĩa bành trướng lạc hậu. Trung quốc tuy không thể trắng trợn hung hăng như trước, nhưng lại ngày càng thâm hiểm, sảo quyệt, ngấm ngầm từ từ hơn nữa. Chính vì vậy, ngày nay, tình hình Việt Nam giống hệt như thời sau khi Liên Xô sụp đổ và sau khi Trung quốc đánh biên giới Viêt nam, do đó Nguyễn Văn Linh (vì nắm thông tin rất thiên lệch, méo mó) nên đã cho rằng, “thà thua Trung quốc còn hơn thua Mỹ”, nên đã kéo nhau sang Trung quốc ký hiệp ước Thành Đô. Còn ngày nay tình thế toàn cầu có vẻ tương tự: Khi chủ nghĩa dân tộc trên thế giới đang tăng lên, Hoa Kỳ chủ trương rút khỏi TPP, quay về củng cố đất nước, còn Việt nam đã chót công khai tăng cường sức mạnh chống trả TQ tại biển Đông, thì Đ/C Nguyễn Phú Trọng, cũng do nắm thông tin rất phiến diện và suy tính quá mềm mỏng, lệch lạc (giống Đ/C Nguyễn Văn Linh) nên đã vội phải sang ngay Bắc kinh chấp nhận “thà phụ thuộc Trung quốc sâu hơn còn hơn là đảng mất hết”.

Nhưng thực tế, mọi mặt tại Việt Nam và Thế giới hoàn toàn không nên lại hiểu nhầm như vậy, mà trái lại:

Một là, Hoa Kỳ không dại gì mà bỏ Biển Đông, hay để Trung quốc tiếp tục lấn tới ở những mặt trận khác trên thế giới. Trái lại, chính Donand Trump đã nhận ra sai lầm của Hoa kỳ, đã nhận ra TQ là nguyên nhân bên ngoài lớn nhất làm Hoa Kỳ suy yếu đi thời gian qua, chứ không phải Nga.

Hai là, Trung quốc theo chế độ độc quyền cộng sản nhưng mở cửa theo cơ chế thị trưởng nửa mùa trước Việt Nam mấy chục năm, nên nếu Việt Nam suy thoái đạo đức xã hội đi một, thì TQ chắc chắn đã suy thóai xã hội gấp đôi, và chắc chắn còn đang “loạn” hơn VN, nhưng do TQ ngăn cấm thông tin và rất độc ác nghiêm trị nhân dân nổi lên chống đối . . . nên chúng ta cứ tưởng TQ yên ổn hơn chúng ta, nhưng thực tế là ngược lại, vì vậy chớ nên lo ngại Trung quốc có sức mạnh ý trí và đoàn kết được nội bộ hơn VN.

Ba là, Việt nam thực chất không còn chế độ Cộng sản Mác – Lê, mà là hậu quả vận dụng sai

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 86024