Chịu để chế độ này sụp đổ hay có thể “Tự chuyển hóa” thành công

10 Nov 2016

 

          Trước đây, trong kháng chiến chống Pháp, dù gian khổ đến mấy, nhân dân ta vẫn hết lòng tin theo và ca ngợi Đảng Lao động VN, thậm chí có lúc, có nơi người ta đã coi Đảng là cha mẹ dân, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã được coi là cha già dân tộc.Vậy tại sao, sau thắng lợi của Cách mạng Dân tộc rồi, nước ta bắt đầu làm Cách mạng Dân chủ từ 1975, nhưng sau mấy chục năm kiến thiết hòa bình, đất nước ta tuy đã xây dựng giầu có hơn, nhân dân đã bớt vất vả gian khổ hơn trước rất nhiều, nhưng xã hội ta hiện nay lại trở nên suy thoái tồi tệ, mất tự do dân chủ nặng hơn trước rất rõ rệt như đang thấy? Hầu hết mọi người và cả Đảng kéo dài tranh biện tìm mãi nguyên nhân, cuối cùng đến nay cũng phải thừa nhận là lỗi trước hết tại Đảng CS. Chính vì vậy mới nẩy sinh mâu thuẫn ngay trong nội bộ Đảng, và chính Tổng bí thư cũng mới có cảnh báo rằng, nếu không đấu tranh khắc phục được tệ nạn quan liêu tham nhũng tiêu cực thì chế độ sẽ sụp đổ, nhất là trong tình hình thế giới rất phức tạp hiện nay.

          Để trả lời, cần thống nhất lại, rằng tại sao Nhân dân ta đã thắng lợi hoàn toàn trong đấu tranh dành Độc lập thống nhất Đất nước? Có 4 nguyên nhân chính tạo nên thắng lợi này là:

 1. mục tiêu Độc lập đã được toàn Dân và toàn Đảng nhất trí tới 100%. Mặc dù năm 1944-1946 có nhiều Tổ chức khác nhau đứng lên hoạt động cứu nước, và mặc dù các Tổ chức đó dựa vào các lực lượng nước ngoài khác nhau (dựa vào Nhật, Trung quốc, Pháp, Nga, Mỹ . .), nhưng tất cả đều cùng chung một CHÍ HƯỚNG là YÊU NƯỚC, ĐỘC LẬP, nên trên thực tế ban đầu BẢN CHẤT là họ không chống lại nhau (các biểu hiện phe phái va chạm nhau trong triển khai như các nước là chuyện bình thường, rất con người, dễ hiểu, ngay như bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ văn minh hiện nay cũng rất rõ); 
 2. Vì cuối cùng Tổ chức nào có hẳn một Đề cương cách mạng rõ nhất, tuyên truyền sâu rộng, thu hút được đông đảo, rộng rãi các tầng lớp nhân dân khác nhau khắp cả nước tham gia lớn nhất . . thì tổ chức ấy nắm được ngọn cờ lãnh đạo – cũng là đương nhiên. Đó là Tổ chức Việt Minh với Đề cương cách mạng Dân tộc Dân chủ rõ ràng có lý nhất, thu hút được sự đồng tình mạnh nhất và tham gia đông đảo nhất của nhân dân;
 3. Đường lối + phong cách lãnh đạo toàn dân làm cách mạng chủ yếu thời kỳ đầuĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, không phân biệt và không đấu tranh giai cấp, bất cứ ai yêu nước, dù ở thành phần nào (địa chủ, tư sản, triều đình, quan chức, công nông, trí thức, quân đội, tiểu thương, tôn giáo . . . đều có thể và tích cực tham gia mặt trận Việt Minh đấu tranh cứu nước;
 4. Hiến pháp 1946 là khá văn minh, tiến bộ, là TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN, DÂN SINH (vì đã học theo mô hình Hiến pháp của Hoa Kỳ, Pháp + tư tưởng của Tôn Trung Sơn, chứ không theo Hiến pháp công nông Xô viết như Liên Xô hay TQ, không có Điều 4); Trước khi Pháp quay lại xâm lược nước ta, toàn Dân và Chính phủ chỉ có 2 nhiệm vụ chủ yếu, là DIỆT GIẶC ĐÓI, DIỆT GIẶC DỐT; Hồ Chí Minh đã sang tận Pari đặt vấn đề VN tham gia Liên hiệp Pháp và mời Hoa Kỳ vào đầu tư phát trển kinh tế;

Vấn đề rắc rối là Pháp – rất tham lam - lại cương quyết quay lại xâm chiếm VN lần thứ 2, và trong giai đoạn đấu tranh giữ Độc lập là chúng ta phải dựa vào ai đó để có đủ lực chống lại được thực dân Pháp tái xâm lược nước ta và can thiệp Mỹ ? Mặt khác, thời sau Đại chiến II, và sau cách mạng tháng 8, 1945, thì Liên Xô và Đông Âu chưa bộc lộ rõ những thoái hóa biến chất do CN Mác – Lê sai lầm gây ra, còn TQ trước đó cũng là thuộc địa như ta, nay cũng đang vùng lên giành độc lập chống Thực dân đế quốc phương Tây, nên nước ta đã phải dựa vào sự giúp đỡ của những nước này để bảo vệ Độc lập là điều dễ hiểu. Một khi đã nhờ vả và phụ thuộc quá nhiều về các mặt quân sự, kinh tế, chính trị, đào tạo cán bộ . . .vào Liên Xô và TQ, thì đương nhiên có 2 hệ quả: Một là bị phụ thuộc, buộc phải bị họ “Diễn biến”, bị họ “Chuyển hóa” theo chế độ chính trị xã hội hai nước đã giúp đỡ VN, từ đó đã ngẫu nhiên, bị động thành “Tự chuyển hóa”, “Tự diễn biến” từ Chế độ Tự do Dân chủ chuyển sang chế độ độc quyền mất dân chủ Cộng sản (tuy Hồ Chí Minh sáng suốt, biết rằng tại VN còn nông nghiệp lạc hậu, chưa có giai cấp công nhân và tư sản, thì cần gì Cách mạng vô sản, nhưng mà đành chịu). Hai là VN trở thành CON NỢ của 2 nước CS nói trên. Một nước nhỏ bé, yếu kém, lại bị 2 phe SIÊU QUYỀN LỰC THẾ GIỚI lợi dụng biến VN thành tiền đồn, thành bãi chiến trường để tranh đấu ngôi thứ trên thế giới với nhau, thế mà VN đã phấn đấu được như ngày nay là đã QUÁ GIỎI rồi đó.

 

Vấn đề là từ 1975, tại sao lại để tham nhũng tiêu cực, suy thoái đạo đức xã hội, mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ nặng nề đến như hiện nay, mà TƯ và Tổng bí thư Đảng đều lo lắng cho rằng có thể Đảng CS sẽ sụp đổ, nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn. Để lý giải cho rõ, từ đó sẽ chọn phướng án nào (để sụp đổ hay tự chuyển hóa), cần nêu ra được 4 nguyên nhân chính của tình trạng này:

1.Do Thực dân Pháp và can thiệp Mỹ đã gây chiến tranh chống VN, nên VN đành phải dựa vào Liên Xô và TQ, vì vậy VN cũng đã đành phải “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” từ chế độ Dân chủ Cộng hòa sang chế độ lãnh đạo tập trung.Từ đó, sau chiến thắng 1975, Trung ương Đảng đã tự đổi tên Đảng Lao động VN thành Đảng CSVN, đổi tên nước VNDCCH thành Cộng hoà XHCN VN; chế độ ĐỘC QUYỀN ĐẢNG TRỊ Cộng sản buộc phải hình thành dần dần trong chiến tranh, nên sau chiến tranh, Đảng CSVN đương nhiên có đầy đủ uy tín để nắm toàn quyền, lãnh đạo nhân dân kiến thiết và xây dựng Đất nước.

2. Chính chế độ độc quyền Đảng trị theo kiểu Cộng sản, lại trên nền tảng công hữu tài sản quốc gia và nền kinh tế nhà nước là chủ đạo, nên không thể phát triển được như Nam Hàn, Đài Loan, Singapore .v.v .tuy rằng ban đầu các nước này cũng là chế độ độc đảng lãnh đạo, nhưng mà là độc đảng tư bản, đi theo kinh tế thị trường, trong chế độ tư hữu tài sản. Bởi rằng tại VN với 3 yếu tố: Độc quyền đảng CS trị (công nhân và nông dân chỉ huy tiến hành xây dựng kinh tế, kiến thiết đất nước nhất mực tuân theo Nghị quyết của Đảng!) + công hữu tài sản (có nghĩa đất đai, tài sản thực chất là vô chủ !) + kinh tế là quốc doanh (sản xuất theo kế hoạch tập trung, thực chất là không có cạnh tranh, những năm đầu do các chiến binh anh dũng đứng ra chỉ đạo!), trong khi luật pháp thì độc quyền đảng trị (không có tự do dân chủ, tam quyền phân lập), từ đấy đã RẤT TỰ NHIÊN tạo ra điều kiện tốt nhất cho tệ nạn tham nhũng tiêu cực các kiểu từ trong Đảng lan ra toàn xã hội, dẫn đến hình thành tầng lớp TƯ BẢN ĐỎ, đến suy thóa văn hóa xã hội nặng hơn tất cả các nước Tư bản và thế giới thứ 3, (trong khi đó chế độ cộng sản tươi đẹp sung sướng hạnh phúc thì mãi chẳng thấy đâu, thậm chí còn đang phải “nghiên cứu”). Hơn nữa, còn một lý do phụ, nhưng rất đặc trưng và quan trọng tại VN, là: Do chiến tranh nên rất thiếu thốn, lương bổng rất ít, nên các cơ quan đảng và nhà nước đã phải chủ động đi vận động nhân dân và các tổ chức kinh tế giúp đỡ, hỗ trợ, biếu xén để cải thiện đời sống. Đó là một sáng kiến, bản chất ban đầu là trong sạch, nhưng dần dần đã biến thành thói quen tự nhiên, trở thành tập quán phổ biến đa dạng biến tướng ngấm ngầm CÓ ĐI CÓ LẠI ngày càng tăng lên và sâu nặng hơn giữa Đảng, nhà nước và nhân dân cùng các cơ quan chính quyền từ thôn xã tỉnh, bộ, cho đến các ban bệ đoàn thể và Trung ương, vượt quá xa quy chế từ ngân sách của nhà nước, góp phần sinh ra tầng lớp TƯ BẢN ĐỎ rất công khai đã nói ở trên. Chính đây là do hoàn cảnh chiến tranh khó khăn khách quan ban đầu tạo ra, nhưng nhà nước và nhân dân không nhận ra, để tồn tại, phát triển và biến tướng vô cùng phong phú, cộng hưởng và khuếch đại bởi căn bệnh THAM SÂN SI vốn có khắp nơi của Loài người nói chung.

3.Sự hạn chế về tri thức tổ chức quản lý nhà nước và chỉ đạo phát triển kinh tế do trình độ cán bộ lãnh đạo mọi cấp của ta vốn TỪ BÙN LẦY VÙNG LÊN, chỉ giỏi làm chiến tranh nên yếu kém, lại không CÔNG KHAI MINH BẠCH VÀ GIẢI TRÌNH nên đã tạo ra rất nhiều sơ hở cho tệ nạn THAM SÂN SI trót lọt. Tuy Đảng và Chính phủ cũng cho cán bộ và con em nhân dân đi học ở các nước để về quản lý, lãnh đạo. Song có hai lý do làm tác động của những trí thức mới của nhân dân này rất khó phát huy ngay: Người có tài thì không quen mềm mỏng, xu nịnh . . . nên không được lòng các cấp lãnh đạo của một chế độ KHÔNG DÂN CHỦ nên khó lọt vào các tầng lớp lãnh đạo (không theo tuyển chọn tự do dân chủ công khai, mà chủ yếu là đảng có quyền xắp xếp, bố chí) ; hoàn cảnh thực tế khác các nước đi trước nên cần thời gian để các loại trí thức mới về cần có thời gian để thâm nhập, làm quen (*)

4. Ngoài ra: Còn những nhóm người nước ngoài tham lam và kẻ thù của Dân tộc đã dựa vào chủ trương hợp tác mở cửa hội nhập để thâm nhập ùa vào lôi kéo làm ăn bất chính và chủ động phá hoại nước ta.

Tổng hợp 4 nguyên nhân nói trên kéo dài mấy chục năm, dù đã liên tục ra nghị quyết chống lại tham nhũng tiêu cực, nhưng đã không chống chính 4 nguyên nhân đã gây ra chúng, nên đã đẩy Đảng CSVN đến bên bờ vực sụp đổ, như chính lãnh đạo của Đảng đã tự nhận định. Nếu Đảng CS VN tan rã mà chưa có Tổ chức nào được chuẩn bị cẩn thận để thay thế thì sẽ sinh ra điều gì ? Nếu không cẩn thận sẽ loạn ngay, nhất là trong tình hình thế giới rất chao đảo như hiện nay, trước khi làm được điều gì tốt hơn. Điều gì khẳng định được rằng lực lượng mới lên thay Đảng CS và trong môi trường xã hội và nhà nước như đang thấy sẽ không lặp lại các khuyết tật cũ như đang có? Bởi rằng nếu chỉ chọn thông qua bàn thảo, diễn thuyết, hoặc nghiên cứu để đưa ra những kiến nghị, những đề xuất tốt (về Tự do dân chủ nhân quyền . . .như các nước văn minh) thì đó mới được một vế lý luận. Bởi Đảng CS cũng luôn luôn nói lý luận rất hay mãi rồi, do đó nhiều người mới nói: Hãy xem CS làm, đừng nghe CS nói. Vậy, nếu ta không cẩn thận, lại lặp lại việc chọn những phe phái mới nói rất hay, nhưng chưa có điều kiện làm cụ thể để chứng minh, tạo niềm tin thật sự! Còn Đảng Cộng sản VN tuy vậy cũng đã có một giai đoạn lịch sử  nói và làm đi đôi được với nhau, đó là giai đoạn làm cách mạng Dân tộc. Hơn nữa, hiện nay trong Đảng cũng đã một bộ phận lớn nhận ra sai lầm, có những nhóm đảng viên, nhiều lãnh đạo đã biết rất rõ, rất chi tiết, rằng sai ở đâu, chỗ nào. Trong khi trên thế giới cũng có biết bao trường hợp “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” thành công từ xấu thành tốt, như Liên Xô và các nước Đông Âu chẳng hạn. Đức (Bà Mác ken) và Nhật hoàng cũng vậy. Nước Hoa Kỳ cũng “Tự chuyển biến” “Tự cách tân” bắt đầu từ Clin ton, rõ nhất là từ Obama với “Hy vọng táo bạo” và “Tìm lại giấc mơ Mỹ”. Bây giờ ông Trump chắc cũng vậy.Cho nên phương án tốt nhất là Đảng CSVN (mà bản chất ban đầu là Đảng Lao động VN), hãy từ ngay trong Trung ương Đảng cần “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” để “tự tìm lại giấc mơ VN Dân chủ Cộng hòa” những năm 1945 - 1950, để tự chuyển từ ĐỘC ĐẢNG TOÀN TRỊ MẤT DÂN CHỦ sang  CHẾ ĐỘ ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG, TAM QUYỀN PHÂN LẬP, lấy chế độ CÔNG KHAI, MINH BẠCH, GIẢI TRÌNH cho tòan dân, toàn Đảng kiểm tra và góp ý kiến, xây dựng; Quyền quyết định tối cao phải được giành cho Quốc hội, như các nước văn minh trên thế giới đang làm. Các cụ ta vẫn dậy: “Nhà dột phải sửa từ nóc”, do đó “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” phải diễn ra ngay từ Trung ương, ngay từ Bộ Chính trị, và rõ ràng đang có đầy đủ điều kiện để thực hiện được, miễn là TƯ phải tập trung chủ yếu vào chống 4 nguyên nhân, chứ không chỉ chủ yếu chống hậu quả là tham nhũng tiêu cực suy thoái như đang diễn ra, tức là ta không tự chống ta.

Tóm lại, dứt khoát Đảng CSVN có thể không chịu để sụp đổ. Toàn Dân, toàn Đảng hãy dũng cảm đồng tâm trừ khử 4 nguyên nhân thất bại, để chọn phương án “Tự chuyển hóa” mạnh mẽ đúng hướng trở về với VN Dân chủ Cộng hòa thủa trước (về với 4 nguyên nhân thắng lợi đã nêu ở trên) ngay từ trong Đảng ở giai đoạn hiện nay. Đó chính là Đảng ta sẽ chủ động KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP mà đất nước ta đang bắt đầu.

                                                                                      Hà Nội, ngày 8, 11, 2016

                                                                                                Vũ Duy Phú

 

         

 

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 79004