Thế giới Cần thay đổi

21 Jun 2019

Toàn Thế giới

Đã đến lúc Cần phải THAY ĐỔI

---

          Từ cuối năm 2018 trên Thế giới đã vang lên tiếng hét:

CẦN PHẢI THAY ĐỔI.

Nhưng TẠI SAO, và

THAY ĐỔI THẾ NÀO ?

          Trước khi bàn đến chuyện hiện nay, cần nói rõ, TẠI SAO TRƯỚC ĐÂY Thế giới đã một lần “PHẢI THAY ĐỔI” và đã THAY ĐỔI THẾ NÀO ?

          Ta nhớ rằng, sau khi Chủ nghĩa Phát xít đã nổi lên PHÁ TAN NÁT quá nửa THẾ GIỚI, thì các nước còn lại trên thế giới, dẫn đầu là nước Cộng sản Nga, Hợp chủng quốc Hoa kỳ, Anh quốc, Trung hoa Dân quốc, và Cộng hòa Pháp, đã phối hợp dẹp tan được Chủ nghĩa Phát xít và đã DẪN ĐẦU QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI THẾ GIỚI. Sau đây là những THAY ĐỔI lớn nhất:

 • Lần đầu tiên thành lập Liên hiệp quốc, thời đó khoảng trên 100 nước đã được tham gia; Liên hiệp quốc trên tinh thần CỘNG ĐỒNG TOÀN CẦU, đã  đề ra và ngày càng hoàn thiện các LUẬT PHÁP quốc tế, và yêu cầu các nước thành viên phải tuân theo. . . để Thế giới được Hòa bình, Ổn định, HỮU NGHỊ và HẠNH PHÚC . . .
 • Hạt nhân của LHQ là Hội đồng bảo an, thời kỳ đầu là gồm 5 nước đã trực tiếp tham gia tiêu diệt Chủ nghĩa Phát xít, như đã nêu ở trên. Sau này do TƯ DUY ĐỔI MỚI, Hội đồng Bảo an đã được mở rộng: Chọn thêm từ 5 đến 10 nước thành viên HĐBA mới, nhưng không được là THƯỜNG TRỰC, mà chỉ có thời hạn 2 năm, sau đó là HĐ LHQ lại tuyển chọn thành viên không thường trực mới.

 

Những điều đặc biệt của LHQ thì có nhiều. Chỉ xin nêu mấy ý sau đây:

 • Từ năm 1945, hầu hết những LUẬT LỆ do LHQ đề ra đều được tất cả các thành viên LHQ và HĐBA chấp nhận và thực hiện. Nhưng sau này, có những điều quan trọng, mà chỉ một thành viên HĐBA không chấp nhận, là LHQ không có quyền thi hành! Nghĩa là 1 thành viên HĐBA cũng có thể phủ quyết sự nhất trí của ĐA SỐ. TẠI SAO? VẤN ĐỀ là: Như vậy có phải  LHQ và HĐBA , đã từng là ĐẠI DIỆN của THẾ GIỚI văn minh, nay đã THOÁI TRÀO, đã LÙI BƯỚC trước quyền lợi RIÊNG TƯ của MỘT SỐ thành viên hay không ?
 • ĐIỀU chưa hợp lý trong TƯ DUY của LHQ đang tồn tại là ở chỗ, LHQ đã cố lấy tiêu chuẩn nước lớn (dân số đông) làm tiêu chuẩn quan trọng, mà không coi trọng tiêu chuẩn TRÌNH ĐỘ VĂN MINH, TIẾN BỘ, NHÂN ĐẠO được đa số thành viên tín nhiệm ! Ví dụ: Trước đây là nước Liên Xô, do đã suy thoái về chính trị, kinh tế, xã hội . . .đến mức đã đi đến tan rã . . .mà trước đó vẫn cứ để Liên Xô ở trong HĐBA của LHQ, nên đã có lúc LX bỏ lá phiếu chống lại đa số (Bây giờ thì nước Nga – đã THAY ĐỔI – nên mới thay thế, đã là thành viên xứng đáng). Còn Trung hoa Dân quốc sau khi bị thua CHND Trung hoa, thì LHQ lại CHẤP NHẬN cho nước mà bản chất là theo CN Đại Hán bành trướng xâm lược (ngay năm 1949 đã xâm lược Tân cương, Tây tạng, Nội mông  . .và nay lại xâm chiếm Biển Đông), nhưng đã được vào HĐBA thay thế Trung hoa Dân quốc (nay là Đài Loan), và chính nước này đã từng phủ quyết ý kiến của đa số trong HĐBA – thì đó cũng lại chính là một sai lầm nữa !  V.v . . .
 • Thời gian đầu – ngay sau năm 1945 - các nước HĐBA khá nhất trí với nhau do ĐỒNG LÒNG tiêu diệt chủ nghĩa Phát xít.Nhưng bây giờ, “bất cứ điều gì chỉ cần một nước không nhất trí, là nghị quyết của HĐBA đã KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN, KHÔNG ĐƯỢC RA QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN. Đấy thực tế là điều GỞ NHẤT đã kéo dài thời gian vừa qua ! Nhiều câu chuyện cụ thể cấp thấp hơn cũng bị như vậy. Tại sao? Tại trước đây sức mạnh và uy tín của 2 PHE ĐỐI NGHỊCH NHAU trên thế giới còn ngang bằng nhau. Nay điều này đã THAY ĐỔI, chính vì vậy thế giới hiện nay cũng CẦN PHẢI THAY ĐỔI theo.  
 • Thế giới vừa qua còn NHẦM LẪN rất nhiều thứ khác - đã được Việt nam trình bày trong CHỦ THUYẾT MỚI VÌ CON NGƯỜI (NEW PERSONNALISM).  Cho nên Thế giới càng CẦN PHẢI THAY ĐỔI, là vì vậy.

 

Nay cần bàn rõ, xem hiện nay CẦN PHẢI THAY ĐỔI thế nào ?

 • Thứ nhất: Mục tiêu cao thượng nhất của TỪNG QUỐC GIA, và của cả LOÀI NGƯỜI không phải là cần đất nước TO LỚN, ĐÔNG DÂN, TRANH GIÀNH BÀNH TRƯỚNG XÂM LƯỢC LẪN NHAU, cũng không phải là cần có GDP CAO NHẤT . . .mà là cần HÒA BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG, tức là cần phải có TỔNG HẠNH PHÚC TOÀN DÂN (Gross, hay General National Happynis, GNH) mới là cao nhất như tại 10 nước “hạnh phúc nhất thế giới” mà LHQ vẫn đang bình chọn; Nay cần đưa thêm thành viên trong các nước này vào HĐBA.
 • Thứ hai: Cần thống nhất NHẬN ĐỊNH rằng: Các Đạo giáo hay các loại Chủ nghĩa . . . .chỉ là lý thuyết tạo lập các CÔNG CỤ, các PHƯƠNG TIỆN, hay GIẢI PHÁP để Loài người thực hiện được MỤC TIÊU CAO THƯỢNG NHẤT của mình, là HÒA BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG . . .; Vì vậy chính các Công cụ, Giải pháp, hay Phương tiện (tức các loại Chủ nghĩa hay Đạo giáo) để đạt MỤC TIÊU chung là Hòa bình, Hạnh phúc, Sung sướng, thì càng không cần phải luôn KIÊN ĐỊNH, trái lại, luôn cần phải được chọn lọc chỗ đúng, bỏ chỗ sai, cần phải thay đổi, rất linh hoạt . . . . tùy thời gian và tình hình cụ thể . . Xin nhắc lại: Các Đạo giáo và các Chủ nghĩa không phải là MỤC TIÊU cuối cùng của Nhân loại, nên không thể cứ KIÊN ĐỊNH để bị người xấu lợi dụng mặt tốt, hay xử dụng, khuếch đại mặt SAI LẦM để nhằm làm lợi riêng, thậm chí là mục tiêu xấu xa cho bản thân, phe nhóm, quốc gia của mình!
 • Thứ ba: Liên hiệp quốc, Hội đồng Bảo an cần phải thực hiện theo các quyết định của ĐA SỐ (đa số là bao nhiêu, là điều sẽ phải bàn cụ thể), chứ không cứ để bất cứ 1 nước nào cũng được quyền phủ quyết quyết định của ĐA SỐ;
 • Thứ tư: Nhân loại có nên bỏ bao tiền của, trí tuệ và nhân mạng để tiếp tục gây chiến tranh rất VÔ BỔ và gây bao THẢM HỌA cho con người, hãy nên tập trung sức mạnh và sự thông minh vào NGĂN CHẶN THÓI HƯ TẬT XẤU và THIÊN TAI ĐANG LÀN TRÀN ? Nếu 2 phe lớn trên thế giới hiện nay đều RẤT THẬT LÒNG vì mục đích TỐI THƯỢNG, là HÒA BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG cho toàn dân, mà chỉ do SỰ KHÁC NHAU về công cụ dùng để đạt được mục đích TỐI THƯỢNG ĐÓ . . .thì có khó gì mà không làm rõ ra được ? Hãy cùng nhau dựa vào TRÍ TUỆ - TƯ DUY của ĐA SỐ nhân loại mà giải quyết việc chọn CÔNG CỤ, GIẢI PHÁP (tức xem Chủ nghĩa nào) đúng hơn, hợp lý hơn ! ! ! (Hiện nay đa số phe XHCN đã bỏ công cụ CNCS Mác – Lê đi rồi, và người ta cũng đang chống lại sự phục hồi của CN Đại Hán DÃ MAN cổ xưa, DẪN ĐẦU là thế hệ trẻ Hong kong).
 • Thứ năm:  Nếu các nước lớn muốn Triều tiên và I Ran . . . loại bỏ VŨ KHÍ NGUYÊN TỬ - HẠT NHÂN, thì tại sao chính các nước lớn lại vẫn GIỮ VŨ KHÍ NGUYÊN TỬ - HẠT NHÂN? Nếu tất cả các nước đều bỏ Vũ khí Hạt nhân thì VỊ TRÍ, THẾ LỰC, “CẤP BẬC” (tức độ chênh lệch về sức mạnh giữa họ CHẮC CHẮN là không thay đổi!). Vậy thì để tránh hoàn toàn NGUY HIỂM do những tư duy, hành động bất ngờ mất trí, rối loạn . . . . . . ở bất kỳ đâu đó sinh ra, TOÀN THẾ GIỚI HÃY QUYẾT ĐỊNH LOẠI TRỪ TẤT CẢ VŨ KHÍ HẠT NHÂN, NGUYÊN TỬ ở tất cả các nước, không trừ nước nào! Đồng thời toàn Thế giới nhất trí yêu cầu toàn thế giới NGỪNG NGAY việc nghiên cứu chế tạo vũ khí PHẢN VẬT CHẤT còn nguy hại (gấp tới hàng chục lần) và tốn kém (gấp hàng trăm  lần) vũ khí hạt nhân nguyên tử! 
 • Thứ sáu: Đã đến lúc Loài người cần XÁC ĐỊNH LẠI cho rõ hơn, thế nào là HÒA BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG . . .để thống nhất MỤC TIÊU TỐI THƯỢNG được đa số chấp nhận cho toàn thể Nhân loại cùng quyết tâm phấn đấu . . .Toàn thể LOÀI NGƯỜI hãy vẫn ganh đua nhau tiến lên, nhưng hãy theo mọi cách HÒA BÌNH, NHÂN ĐẠO, VĂN MINH . . .Liên hiệp quốc cần được trao quyền lực đứng trên quan sát, xây dựng luật pháp thế giới, điều phối, cầm cân nẩy mực và kiểm tra.

Sâu đây là một số Ý TƯỞNG khái quát nhất:

           Loài người sinh ra đã như CON LẮC. Càng phát triển, càng “lắc” mạnh, tạo ra cực đoan về 2 phía khác nhau. Mấy thế kỷ vừa qua phần lớn Thế giới đã “lắc” về phía DÂN CHỦ, TỰ DO . . .theo kiểu CN Tư bản, lấy GDP làm mục tiêu; còn thiểu số thế giới đã “lắc” theo CỰC ĐOAN thứ 2 là TẬP TRUNG ĐỘC QUYỀN MỘT ĐẢNG TRỊ theo CN Cộng sản, lấy “CÔNG BẰNG” “BÌNH ĐẲNG” rất hình thức, ảo tưởng làm MỤC TIÊU. Trong quá trình tồn tại, hai phe CỰC ĐOAN nói trên càng cố đấu tranh quyết liệt để biểu hiện cái mặt được tự cho là TỐT của mình, nên phe TỰ DO DÂN CHỦ đã rất tự do dân chủ quá trớn . . .dẫn đến xã hội ngày càng tự do HỖN LOẠN; còn phe “CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG” giả tạo (tức phe cộng sản). . .thì ngày càng bị nhân dân chống lại, nên đã phải ĐỘC QUYỀN, ĐỘC ĐOÁN THẤT NHÂN TÂM ngày càng quá gay gắt ác liệt hơn để NGĂN CHẶN sự sáng tạo, sự độc lập tự do phát triển . . .dẫn đến xã hội ngày càng quá TỒI TỆ, thậm chí gian trá, mưu mẹo, bành trướng xâm lược, nên sẽ bị TỰ HỦY DIỆT . . .Vì vậy ngày nay LOÀI NGƯỜI cần phải THAY ĐỔI, không được kiên định các GIẢI PHÁP, nhất là không kiên định NHỮNG MẶT SAI LẦM của các giải pháp, hãy QUAY NHANH VỀ TÂM ĐIỂM CÂN BẰNG của “CON NGƯỜI TỬ TẾ, ÔN HÒA, NHÂN HẬU, TƯƠNG THÂN, TƯƠNG ÁI”. Trong đó có mấy ý lớn cần phải nghiên cứu cho rõ:

 1. Hãy nghiên cứu để quay lại thời kỳ MẪU HỆ. Ngày nay lao động chân tay không còn là YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH, mà là lao động trí óc đã quyết định. Hiện nay, khi Loài người đã văn minh, hiện đại, tự động hóa cao độ và phổ cập . . . thì đặc điểm sức lực, quyết đoán, hăng xay, đua tài và hung dữ . . kiểu “đàn ông” (điển hình như Các Mác lúc còn trẻ, Hít le, Stalin, Mao Trạch Đông . . .và hiện nay là Tập Cận Bình đang theo Chủ nghĩa Đại Hán gian lận, bành trướng, ăn người) không phải là yếu tố cần thiết, thậm chí đã rất sai lầm, mà chính là sự ÔN HÒA, TẤM LÒNG YÊU THƯƠNG, NHÂN HẬU, Vị THA và THÔNG MINH . . .của “phái yếu” Phụ nữ nay đã trở thành yếu tố quyết định . . .Hãy nên rời bỏ thời đại PHỤ HỆ, để quay về thời đại MẪU HỆ ! Xin mời mọi người hãy điểm mặt các sự kiện và hiện tượng trên thế giới vừa qua và hiện nay xem có đúng thế không (trừ bà Chủ tịch hạ viên Hoa kỳ hiện nay)?
 2. Hãy quay về thời kỳ Loài người chủ yếu là lấy CỎ CÂY, HOA LÁ, CỦ QUẢ và sinh vật tự nhiên làm yếu tố SINH TỒN . . .hãy từ bỏ dần dần hiện trạng quá trớn trong sinh hoạt ăn uống quá đam mê thịt động vật do con người tự nuôi. Chính vì con người quá ham hố, muốn động vật chóng nhanh lớn, béo tốt và sinh sôi nẩy nở thật nhanh . . .nên đã làm cho chính bản thân con người phải / bị cùng hấp thụ và phát sinh/ sinh tồn theo cái hướng BẤT AN, SAI LẦM đó, do chính con người đã tự tạo ra, LÀM HẠI CHÍNH MÌNH, và còn đang LỘNG LỘN tiếp tục duy trì và phát triển SAI LẦM (như hiện tượng xâm hại tình dục vô luân CẤP ĐỘ MỚI). Hãy từ bỏ dần dần từng bước vững chắc ,có trật tự, có lý trí và thông minh . .từ bỏ biết bao cái SAI LẦM to lớn đã vòng quanh lôi kéo lẫn nhau nói chung, đến mức không còn phân biệt nổi đâu là nguyên nhân, đâu là hậu quả rồi đó.
 3. Hãy từ bỏ hoàn toàn ở tất cả các nước vũ khí giết người hàng loạt, bởI đó là một sự NHẦM LẪN TO LỚN thứ 3 của toàn NHÂN LOẠI. Hãy thử hình dung xem, nếu không có các cuộc chiến tranh, không cần đầu tư quá tốn kém làm vũ khí và các phượng tiện tiêu diệt lẫn nhau, không tranh tài, đua sức vô bổ, kiểu ĐIÊN LOẠN . . như đang thấy . . ..thì Lòai người có thể đã hoan lạc, (như 10 nước “hạnh phúc nhất thế giới”), và nay đã có thể đang xây dựng kiến thiết trên Vũ trụ và hưởng thụ hạnh phúc trên cả các hành tinh khác rồi !
 4. Hãy cấm triệt để, tận gốc những sản phẩm GIẾT NGƯỜI từ từ, chậm rãi, nhưng về tổng thể, gộp lại, cũng còn tai hại hơn cả chiến tranh  . . . đó là các sản phẩm gây độc hại cho toàn xã hội, bắt đầu từ trong các gia đình, như thuốc lá, rượu bia nặng, xì ke, ma túy, mọi loại sản phẩm độc hại. . . . Không chỉ bắt và phạt, mà phải tiêu diệt chính những nơi sản xuất . . .đã tạo ra “chiến tranh” vô hình này (đương nhiên nhà nước và thế giới cần tạo điều kiện cho người dân tránh được tại nạn đói kém do bị bắt buộc phải bỏ nghề nghiệp chiến tranh trá hình cũ đó đi) . . .
 5. Thế giới hãy cố thực tâm thực hiện những lời giáo huấn của các bậc  THÁNH THẦN, CHA ÔNG đi trước. Lời dậy của các bậc tiên nhân nhiều lắm. Ví dụ: Ngay từ thế kỷ 17 Blaise Pascal, gần đây Stephen Hawking, Andre Bourguinon  . . .cũng đã nói:  “. . .vì một ngàn lý do, CON NGƯỜI đang trở thành một động vật điên rồ  .  . . , nên cần phải THAY ĐỔI” (tìm trên các trang mạng). Hoặc như lời Hồ Chí Minh đã dậy nhân dân VN: “ . . . Nhà nước không chỉ lãnh đạo nhân dân . . ., mà cần học tập – xin ý kiến nhân dân” (Nhà nước VN bây giờ đã bắt đầu rất chú ý nghe theo lời khuyên của nhân dân). Mà những điều trình bầy trên đây chính là TRÍ TUỆ của nhân dân đó, không chỉ Nhà nước VN, mà Nhà nước khắp thế giới rất cần THAM KHẢO và THỰC HIỆN.

Ngày nay đã đến lúc cũng không thể để máy vi tính, điện thoại thông minh… nG, các công cụ tự động vô tri đến. . .N.0 . . .  chúng có thể gạt bỏ được tình thương yêu dịu dàng gắn bó của con người với nhau ra một bên như đang diễn ra, hay sẽ bị lãng quên hoàn toàn trong giai đoạn sắp sửa bị SỰ NHẦM LẪN cao hơn nữa bởi công nghệ tự động hóa siêu việt hơn (con người càng quá rỗi rãi thì càng dễ hư đốn và sống riêng lẻ), do đó đã không còn cần quan tâm đến mục đích cao nhất  của Loài người, chính là TÂM HỒN, là TÌNH CẢM CON NGƯỜI. . . Chúng ta cần ngăn chặn loại chiến tranh, kẻ thù vô hình này.

Ngày nay, thế kỷ 21, ngày càng thể hiện rõ ràng là, LÃNH ĐẠO các Nhà nước và cả Thế giới, cần được chọn lọc từ những người tài giỏi và nhân hậu đầy tình người trong toàn thể nhân dân (bỏ qua tục lệ cũ “nặng về con ông cháu cha”, họ tộc, chủ nghĩa tham lam, gian ác, ăn người và thói quen của Phụ hệ), trước tiên phải chọn mời từ những người biết lao động sáng tạo, biết thông minh chỉ đạo tổ chức sản xuất trước hết là VÌ CON NGƯỜI, những nhà trí thức chân chính tầm cao . . .và ưu tiên là giới phụ nữ thông minh, nhân hậu, không coi nhàn rỗi là yếu tố hấp dẫn nhất, mà vẫn giữ vững và rất coi trọng LAO ĐỘNG và TÌNH THƯƠNG YÊU CON NGƯỜI.                                                                               

                                                                                  

                                                                                Hà nội, ngày 1-5- 2019

Việt Nam – Đất nước, Con người

Tái bút: Rất mong mọi người

Có tình thương yêu Nhân loại

cho dịch sang tiếng Anh và tiếng

Trung để phổ biến cho toàn thế giới.

 

CUỘC CHIẾN

Ở CHIỀU KÍCH THỨ NĂM

 

Từ khi Enstein khám phá ra chiều kích thứ tư - thời gian, thì từ những thập niên cuối thế kỷ 20, người ta lại phát hiện ra chiều kích thứ năm – tin học. Theo Toefler - nhà Tương lai học trứ danh toàn cầu - thì nhân loại chỉ mới bước vô tới hàng rào của tòa lâu đài đồ sộ “tin học” mà thôi. Cho đến nay, chưa ai có thể dự kiến được chiều kích thứ năm này sẽ dẫn nhân loại đi đến đâu. Cái lợi thì đã quá rõ, còn cái hại cũng đã hé lộ những nguy cơ vô cùng lớn, nằm ngoài mọi hiểu biết của loài người. Người ta có thể điều khiển việc sử dụng bom nguyên tử theo ý muốn, nhưng người ta không thể quản lý hết từng con người thông minh, nhất là người thông minh bị điên,  khi người thông minh - điên ngồi trước bàn phím máy vi tính.

Alton Ben David, nhà phân tích quân sự đài truyền hình Channel 10 Israel đã từng nói: “Nếu anh có một vài tay thông minh với một chiếc máy vi tính thì anh có thể tạo ra một cuộc chiến tranh. Anh chẳng cần có máy bay, xe tăng, cũng chẳng cần có một đạo quân nào, anh vẫn có thể xâm nhập vào một nước đối địch, gây ra những thiệt hại to lớn mà chẳng cần phải rời chiếc ghế một giây phút nào”.

Những trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, và Youtube là các tiền đồn của hoạt động điều khiển học theo kiểu này. Gần đây, nó kích động người Arab đổ xuống đường quậy tưng các chính phủ cầm quyền. Cái gọi là “Mùa xuân Arab” chính là cuộc chiến bằng vũ khí điện tử. Người xuống đường trở thành nhà báo, chụp các hình ảnh bằng điện thoại di động rồi tải lên mạng internet phát tán cho cả thế giới xem. Chính quyền có thể có nhiều biện pháp ngăn chặn đối với các tổ chức, các phương tiện truyền thông trong ngoài nước, nhưng không thể nào ngăn chặn hết được khi chính người dân của mình, một lực lượng hầu như vô tận là phóng viên tại chỗ.

Tác dụng của mạng internet đối với “Mùa xuân Arab” chưa là cái gì so với khi cuộc chiến tranh điều khiển học thật sự xảy ra. Bộ phận chuyên gia an ninh Mỹ đã cảnh báo rằng:

Một cuộc tấn công điều khiển học có thể phá sập toàn bộ hệ thống tài chánh và guồng máy chính phủ và đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước Mỹ”.

Đơn giản và phổ biến nhất hiện nay là mạng internet, một dạng hoạt động cấp độ thấp của điều khiển học, cũng đã gây nên biết bao rắc rối. Internet cho phép người ta vận động sự ủng hộ nào đó hướng đến hành động thực sự trên đường phố. Dùng internet như bệ phóng cho các hành động chính trị, như các nước Âu Mỹ hết sức tận dụng hiện nay để tiến hành cuộc “thập tự chinh kiểu mới” vào các quốc gia khối Arab ở Bắc Phi và Trung Đông vừa rồi. Đó chỉ là chuyện nhỏ, việc sử dụng chiến tranh điều hkiển học để gây gián đoạn và đột nhập mạng vi tính cùng kho dữ liệu chiến tranh điều khiển học mới thật sự nghiêm trọng.

Chính Tổng thống Barack Obama đã phát biểu:

“Không gian điều khiển là thứ có thực, nên rủi ro cũng từ đó mà đến. Ngay từ bây giờ, hạt tầng số của chúng ta, các mạng lưới cùng hệ thống máy vi tính của ta mà chúng ta lệ thuộc hàng ngày, sẽ được xử lý như nó đáng là vậy, một tài sản chiến lược quốc gia”.

Chiến tranh “điều khiển học” ngày càng trở thành một chiến tuyến mới. Các phát minh công nghệ đã làm thay đổi mọi chiến thuật trong các cuộc xung đột thời hiện đại. Một dạng chiến tranh mới dần dần được hình thành dưới những thành tựu về điện tử học, công nghệ thông tin và truyền thông tiên tiến. Đó là cuộc chiến điều khiển học và ngày càng được các quốc gia hàng đầu trong lãnh vực này khai thác như là loại vũ khí tiềm năng. Cuộc chiến tranh điều khiển học là một mối đe dọa thực sự lớn.

Mấy năm gần đây, giữa Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra bước khởi động cuộc chiến tranh điều khiển học. Hai bên tố cáo lẫn nhau “điều hành một đạo quân tin tặc” đánh phá nhau. Trung Quốc buộc Google rút khỏi Trung Quốc không đơn giản chỉ là vấn đề tranh nhau thị trường kinh doanh internet. Hai bên kích bác nhau về vấn đề kiểm duyệt và tin tặc do chính quyền Trung Quốc yểm trợ. Trung Quốc tố cáo Mỹ dùng Google để gián điệp nước mình, còn Google tố cáo chính quyền Trung Quốc đột nhập kho thư điện tử của mình.

Israel đã công khai thành lập bộ chỉ huy không gian điều khiển chống lại mọi cuộc tấn công tin tặc vào các mạng then chốt của mình. Các nước khác có thể cũng đã có nhưng không nói ra. Trong cuộc kích động chống lại việc tái đắc cử của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, chính quyền Iran đã tìm cách chẹn mạch vào internet. Phe đối lập chuyển sang dùng Youtube và Twitter. Khi Twitter định tiến hành đợt bảo dưỡng định kỳ - tức đường truyền bị cắt trong một thời gian - thì Ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton lập tức lên tiếng yêu cầu nhà mạng vận hành vì các cuộc biểu tình đang diễn ra trên đường phố Teheran.

Alton Ben David, nhà phân tích quân sự đài truyền hình Channel 10 Israel cũng đã từng nói:

Cứ trao cho tôi chiếc điện thoại di động của bạn, trong vòng 30 giây đồng hồ tôi trả lại cho bạn, tôi đã cài xong một phần mềm vào đó, tôi đã  biến nó thành một máy ghi âm di động. Từ đó ngay cả khi bạn tắt máy, chiếc điện thoại di động của bạn sẽ liên tục gởi tin cho tôi về mọi thứ xảy ra chung quanh bạn”.

Marwan Taher, chuyên gia IT nói:

Toàn bộ cuộc sống của tất cả mọi người chúng ta hiện đều nằm trên internet: thông tin cá nhân, thư điện tử, thẻ tín dụng. Ta trao hết mọi thông tin về ta cho các địa chỉ trên mạng như Facebook, Google, Amazon. Họ trao chúng cho ai cần hoặc bị lấy cắp các thông tin đó mà ta không hề biết”.

Quả thật, chúng ta đang sống dưới sự thống trị của công nghệ thông tin, một thế giới có những khả năng vô tận mà chưa có một tổ chức tinh vi hay cá nhân kiệt xuất nào lường hết được. Chiều kích thứ năm dẫn thế giới vào một tương lai không bền vững.

 

(Theo Al – Jazeera 2-11-2011 và khác)

 

 

 

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 51352