Việt Nam – Đất nước và Con người

04 Jan 2019

Sau đây là bản tóm tắt một số nội dung chính nói về SỰ BỪNG TỈNH và LUẬN THUYẾT VÌ CON NGƯỜI, cùng đề xuất quan trọng nhất với Trung ương Đảng Cộng sản VN. Xin kính gửi để Quý Vị tham khảo.

            Hiện nay thế giới đã xếp hạng các nước theo thứ tự về sự giầu có, về sự hùng mạnh . . .và về sự thông minh. 10 nước (hay đơn vị) thông minh nhất thế giới được xếp hạng là Hồng công, Hàn quốc, Nhật bản, Đài loan, Singapore, Hà lan, Ý, Đức, Áo, còn Thụy sỹ và Thuỵ Điển cùng được xếp thứ 10. Việt nam được xếp thứ 12 về phương diện thông minh. Khi phát hiện ra điều này, nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, và đều đi tìm hiểu phân tích thêm.

            Nếu rà soát lại quá trình phát triển của Loài người từ mấy ngàn năm nay ta sẽ nhận thấy nhiều điều đặc biệt. Mới đây đã có tài liệu nói về SỰ BỪNG TỈNH CỦA NHÂN LOẠI và về Chủ thuyết VÌ CON NGƯỜI mới (PERSONNALISM mới), nhưng vẫn chưa đủ. Để dễ hiểu, hãy tạm quy ước, rằng Loài người đã đi từ CẤP I, LÊN CẤP II, CẤP III, rồi LÊN ĐẠI HỌC . . . Thủa còn là cấp I (chủ nghĩa Phong kiến, vua quan, gia đình, họ tộc nắm toàn quyền), nổi trội sáng giá nhất là vùng Ai Cập và Trung cận Đông (như Iran, Irac . . .), phương Đông cũng có Trung hoa, Đại Việt .Indonesia, Căm pu chia . .; Ban đầu Phương Tây (Tư bản hiện nay) đã tỏ ra tiến chậm hơn, nhưng khi bỏ được Chủ nghĩa Phong kiến, tiến lên cấp II, cấp III . . . tức từng bước thay Chế độ ra các Mệnh lệnh chủ quan của các cá nhân có quyền hành bằng các Pháp luật do toàn dân được tham gia xây dựng và quyết định, thì Châu Âu, Hoa kỳ, Nhật bản, nước Nga . . . mới vượt lên . . . để  giỏi giang DÂN CHỦ TỰ DO VĂN MINH tiến vượt lên trước, làm người dân các nước khác cứ đổ xô tới học tập và để được ở lại làm ăn sinh sống, như đã và đang thấy. Tại sao? Tại không do một đảng nào được ĐỘC QUYỀN, nên THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ của Phương Tây đã từng bước tiến tới văn minh hơn. Sự BỪNG TỈNH CỦA NHÂN LOAI đã nói rõ. Xin tìm hiểu thêm trong các tư liệu về lịch sử và hiện đại. Dưới đây chỉ xin nói riêng về Việt Nam.

            Việt nam ta là một bộ phận của Bách Việt (tức nhiều nước nhỏ cùng giòng máu dân tộc Việt), đã có nhiều di sản đặc sắc, như TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN, có Hệ thống KINH DỊCH nổi tiếng (đã bị ngoại bang cướp đoạt và xóa đi di tích xuất sứ), có các danh nhân thế giới như Bà TRƯNG, TRẦN HƯNG ĐẠO (gần đây có  Hồ Chí Minh và Võ nguyên Giáp); đã đánh tan quân xâm lược hùng mạnh trên thế giới là quân Nguyên Mông . . .; đã dẫn đầu các nước thế giới thứ 3 đấu tranh quyết liệt XÓA BỎ được Chủ nghĩa Thực dân, góp phần chống lại Chủ nghĩa Phát xít và Đế quốc, và nhiều sự kiện và người Việt có tài năng nổi tiếng khác trên thế giới . . .Tuy nhiên, vì sau năm 1975, sau khi chiến thắng Thực dân, Đế quốc, giành được Độc lập và Thống nhất đất nước . . . Việt nam đã NHẦM LẪN LỚN: Đã từ bỏ hoàn toàn Chủ nghĩa dân tộc quốc tế của Hồ Chí Minh để đi theo phần SAI LẦM của Chủ nghĩa Cộng sản độc quyền 1 đảng trị (trị dân, trị nước bằng mệnh lệnh các cá nhân đảng viên trong toàn đảng, trên toàn quốc, thay cho Pháp lệnh nhà nước), nên đã rất mất dân chủ tự do, rất vi phạm NHÂN QUYỀN . . ..

            Hiện nay thực tế khu vực VĂN MINH của Loài người đã bước lên cấp 3 và đại học, Thế giới Phương Tây đã dẫn đầu, đã từng bước dần dần từ bỏ Chủ nghĩa vì ĐỒNG TIỀN, để bước sang giai đoạn thứ 3 của Chủ nghĩa Tư bản, tức Chủ nghĩa, hay Luận thuyết VÌ CON NGƯỜI mới (PERSONNALISM mới ) ở tầm cao của thế kỷ XXI, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn còn tiến chậm, thậm chí còn tồn dư trình độ của giai đoạn cấp I, cấp II . . .

            Do xuất sứ là một nước nhỏ, nhưng thông minh, anh hùng,  . .. không có đầu óc BÀNH TRƯỚNG XÂM LƯỢC . . ., trái lại, lại bị các nước lớn hơn xâm lược, chiếm đóng, dầy xéo bao lần và kéo dài. . ., nên đã dần dần trở thành LẠC HẬU, TRÌ TRỆ trong các giai đoạn sau này. Và sau khi giành được độc lập thống nhất 1975 thì lãnh đạo – do chỉ anh dũng hy sinh trong chiến đấu – nên lại NHẦM LẪN, đã sa vào chế độ độc quyền đảng trị rất mất dân chủ tự do vi phạm nhân quyền mà ai cũng thấy như đã nêu ở trên.

             Vậy Việt nam ngày nay nên làm gì, làm thế nào ?

            Trước hết Việt Nam không được TỰ TY, không nên chỉ MOI MÓC MÃI những SAI LẦM CŨ về CHÍNH TRỊ và VĂN HÓA,XÃ HỘI, mà cần KHÔI PHỤC dòng máu ANH HÙNG THÔNG MINH của dân tộc, biểu hiện trong ít nhất là 2 lần đã dẫn đầu Thế giới trước đây. (Xin nhắc lại: Lần đầu là ĐÃ ĐÁNH TAN ĐẠO QUÂN XÂM LƯỢC THẾ GIỚI Nguyên Mông. Lần 2 là đã DẪN ĐẦU CÁC NƯỚC Thế giới thứ 3 trong cao trào đấu tranh giải phóng các Dân tộc thuộc địa). Lần này, hiện nay  VN đã BỪNG TỈNH, đã có thể cùng Hoa kỳ DẪN ĐẦU thế giới văn minh đi theo chủ thuyết mới , tức Chủ thuyết VÌ CON NGƯỜI (PERSONNALISM) ở tầm cao của Thế kỷ XXI) do chính Việt Nam đã bừng tỉnh và chuyển hóa cùng thế giới văn minh và đã chính thức nêu tên ra với thế giới cuối tháng 9, 2018 vừa rồi.

            Để làm được việc này một cách THUẬN LỢI, Đảng CSVN lại một lần nữa cần dũng cảm, quyết tâm, MINH BẠCH và CÔNG KHAI, thực tâm quay về với TƯ TƯỞNG và ĐƯỜNG LỐI của HỒ CHÍ MINH như từ năm 1975 trở về trước – như chính Đảng đã tuyên bố - . (Nên nhớ: Hồ Chí Minh là một nhà giáo (tức là trí thức, chứ không phải là công – nông), và đã từng bôn ba trải nghiệm, nghiên cứu các loại chủ nghĩa trên khắp “5 châu 4 biển” để vỡ lẽ, nhận thức ra, chứ không như Lê nin, Stalin, Mao Trach Đông, Kim Nhật Thành, Phiden, Lê Duẩn và Tập Cận Bình hiện nay, tức là Hồ Chí Minh đã không chọn Chủ nghĩa ĐẢNG RA MỆNH LỆNH, độc quyền lãnh đạo, mà đã chọn phương án Đảng hỗ trợ giúp toàn dân và nhà nước xây dựng PHÁP LÊNH của TOÀN DÂN, mà trên cùng là HIẾN PHÁP). Không nên MẬP MỜ, NHẦM LẪN thật sự giữa 2 giai đoạn Cách mạng Dân tộc Dân chủ trước 1975 và giai đoạn Cách mạng Cộng sản SAI LẦM trong xây dựng hòa bình sau 1975. (Nhân dân Trung quốc rồi cũng sẽ nhận ra những sai lầm kiểu khác của họ, và họ cũng sẽ phải cải cách để tồn tại mà thôi !).

            Toàn bộ nội dung TIẾN HÓA khái quát đã được nêu trong tài liệu CHỦ THUYẾT VÌ CON NGƯỜI ở tầm cao ngày nay trong trang báo TIẾN CÙNG NHÂN LOẠI trên mạng Google, và toàn bộ nội dung cụ thể, đầy đủ, toàn diện, rất sâu sắc . . .rất  phù hợp với luận thuyết mới này đã được nêu trong tác phẩm lớn nhất của Viện SENA (Hà nội) có tên là “VIỆT NAM THẾ KỶ 21: Niềm tin, Chính thể, Con người”. Dù với Đảng CS cầm quyền, tuy với bao SAI LẦM mà Việt Nam vẫn được như ngày nay, như  chúng ta đang thấy (ví dụ đứng thứ 12 về xếp hạng các nước thông minh trên thế giới; thứ 2 ở ĐNÁ và thứ 5 thế giới về xuất khẩu nông sản; biết bao nước đang dang tay đoàn kết với VN . . .), vậy nếu mà Việt Nam từng bước vững chắc chuyển sớm cả về THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ, vượt qua được những cực đoan sai lầm của cả Chủ nghĩa Tư bản kiểu cũ, lẫn Chủ nghĩa Cộng sản để đi theo ngay Chủ thuyết Vì CON NGƯỜI hiện đại thì sẽ được toàn dân và cả thế giới ủng hộ, và sự tiến bộ văn minh lên chắc chắn sẽ có tốc độ kì diệu ! ?

Tóm lại: Nhân dân hy vọng Đảng Cộng sản VN cần cải cách Đảng thành Đảng mới, Điều lệ mới, tạo lập Thể chế mới . . bởi nếu không làm như vậy, sau này khi Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Trọng đã nghỉ hưu, ai mới lên thay, mà không chống THAM NHŨNG TIÊU CỰC THA HÓA mạnh mẽ, giống được như Tổng bí thư hiện nay, mà lại giống các Đ/C TBT đi trước (từ sau năm 1975), do vẫn để thể chế cũ: Đảng cứ độc quyền thiếu dân chủ tự do, lãnh đạo bằng chỉ thị đứng trên Quốc hội và Chính phủ, đảng viên được điều khiển trực tiếp rất quan liêu từ TƯ đến tận thôn xã như hơn 40 năm vừa qua để giới lãnh đạo và xã hội lại có điều kiện trở lại trạng thái THAM NHŨNG TIÊU CỰC THA HÓA như đã xẩy ra. . .thì đất nước lại sẽ vẫn lạc hậu, lại vi phạm nhân quyền, chậm phát triển ! Ai cũng có thể sai lầm và khuyết điểm, kể cả các Đạo giáo , các Chủ thuyết, các Chủ nghĩa. Nhưng sang thế kỷ 21, thế giới đã hoàn toàn khác thế kỷ 19, 20.  Vì vậy, VN hãy quyết tâm cao độ vượt qua quá khứ SAI LẦM, hãy cùng 10 nước THÔNG MINH NHẤT THẾ GIỚI, cùng Hoa kỳ và Trung quốc (sau khi TQ cải cách, bỏ mục tiêu bành trướng xâm lược) cùng dẫn đầu toàn cầu vận dụng sáng tạo Chủ thuyết VÌ CON NGƯỜI mới để tạo ra một Thế giới  HÒA BÌNH, HẠNH PHÚC, SUNG SƯỚNG cho mọi con người.

Xin chân thành nêu đôi điều quan tâm của DÂN LÀNH

Hà nội, tháng 12, 2018

Vũ Duy Phú

 

            Phụ lục: Tiếp theo sau đây, xin chỉ nêu thêm mấy việc nhỏ, với Ý NGHĨA LỚN:

 1. Hãy dựng lại Di vật tiêu biểu đặc sắc duy nhất trên thế giới của Việt Nam, đó là CHÙA MỘT CỘT, với kich thước thật VĨ ĐẠI (tức to lớn thật sự, gấp 10 cái chùa ấy hiện nay chẳng hạn) tại một vị trí đặc biệt nào đó trên đất Thủ Đô này . . . để khỏa lấp sự bình thường, thậm chí xoàng xĩnh về các dấu tích lịch sử huy hoàng của VN (đã bị phá hủy hết trước đây). . . so với nhiều nước trên thế giới. Cũng với ý nghĩa như vậy, thay vì ta cứ tiêu nhiều tiền lập các đài tượng và các nghĩa trang “cách mạng” lãng phí khắp nơi, thì cả nước hãy chọn và cố lập một vài tượng đài đặc sắc tiêu biểu nhất trước, đó là tượng đài THÁNH GIÓNG, tượng đài Bà TRƯNG và NGÔ QUYỀN lúc các Vị ấy đang ở tư thế đánh giặc ngoại xâm. Hãy yêu cầu các công trình đô thị mới, các khu nhà ở mới quá nguy nga sang trọng, các khu kinh tế mới, đi trước . . .thì cần phải trích ra 20- 30% tổng kinh phí xây dựng và thu nhập để tham gia với nhà nước, giúp có kinh phí sử dụng ngay vào những việc đại sự cơ bản cần thiết chung, như để cạp bó bờ sông, bờ biển đang sụt lở, xây dựng cầu cống đường xá còn rất thiếu thốn, bảo vệ môi trường đang suy tàn trong cả nước và trên toàn Thế giới. .. . .làm giảm độ chênh lệch rất quá đáng giữa 2 khu vực rất phụ thuộc lẫn nhau nói trên, đẻ đồng bộ văn minh hơn trong một quốc gia . . .Hãy đem các mô hình tổ chức quản lý nhà nước (đặc biệt là biên chế bộ máy nhà nước) của các nước văn minh, đặc biệt là của “10 nước Hạnh phúc nhất thế giới” ra cho Quốc hội và TƯ Đảng tham khảo học tập, không nên cứ mò mẫm tìm tòi đi lên theo kiểu lạc hậu bao năm qua một mình!
 2. Việt nam đã qua mấy chục năm lãnh đạo theo KIỂU CŨ, không nên cứ “kiên trì” ngược với QUY LUẬT TẠO HÓA, nay cần cương quyết ĐỔI MỚI cho những BƯỚC TIẾN MỚI, đó là đảng cần đứng trên lập trường của Hồ Chí Minh, nên đổi ra tên mới, đó là Đảng VÌ CON NGƯỜI, với lá cờ đảng mới (ví dụ bỏ búa liềm, mà thay bằng 2 bàn tay ôm lấy ngôi sao vàng nằm ở giữa nền cờ đỏ), CỜ ĐẢNG PHẢI ĐẶT SAU, hay đặt dưới, CỜ tỔ QUỐC . .. . .Vì Cả nước gần 100 triệu người, mà Đảng chí có 3-4 triệu người (mà nay thực chất số đảng viên bỏ đảng đã rất nhiều, chỉ không tuyên bố công khai mà thôi, lại cộng với số đảng viên THAM NHŨNG TIÊU CỰC – do chính Đảng tạo ra - đã và sẽ bị Đảng khai trừ nữa) , cho nên cần phải để Quốc hội ở trên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đứng trên Tổng Bí thư (hay sau này là Bí thư thứ nhất), Hiến pháp là quan trọng, quyết định hơn Điều lệ Đảng, NHÂN DÂN là Chủ Đất nước thì phải được quý trọng kính nể . . .và phải được BÌNH ĐẲNG, BÌNH QUYỀN, CÔNG BẰNG  với đảng viên trước PHÁP LUẬT và là NGƯỜI ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH cao nhất của Đất nước. Bây giờ Hòa bình rồi, điều có lợi cho Nhân dân không còn chỉ là ANH DŨNG HY SINH QUÊN MÌNH hay chỉ vì “con ông cháu cha” là số 1 nữa, mà là ĐẠO ĐỨC, DÂN CHỦ, TUÂN THEO LUẬT PHÁP, TÀI NĂNG, THÔNG MINH . . không coi chỉ thị, nghị quyết của Đảng và đảng viên lãnh đạo là trên hết, mà phải coi Pháp lệnh nhà nước, Hiến pháp quốc gia mới là điều quyết định (còn Nghj quyết Đảng chỉ chủ yếu là của đảng viên, nhân dân và chính phủ chỉ cần phải tham khảo thôi). /.

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 51326