Hãy trả lời những câu hỏi lớn ! (tọa đàm của dân lành)

16 Oct 2018

Chúng tôi là những NGƯỜI DÂN RẤT YÊU NƯỚC, nhưng không thể trả lời nổi hết những câu hỏi sau đây của MỌI NGƯỜI:

 1. Chính ông Các Mác, là người Đức, đã  đưa ra chủ nghĩa Cộng sản cho toàn Thế giới, vậy tại sao người Đức và người Châu Âu văn minh, tiên tiến như vậy . . .lại không đi theo Chủ nghĩa Mác Cộng sản nữa?
 2. Thực tế là ở nước nào giai cấp công nhân và giai cấp nông dân cũng đông hơn các giai cấp khác; và đảng Cộng sản theo CN Mác vẫn tồn tại tự do ở các nước Tư bản, được tranh cử Tổng thống cùng các đảng phái khác, vậy tại sao mà không có Đảng CS ở nước Tư bản nào tranh cử được các chức vụ quan trọng, nhất là chức Tổng thống, Thủ tướng ?
 3. Tại sao Liên Xô và các nước Đông Âu đã trải qua mấy chục năm xây dựng xã hội theo CN Mác – Lê, theo CNXH, thì nay lại cương quyết từ bỏ CN Mác – Lê và CN Xã hội ? Có người nói, đó là sai lầm đặc biệt của lãnh đạo Đảng CS Liên xô tại một hoàn cảnh đặc biệt. Vậy tại sao nhân dân Liên Xô và nhân dân Đông Âu không đấu tranh quay trở lại CNCS, CNXH cứ được cho là “tốt đẹp”, mà lại bỏ qua luôn như đang thấy ?
 4. Có người nói nhân dân ta hiểu rất rõ Chủ nghĩa Xã hội. Vậy phải chăng nhân dân Liên Xô cũ và nhân dân Đông Âu lại kém hiểu biết CNXH hơn nhân dân Việt Nam ? Phải chăng nhân dân ta chưa hiểu sự khác nhau cơ bản giữa Chủ nghĩa Tư bản (tự do dân chủ nhân quyền, đa nguyên) và Chủ nghĩa Cộng sản (độc quyền một đảng trí tuệ thấp lãnh đạo) ?
 5. Có người nói rằng các ông Cộng sản không thể hoàn cải trở thành người tốt được đâu, vậy tại sao các ông Enshin, Putin, bà Mác ken . . ., vốn là đảng viên CS chính hiệu, là các cán bộ lãnh đạo cao cấp của tổ chức nhà nước CS Liên Xô và Đức, thì nay lại được nhân dân Nga và nhân Đức tín nhiệm làm lãnh đạo cao cấp của các nước này ? Các đảng viên CS là lãnh đạo của VN có thể hoàn cải thành tốt được như vậy không ? Tại sao ?
 6. Tại sao trước đây hầu như toàn dân VN đi theo Đảng CS, nhưng nay lại cũng hầu như đa số dân VN không muốn theo Đảng CS nữa ? Đúng – Sai ở chỗ nào ? Nhiều người trả lời như sau, liệu có đúng không ?
  1. - CNCS có 2 phần: Phần đúng: CNCS lãnh đạo đấu tranh chống Tư bản bóc lột công nhân, chống xâm lược, bóc lột thuộc địa của Chủ nghĩa Thực dân đế quốc. Chính vì vậy mà giai cấp công nhân, nông dân và nhân dân các nước thuộc địa nhiệt liệt ủng hộ CNCS, đi theo và chấp nhận sự lãnh đạo của CNCS. Đó là PHẦN ĐÚNG, TẠO RA SỨC MẠNH CHÍNH ĐÁNG CỦA CNCS. Nhưng kết quả cuối cùng lại chia ra làm 2 trường hợp: Trường hợp 1 là tại các nước Tư bản, thì giai cấp Tư sản phải giảm bóc lột, phải nâng cao đời sống công nhân và dân nghèo lên, nên dân nghèo, công nhân  vẫn thừa nhận giai cấp tư sản và trí thức là vẫn xứng đáng lãnh đạo đất nước, bởi vì họ có trí tuệ, có năng lực và sáng tạo hơn giai cấp công nhân và dân nghèo. Nếu công nhân và dân nghèo vươn lên thành trí thức và tư sản . . .thì chính họ lại cũng ra nhập vào với giai cấp thống trị tại các nước Tư bản. Trường hợp hai: Tại các nước phong kiến vùng lên (như Nga hoàng, Đại Hán) thì Vua , Chúa, địa chủ, cu lắc . . chưa thể được nhân dân tín nhiệm, còn tại các nước thuộc địa, thì về cơ bản là chưa có giai cấp công nhân, giới thống trị lại THỰC CHẤT là người nước ngoài , nên chính tại những nơi này (tại các nước từ Phong kiến vùng lên, và tại các nước thuộc địa vùng lên). . .thì Chủ nghĩa Cộng sản lại trở nên là thứ TƯ DUY HẤP DẪN TIẾN BỘ đối với dân nghèo,nông dân, công nhân non trẻ và dân thuộc địa: Dưới ngọn cờ của CNCS, nông dân, công nhân, dân nghèo thuộc địa tập hợp đoàn kết lại được và VÙNG LÊN ĐẤU TRANH GIÀNH ĐƯỢC  CHÍNH QUYỀN TỪ TAY  HOÀNG ĐẾ, THỰC DÂN, ĐẾ QUỐC . . .để trở thành LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC .. . như tại Liên Xô , Trung quốc và Việt nam trước đây, thì  VAI TRÒ CỦA CNCS tại những nước này có khác với vai trò của CNCS tại các nước Tư bản chính hiệu: Tại các nước Tư bản chính hiệu thì TẦNG LỚP TƯ SẢN và TRÍ THỨC có trình độ và năng lực tổ chức quản lý lãnh đạo phát triển đất nước cao hơn giai cấp công nhân và dân nghèo. Còn tại các nước phong kiến và thuộc địa mới vùng lên giành chính quyền, thì GIAI CẤP CÔNG NHÂN và DÂN NGHÈO chưa thể đủ trình độ tổ chức, quản lý lãnh đạo đất nước bằng với  bên các nước Tư bản được. Câu chuyện xã hội các nước XHCN tiến chậm , thậm chí bê bối hơn các nước Tư bản Phương Tây, thậm chí tan rã, là vì như vậy. Đó chính là PHẦN SAI LẦM của CNCS. Có đúng không ?

6.2- HƠN THẾ, các nước Cộng sản vừa thoát nghèo vùng lên còn có mấy lý do nữa làm CÓ NHIỀU THIẾU XÓT VÀ ĐI CHẬM hơn các nước Tư bản Phương Tây sau đây: a) Đã đấu tranh quyết liệt để thoát nghèo (thoát làm dân thuộc địa) để làm giầu, vậy khi đã nắm được chính quyền rồi, do chưa giầu lên ngay được qua cạnh tranh sản xuất kinh doanh (vì lại theo cơ chế công hữu tập trung quan liêu hay chưa biết theo cơ chế thị trường), thì đã RẤT TỰ NHIÊN đã nẩy sinh tư tưởng làm giầu qua THAM NHŨNG TIÊU CỰC, MƯU MẸO, THỦ ĐOẠN . . .dẫn đầu là từ các quan chức có quyền quyết định “xin – cho, cấp phát theo kế hoạch nhà nước . . .”lãnh đạo độc quyền quyết định”, không theo luật, hay chưa có đủ luật. b) Vì sống chung với Thế giới nên buộc phải HỘI NHẬP THEO THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU, như vậy thì làm sao các nước mới vùng lên, nên nền kinh tế và khoa học kỹ thuật còn lạc hậu, tiến chậm phía sau . . .như đã thấy lại có thể THI ĐUA, CẠNH TRANH ĐƯỜNG HOÀNG CHÍNH TRỰC CÔNG KHAI MINH BẠCH VỚI CÁC NƯỚC Tư bản. . .do đó, hoặc là đành phải chịu đi sau, tiến chậm, hiệu quả kém (như VN chẳng hạn). . . hoặc là phải vận dụng đủ mọi thứ THỦ ĐOẠN, MƯU MẸO, LỪA ĐẢO, ĂN CẮP . . . và CHÈN ÉP CÁC NƯỚC NHỎ YẾU HƠN . . .(như Phương Tây đang nói về TQ hiện nay chẳng hạn) để đuổi kịp thế giới Phương Tây đi trước ! Đó chính là những nguyên nhân chủ yếu làm cho nhóm các nước vẫn KIÊN TRÌ đi theo CNCS đang gặp rất nhiều mâu thuẫn, khó khăn, nhân dân chống lại, chắc chắn là sẽ THẤT BẠI nốt! Đúng thế không ?

6.3- ĐẢNG CSVN đã LÀM PHẦN ĐẦU là ĐÚNG: Tức tập hợp lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước thành công. Nhưng làm phần 2: Từ năm 1975, Đảng Công nhân VN đã không nhận ra phần SAI của CN Mác – Lê, nên đã quyết tâm tự độc quyền chuyên chính tổ chức xây dựng phát triển đất nước là SAI LẦM, bởi giai cấp công nhân chưa đủ trình độ một mình tự lãnh đạo phát triển đất nước, và do đó lại đẩy đất nước đến THA HÓA TIÊU CỰC, VI PHẠM NHÂN QUYỀN NẶNG NỀ NÊN THẾ GIỚI VĂN MINH ĐANG LÊN ÁN NHƯ ĐANG THẤY. Và cũng chỉ SAI LẦM Ở PHẦN ĐÓ, SAI Ở CÁI ĐOẠN cộng sản độc tôn (một mình “dân nghèo” độc quyền lãnh đạo) XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TỪ SAU NĂM 1975 CHO ĐẾN NAY mà thôi.

7. Rất nhiều người kết luận rằng, đúng là Đảng CSVN đã SAI LẦM LỚN từ năm 1975: Đã từ bỏ chế độ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC và NHÂN QUYỀN, KHÔNG CHO DÂN LÀM CHỦ, KHÔNG ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG như thời Hồ Chí Minh trước đây (DO CÁCH MẠNG THÁNG 8 đã TẠO RA), nên đến nay MỌI NGƯỜI DÂN đều cho rằng, Đảng CSVN ngày nay cần phải trở về với TƯ TƯỞNG ĐƯỜNG LỐI của chính Hồ Chí Minh bắt đầu từ Cách mạng tháng 8 năm 1945, như chính Đảng CSVN đã thừa nhận và đã nêu trong những Nghị quyết Đại hội vừa qua của mình.. Không cần phải lật đổ “ChẾ độ CS” bởi cái chế độ “CS” hiện nay chỉ còn là cái vỏ bề ngoài (hết dân nghèo công nông rồi), chỉ còn bị TQ ép buộc duy trì làm đồng minh mà thôi. CSVN sai lầm chủ yếu hiện nay là THAM NHŨNG TiÊU CỰC THA HÓA + MấT DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN mà thôi. Hiện nay chính các cường quốc , đứng đầu là Hoa kỳ, Nga, EU và TQ , cả ASEAN . . . . .đều thừa nhận THỰC TẾ TẠI VN đang là như vậy.

Vậy kết luận như thế ĐÚNG hay SAI ? Xin mọi người cùng bàn thảo để đấu tranh cho TRÚNG, và để VN cất Búa – Liềm đi, để đi theo cho kịp  được công nghiệp 0.3, 0.4 và thông tin 4G cho đến 5G !

Hà nội, tháng 8, 2018

Tư duy Tập thể

Chúng ta bây giờ mới TỈNH RA

Thật là lẽ thường, mà loay hoay, xoay sở mãi, bây giờ chúng ta mới nghĩ ra: Này nhé, trong một gia đình, khi con cái lớn lên, đã đi làm, thì bố mẹ cần tôn trọng, thậm chí cần nghe lời khuyên của con cái. Anh chị em ruột thịt với nhau trong một gia đình, người nọ cần tôn trọng người kia, người ít học hơn cần tham khảo, nghe theo lời người có kinh nghiệm, hiểu biết hơn mình. Họ hàng, làng nước cũng vậy: Cần phải tôn trọng và nghe ý kiến của nhau. Ý kiến ai mà đa số thấy đúng, thì mọi người cần theo. Vậy tại sao trong một nước, lúc nào cũng phải chỉ nghe theo ý kiến của một đảng ? Còn bao nhiêu hội này, bè khác, ngay cả các Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Câu lạc bộ Thăng long, Trung tâm Minh triết Việt nam, Hội kinh thánh, Hội Phật Giáo, v.v. . .  . . .mà vẫn cứ phải nghe theo chỉ một đảng, là đảng Cộng sản Việt nam ? Không những thế, trong đảng này, tất cả lại cứ phải nghe theo ý kiến, quyết định của một số ít người, đó là Bộ Chính trị ? Điều đó, bên các nước Văn minh Phương Tây, người ta gọi là MẤT DÂN CHỦ, MẤT TỰ DO, MẤT BÌNH ĐẢNG, VI PHẠM NHÂN QUYỀN . . .! !

Nhưng có người nói rằng, đây là TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG: Cha ông ta đã anh dũng hy sinh quên mình đấu tranh cho độc lập dân tộc, cho tự do của tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân . . . nên chúng ta cần nhớ ơn và tôn trọng họ ! Đúng vậy, nhưng họ đã hy sinh quên mình, đã về chầu trời, hay đã nghỉ hưu hết cả rồi (từ thời búa - liềm). . .còn bây giờ chỉ là con cái cháu chắt của các Vị ấy (đã chuyển sang văn minh 3.0, 4.0 và 3G, 4G), tại sao ta lại cứ giữ mãi ẤN TƯỢNG cũ đã qua lâu rồi ? Không phải: Đây là Trí tuệ, Tâm huyết cha ông, của các đảng viên lão thành để lại cho Đảng CSVN, ta cần tôn trọng ! Chính vì thế , cho nên ta cần theo LÝ TƯỞNG CỦA CÁC LÃO THÀNH CÁCH MẠNG: VÌ ĐỘC LẬP TỰ DO DÂN CHỦ BÌNH ĐẲNG NHÂN QUYỀN, như thời cách mạng tháng 8 năm 1945, nên Đảng CSVN cần phải để cho toàn dân bầu bán công khai minh bạch, dân chủ, chứ không giữ quyền quyết định chỉ bàn trong nội bộ đảng, của chỉ riêng Bộ Chính trị,  rồi áp đặt các quyết định riêng trong nội bộ bó hẹp đó lên toàn thể nhân dân !

Như vậy có nghĩa là, HIỆN NAY Đảng (của vài triệu đảng viên) cần phải nằm dưới quyền TOÀN DÂN; Bộ Chính trị phải nằm dưới quyền Quốc hội; Điều lệ đảng phải nằm dưới tầm cao Hiến pháp (là những tổ chức và văn bản quan trọng nhất của toàn dân, của hơn 90 triệu người). Rõ rành rành, có thế thôi mà tranh luận mãi, lý luận kiên trì và bảo thủ mãi với nhau làm gì !

Bây giờ nhiều lão thành cách mạng mới nhớ ra: Hồ Chí Minh (sau khi đi khảo sát, đã tìm hiểu hầu hết các loại nước trên thế giới) đã nhận ra và làm như vậy từ năm 1944 – 1945; Còn hiện nay không phải ai cũng biết: Putin, Mác ken (là cộng sản chính nòi) , Donald Trump (là Tư bản gốc, là Tỷ phú) ngày nay đã và đang làm như vậy, tức là coi trọng dân, coi dân là người chủ, vì vậy nhân dân mới ủng hộ như thế. (Tổng thống Nga Putin – lãnh đạo CS chính cống - đã tuyên bố, nay ông không thuộc đảng nào bên Nga; Tổng thống Hoa kỳ Donald Trump nói Tổng thống không phụ thuộc quyết định vì quyền lợi của riêng một đảng phái nào. Vì Hoa kỳ là Hợp chủng quốc, là đất nước tập hợp, đại diện hầu hết các dân tộc trên thế giới, chứ không phải là đất nước của chỉ một dân tộc GỐC GÁC cầm quyền (Đại Hán) như tại Trung hoa !).

Tóm lại, cứ tranh luận mãi làm gì, THỰC TẾ DÂN LÀM CHỦ đó chính là CHÂN LÝ (mà ngay đảng CSVN cũng vẫn nhắc lại theo Hiến pháp năm 1945 như vậy, tức đảng không thể tự mình quyết định mình làm chủ) nên trước sau rồi NƯỚC NÀO cũng phải TUÂN THEO: DÂN LÀM CHỦ ! Vài lời nôm na như vậy, dân lành xin báo cáo với tất cả Quý Vị để cùng nhau tham gia sửa chữa, đổi mới ngay trên đất nước chúng ta.

Mồng 2, tháng 9, 2018

Dân lành Hà nội

bài viết liên quan

TS.VŨ DUY PHÚ

  Tiến sĩ ngành điện tử Hungary - Hungary Academ.ph.D

  Người đồng sáng lập hội vô tuyến điện tử Việt Nam ( REV ).

  Co-founder. VietNam Radio-Electronic Association

  Người sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam ( VEIA ).

  Founder. VN Electronic-informatic Industries Association

  Người sáng lập Viện những vấn đề phát triển Việt Nam ( VIDS ).

  ​Founder. VN Institute of Development Studies

  Người sáng lập diễn đàn lý luận phát triển ( FODS ).

  Founder. Forum of Development Studies

Tư duy tập thể 2016

Bài viết và góp ý xin gửi về email: [email protected]


Số người đang online: 2

Số người đã truy cập: 45604